Výročné správy – ako sa nám darí

Práca na výročných správach nám vždy dáva možnosť zastaviť sa, zamyslieť sa nad tým, ako sa nám v uplynulom období darilo, kam sme sa posunuli, čo zo stanovených cieľov sme splnili. Keď sa obzrieme späť, sme hrdí na každý jeden rok, ktorý máme za sebou

Úspešný vstup do regionálneho projektu v Allianz
Úspešný vstup do regionálneho projektu v Allianz
Digitalizácia v dcérskej spoločnosti
Digitalizácia v dcérskej spoločnosti
Projekt FEDESTOR odovzdaný
Projekt FEDESTOR odovzdaný
Najväčší smart parking projekt v regióne s ParkDots
Najväčší smart parking projekt v regióne s ParkDots
ParkDots v Bratislave priniesol vysoký komfort pre občana
ParkDots v Bratislave priniesol vysoký komfort pre občana
Úspešný audit IMS
Úspešný audit IMS
Ďalšia fáza digitalizácie v ČEZ Distribuce
Ďalšia fáza digitalizácie v ČEZ Distribuce
Úspešný vstup do regionálneho projektu v Allianz
Úspešný vstup do regionálneho projektu v Allianz
Digitalizácia v dcérskej spoločnosti
Digitalizácia v dcérskej spoločnosti
Projekt FEDESTOR odovzdaný
Projekt FEDESTOR odovzdaný
Najväčší smart parking projekt v regióne s ParkDots
Najväčší smart parking projekt v regióne s ParkDots
ParkDots v Bratislave priniesol vysoký komfort pre občana
ParkDots v Bratislave priniesol vysoký komfort pre občana
Úspešný audit IMS
Úspešný audit IMS
Ďalšia fáza digitalizácie v ČEZ Distribuce
Ďalšia fáza digitalizácie v ČEZ Distribuce

Sila kolektívu sa preveruje v ťažkom období

Rok 2021 sa v PosAme zapíše ako jeden z najťažších rokov v jeho viac ako tridsaťročnej histórii. Kumulovalo sa v ňom hneď niekoľko vážnych komplikácií. Každá z nich osobitne by bola pre nás výzvou, ale v súčte to už bolo mimoriadne zložité. Museli sme sa vyrovnávať s vopred nepredvídaným znížením výkonov o 30 % pre nášho kľúčového zákazníka – Ministerstvo financií. Tiež s výrazne vyššími nákladmi, než bolo pôvodne odhadované, v našich rozvojových projektoch pre ČEZ a Generali Česká pojišťovna. U oboch sme podcenili ich prácnosť. Nečakané problémy nám spôsobil aj odchod viacerých kľúčových pracovníkov z projektu DCOM. Riešenie týchto negatívnych vplyvov bolo navyše komplikované zhoršenou mobilizáciou našich zamestnancov kvôli pandémiou vynútenému home office režimu.

Marián Marek, Generálny riaditeľ

Rok 2021 bol výzvou aj pre Divíziu financií. Našou hlavnou prioritou bolo zabezpečenie finančnej stability počas neľahkého roka, ktorý bol poznačený náročnými projektami pre spoločnosti ČEZ a Generali Česká pojišťovna, ako aj znížením výkonov pre Ministerstvo financií.

Robert Genszký, Finančný riaditeľ

Opatrnosť v nákupnom správaní našich zákazníkov, ktorá sa prejavila v prvom roku pandémie, pokračovala aj v roku 2021. Rovnako verejný sektor začal výraznejšie prehodnocovať svoje IT investície a objem objednávok neočakávane znížil o 30 %. No napriek ťažkému obdobiu sme si dokázali udržať všetkých kľúčových zákazníkov a rozvíjať s nimi obojstranne výhodnú spoluprácu. 

Anton Janetka, Obchodný riaditeľ

Motiváciou firmy je zvyšovať svoju konkurencieschopnosť. Našu vidíme v dvoch oblastiach. V prvej sa snažíme posunúť vývoj a dodávku veľkých IT riešení a produktov od prístupu založenom dominantne na znalostiach a skúsenostiach daného riešiteľského tímu – do roviny vyladeného inžinierskeho postupu. V ňom sú v každej fáze dodávky tie najlepšie znalosti a skúsenosti pre realizačný tím dostupné v podobe metodík pre dizajn diela, aj proces dodávky. Prvé využitie metodík prinieslo od zákazníkov veľmi pozitívnu spätnú väzbu za zrozumiteľnosť a kvalitu navrhnutých dizajnov komplexných riešení.

Tomáš Kysela, Riaditeľ pre technologický rozvoj

ParkDots zrealizoval v uplynulom roku veľké množstvo projektov. Medzi kľúčové patrí parkovací systém pre mesto Pardubice a projekty v Bratislave. 

Pardubiciam sme dodali 3 421 senzorov obsadenosti, 5 000 Bluetooth identifikátorov pre vodičov, LPR kamery a LED tabule. Súčasťou bola integrácia dát z týchto systémov do centrálneho systému mesta. 

Michal Bróska, Riaditeľ pre produktový rozvoj

V PosAm sa dlhodobo venujeme rozvoju a zvyšovaniu kvalifikácie našich interných zamestnancov hlavne na softvérových divíziách. Minuloročný deficit kvalitných ľudí, ktorý sme na niektorých pozíciách pociťovali, v kombinácii s nepriaznivou situáciou na trhu práce naše snahy len zintenzívnili.

Ronald Fleischman, Riaditeľ ľudských zdrojov

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.