Sme popredná slovenská IT spoločnosť, súčasť skupiny

THE DEUTSCHE TELEKOM GROUP


Viac >>

Vybrané prípadové štúdie

allianz-SS

Multikanálový predajný systém v Allianz-Slovenská poisťovňa

Nový systém na podporu predaja pre maklérov je zameraný na zážitkový asistovaný predaj. Zároveň zjednotil kľúčové funkcionality systémov v ostatných predajných kanáloch, čím optimalizovali náklady na vývoj aj manažment predaja.

Outsourcing IT - lepšie služby za menej peňazí

PosAm zabezpečil tretej najväčšej banke na Slovensku vyššiu kvalitu IT služieb za nižšiu cenu, v porovnaní s pôvodným poskytovateľom.

Slovak Telekom Storage strategy

Výsledok konsolidácie: počet systémov -25, energie -85%, disková kapacita -36%, prevádzkové náklady -70%, jednotný manažment, vyššia bezpečnosť, súlad so štandardami.

IT kompletne v cloude: pohodlne a s nízkymi nákladmi

Presun IT infraštruktúry do cloudu odbremenil zákazníka od starostlivosti o IT, ktoré sa pre neho stalo službou s jasne definovanými kvalitatívnymi parametrami a predikovateľnými prevádzkovými nákladmi.

Hlas expertov

Agile pragmaticky, časť prvá: Zmena paradigmy

S rozširovaním softvérových sys­témov rastie komplexita systémov samotných, ako aj prostredia do ktorého sa nový systém integru­je. Implementácia nie je jednoduchá ani za predpokladu veľmi presnej predstavy zákazníka o cieľovej podobe systému. Realitou sú však často neúplné, alebo vnútorne neskonsolidované, požiadavky zákazníka. Ďalším fenoménom je čas, ktorého býva typicky málo. Vysporiadať sa s touto situáciou vyžaduje zmenu prístupu pri vývoji softvéru. Skúsenosti PosAm v tejto oblasti približuje Peter Hladký, riaditeľ vývoja softvéru.


→ Viac článkov