back

Začala produkčná prevádzka Dátového centra obcí a miest

Aktualita
Publikované 7.12.2015

Dátové centrum obcí a miest (DCOM) je príklad funkčného eGovernmentu na Slovensku. Občanom Slovenska sprístupňuje elektronické služby cez progresívne cloudové riešenia. Rozsahom, technickým riešením, finančným modelom, efektívnosťou vynaložených prostriedkov a úspešnosťou ide o ojedinelý projekt nielen na Slovensku.

„Je to projekt, ktorý je unikátnym projektom v celej Európe. Neexistuje dnes v Európe projekt podobného rozsahu, ktorý zahŕňa tak veľké množstvo samosprávnych orgánov ako je to na Slovensku. Som presvedčený o tom, že tento projekt môže byť inšpiráciou pre celú Európu a dúfam, že to Slovensko dostatočne ocení,“ povedal o projekte Ing. Pavel Bojňanský, generálny riaditeľ sekcie informatizácia spoločnosti Ministerstvo financií SR

V rámci projektu bol vytvorený balík softvérových riešení ktoré sú samosprávam poskytované spôsobom „softvér ako služba“ (SaaS). Týka sa to v prvom rade 138 originálnych kompetencií, ktoré samosprávy zabezpečujú. Popri tom DCOM zabezpečuje prevádzku aj ostatných informačných systémov. Súčasťou projektu bola dodávka potrebnej IT techniky pre obecné úrady a zabezpečená je aj jej údržba a starostlivosť o používateľov.

Obce tak majú k dispozícií komplexný balík služieb, nové technické vybavenie a profesionálnu IT podporu. Vďaka tomu môžu zabezpečiť výkon kompetencií samosprávy a služby pre občanov a firmy elektronicky. Jedná sa o ucelené riešenie pokrývajúce potreby obcí, ktoré ich odbremení od starostlivosti o IT. Zabezpečený je súlad s legislatívou a prepojenie na rôzne štátne registre zníži administratívnu záťaž a chybovosť.

Do projektu sa zapojilo 1 511 obcí a miest v rámci celého Slovenska, v ktorých žije temer 1,4 milióna obyvateľov. Pre týchto občanov sa stáva dostupnou možnosť komunikovať so samosprávou elektronicky. Agendu budú môcť vybavovať kedykoľvek a kdekoľvek. „Otváracie hodiny“ budú 24 hodín 7 dní v týždni. Občanovi alebo firme bude stačiť len internetové pripojenie a vybaví všetko z pohodlia domova alebo kancelárie, čo im významne zvýši komfort a prinesie významné úspory času aj nákladov.

Digitalizácia procesov zabezpečí aj ich zrýchlenie a zjednodušenie. Postará sa o to aj integrácia DCOM na 9 registrov a informačných systémov verejnej správy. Jedná sa o Kataster nehnuteľností, Finančná správa, Sociálna poisťovňa, MPSVaR, ÚPVS, Register fyzických osôb, Register adries, Evidencia vozidiel a Register právnických osôb. Uvedené prepojenia umožnia systému získať potrebné údaje bez dodatočnej administratívnej záťaže pre občana.

Realizačná fáza projektu začala v novembri 2013 a trvala približne 2 roky. Počas nej bolo vybudované datacentrum, pripravené komunikačné, informačné a eGov služby, zriadené prepojenia na registre, zabezpečený rozvoz a inštalácia techniky do obcí a miest, migrácia lokálnych dát do cloudu a spustená prevádzka a podpora.

„Som veľmi rád, že aj napriek skráteným termínom na realizáciu a komplikáciám s integráciami na externé subjekty sme boli schopní, spolu s partnerom v konzorciu, dodať nášmu zákazníkovi DEUS všetky kontrahované služby. Sú tak vytvorené všetky predpoklady na to, aby občania mohli vybavovať svoju agendu s obcami elektronicky, a tiež na to, aby sme mohli pomáhať jednotlivým obciam k prechodu na automatizované spracovanie týchto podaní. Teší nás, že tento projekt získal za svoju inovatívnosť a progresívnosť nomináciu medzi najlepšie európske projekty v medzinárodnej súťaži EuroCloud Europe Awards 2015,“ povedal Marian Marek, Generálny riaditeľ PosAm

Viac: DCOM

Ďalšie aktuality

Tridsiate výročie pobočky PosAm v Košiciach oslavujeme už na novej adrese!

Tridsiate výročie pobočky PosAm v Košiciach oslavujeme už na novej adrese!
Moderné riešenia na správu a ochranu dát

Moderné riešenia na správu a ochranu dát
30.10.2023
Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.