Ako sa nám darí

Práca na výročných správach nám vždy dáva možnosť zastaviť sa, zamyslieť sa nad tým, ako sa nám v uplynulom období darilo, kam sme sa posunuli, čo zo stanovených cieľov sme splnili. Keď sa obzrieme späť, sme hrdí na každý jeden rok, ktorý máme za sebou

V rámci projektu TOOP pomáhame vytvoriť IT architektúru pre európsku iniciatívu Jednotnej digitálnej brány

V rámci projektu TOOP pomáhame vytvoriť IT architektúru pre európsku iniciatívu Jednotnej digitálnej brány

Úspešný test ZSE Drive Intelligent parking s platformou ParkDots

Úspešný test ZSE Drive Intelligent parking s platformou ParkDots

ParkDots poskytuje aktuálne informácie o obsadenosti záchytného parkoviska v Malackách

ParkDots poskytuje aktuálne informácie o obsadenosti záchytného parkoviska v Malackách

ParkDots monitoruje oprávnenosť parkovania na vyhradených miestach v Karlovej Vsi v Bratislave

ParkDots monitoruje oprávnenosť parkovania na vyhradených miestach v Karlovej Vsi v Bratislave

Dlhoročná úspešná spolupráca s VSD potvrdená hodnotným ocenením

Dlhoročná úspešná spolupráca s VSD potvrdená hodnotným ocenením

V roku 2019 sa PosAm rozhodol posunúť projekt Cena Dionýza Ilkoviča (CDI) o krok ďalej. Ocenenie si tohtoročný víťaz alebo víťazka prevezme po novom z rúk Nadácie Dionýza Ilkoviča a súčasne sa stane členom alebo členkou klubu CDI Alumni.

V roku 2019 sa PosAm rozhodol posunúť projekt Cena Dionýza Ilkoviča (CDI) o krok ďalej. Ocenenie si tohtoročný víťaz alebo víťazka prevezme po novom z rúk Nadácie Dionýza Ilkoviča a súčasne sa stane členom alebo členkou klubu CDI Alumni.

Uplatnili sme doménové znalosti v Českej pojišťovni.

Uplatnili sme doménové znalosti v Českej pojišťovni.

Cenu Dionýza Ilkoviča 2019 získala učiteľka fyziky a astronómie z Trenčína

Cenu Dionýza Ilkoviča 2019 získala učiteľka fyziky a astronómie z Trenčína

V rámci projektu TOOP pomáhame vytvoriť IT architektúru pre európsku iniciatívu Jednotnej digitálnej brány

V rámci projektu TOOP pomáhame vytvoriť IT architektúru pre európsku iniciatívu Jednotnej digitálnej brány

Úspešný test ZSE Drive Intelligent parking s platformou ParkDots

Úspešný test ZSE Drive Intelligent parking s platformou ParkDots

ParkDots poskytuje aktuálne informácie o obsadenosti záchytného parkoviska v Malackách

ParkDots poskytuje aktuálne informácie o obsadenosti záchytného parkoviska v Malackách

ParkDots monitoruje oprávnenosť parkovania na vyhradených miestach v Karlovej Vsi v Bratislave

ParkDots monitoruje oprávnenosť parkovania na vyhradených miestach v Karlovej Vsi v Bratislave

Dlhoročná úspešná spolupráca s VSD potvrdená hodnotným ocenením

Dlhoročná úspešná spolupráca s VSD potvrdená hodnotným ocenením

V roku 2019 sa PosAm rozhodol posunúť projekt Cena Dionýza Ilkoviča (CDI) o krok ďalej. Ocenenie si tohtoročný víťaz alebo víťazka prevezme po novom z rúk Nadácie Dionýza Ilkoviča a súčasne sa stane členom alebo členkou klubu CDI Alumni.

V roku 2019 sa PosAm rozhodol posunúť projekt Cena Dionýza Ilkoviča (CDI) o krok ďalej. Ocenenie si tohtoročný víťaz alebo víťazka prevezme po novom z rúk Nadácie Dionýza Ilkoviča a súčasne sa stane členom alebo členkou klubu CDI Alumni.

Uplatnili sme doménové znalosti v Českej pojišťovni.

Uplatnili sme doménové znalosti v Českej pojišťovni.

Cenu Dionýza Ilkoviča 2019 získala učiteľka fyziky a astronómie z Trenčína

Cenu Dionýza Ilkoviča 2019 získala učiteľka fyziky a astronómie z Trenčína

K rekordným výsledkom prispel ďalší rast dcérskej spoločnosti Commander Services

Hodnotenie roka 2019 je pre mňa jednoduché najmä preto, že v ňom dominujú pozitíva. Teší ma premiérové prelomenie hranice 5 mil. EUR v tvorbe EBITDA a dosiahnutie rekordnej úrovne výkonov vo výške 23,3 mil. EUR za skupinu PosAm. Som tiež hrdý na ocenenie našich riešení od kľúčových zákazníkov, ako aj na našu dlhodobú schopnosť absorbovať najnovšie technológie.

Marián Marek, Generálny riaditeľ

Náročný rok s dobrým finančným výsledkom

V roku 2019 sme dosiahli rekordné výsledky z pohľadu tvorby zisku spolu s rastom realizovaných výkonov. K rekordným číslam skupiny prispela jednak tradičná oblasť dodávky softvérových diel, ako aj strategická investícia do dcérskej spoločnosti Commander Services poskytujúcej služby monitoringu vozidiel.

Miroslav Bielčik, Finančný a výkonný riaditeľ

Výborné obchodné výsledky a vysoká spokojnosť zákazníkov

Rok 2019 pokračoval v pozitívnom trende z roka 2018. Opäť rástli tržby aj zisk a nemali sme núdzu o zaujímavé projekty. Výsledky v roku 2020 budú závislé od našej schopnosti úspešne dodať veľké rozpracované projekty.

Anton Janetka, Obchodný riaditeľ

ParkDots aj Commander na rastovej vlne

Uplynulý rok 2019 predstavoval významný míľnik v predaji a rozvoji produktov ParkDots a Commander. Oba produkty posúvajú PosAm do sveta internetu vecí a inteligentnej mobility a rozširujú tak tradičné portfólio PosAm.

Michal Bróska, Riaditeľ pre produktový rozvoj

Sme pripravení dodávať komplexné IT projekty

V roku 2019 sa potvrdil veľký dopyt trhu po schopnostiach navrhnúť, úspešne dodať a prevádzkovať veľké a komplexné projekty konsolidácií starších, často fragmentovaných informačných systémov (IS). Len málo firiem dokáže dlhodobo budovať znalosti biznisu, širokého spektra technológií a v neposlednom rade metodík špecializujúcich sa práve na veľké riešenia. To, že v tejto oblasti patríme medzi najlepších, dokumentujú naše dlhodobé projekty.

Tomáš Kysela, Riaditeľ pre technologický rozvoj

Evolúcia zameraná na efektivitu a kvalitu

U veľkých zákazníkov je zrejmá orientácia na IT vo forme služby s cieľom zabezpečiť predvídateľnosť a znižovanie prevádzkových nákladov. Výrobcovia si ukrajujú z trhového koláča a zvyšujú konkurenčný tlak priamymi dodávkami. Poskytovateľom IT služieb sa otvárajú pomyselné nožnice medzi požiadavkami na rovnaký alebo rastúci objem služieb za rovnakú alebo nižšiu cenu, a to pri nezmenenej alebo vyššej kvalite.

Ladislav Bogdány, Riaditeľ pre prevádzku a delivery

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.