POSAM PREVÁDZKOVÉ IT SLUŽBY

Outsourcing IT je príležitosť

ako rozvinúť svoj biznis


Chcem vedieť viac >>
STORAGE RIEŠENIA A SLUŽBY

Dátové úložiská

pre najnáročnejšie firemné aplikácie


Chcem vedieť viac >>
POSAM SERVIO

Zlepšite manažment IT služieb

a získajte konkurenčnú výhodu


Chcem vedieť viac >>
POSAM BSIGN

Vlastnoručný digitalizovaný podpis

s biometrickými charakteristikami


Chcem vedieť viac >>

Vybrané prípadové štúdie

Slovak Telekom Storage strategy

Výsledok konsolidácie: počet systémov -25, energie -85%, disková kapacita -36%, prevádzkové náklady -70%, jednotný manažment, vyššia bezpečnosť, súlad so štandardami.

Register účtovných závierok

Významné zlepšenie podnikateľského prostredia na Slovensku vďaka centralizovanému riešeniu pre ukladanie a sprístupňovanie účtovných závierok a súvisiacich dokumentov od PosAm.

PosAm Servio vo VSE

Efektívnejší manažment pracovníkov VSE v teréne vďaka automatizovanému PosAm riešeniu.

Bezpapierové procesy s digitálnym vlastnoručným podpisom

Efektívnejšia a rýchlejšia obsluha zákazníkov pri zachovaní ich komfortu a znížení nákladov.

Hlas expertov

Ako sa na Slovensku nakupujú IT služby?

Zvykne sa hovoriť, že nákup IT riešení, alebo služieb, je u firemných zákazníkoch silne založený na osobných vzťahoch. Zdalo by sa, že väzby zákazníka a IT dodávateľa sú tým zabetónované. V tomto kontexte priniesol zaujímavý výsledok nedávny prieskum TNS a PosAm. Ten ukázal, že pri nákupe IT služieb sa vôbec nedá hovoriť o nemenných vzťahoch.


→ Viac článkov