O našej spoločnosti

PosAm je jednou z mála IT firiem na Slovensku, ktorá sa z nuly vypracovala až na popredného systémového integrátora.

Tajomstvo nášho úspechu spočíva v hlbokej znalosti podnikania našich zákazníkov a schopnosti prinášať im užitočné riešenia a služby. Tie sú zamerané na vývoj, integráciu a správu softvérových diel, návrh, realizáciu a správu virtualizovaných IT infraštruktúr a starostlivosť o koncové zariadenia.

Sústreďujeme sa na lepšie fungovanie kľúčových aj podporných biznis procesov. To umožňuje popredným spoločnostiam na Slovensku aj v zahraničí dosahovať ich obchodné, finančné, technologické, alebo strategické ciele.

Čo nás poháňa

Ambíciou ľudí v PosAm je neustále hľadať nové príležitosti, ako trvalý tok inovácií v oblasti informačných technológií premieňať na úžitok pre našich zákazníkov.

Motivujú nás náročné výzvy zamerané na transformáciu biznis potrieb našich zákazníkov do inšpiratívnych, elegantných riešení, s využitím IT technológií.

Zakladáme si na kvalite

Náš komplexný integrovaný systém manažmentu kvality je predpokladom pre dosahovanie tých najlepších výsledkov v prospech našich zákazníkov. Vysokú úroveň našich procesov a schopnosť trvale ich zlepšovať potvrdzujú aj certifikácie od spoločnosti Det Norske Veritas.

Podporujeme vzdelávanie

Systematicky podporujeme rozvoj talentov a odovzdávanie skúseností a znalostí na všetkých úrovniach, od základných škôl až po IT profesionálov.

Oceňujeme pedagógov za rozvoj talentov v prírodných vedách na základných a stredných školách (www.cenadi.sk). Organizujeme stretnutia umožňujúce zdieľanie vedomostí a skúseností v komunite IT architektov (www.dddcommunity.sk). Vzdelávame a inšpirujeme nadaných vývojárov softvéru z vysokých škôl a štartujeme ich kariéru v rámci PosAm Full-stack akadémie.

Náš úspešný príbeh má už viac ako 30 rokov

Príbeh PosAm sa začal písať v roku 1990. Z niekoľkých nadšencov sme sa vypracovali na poprednú slovenskú IT spoločnosť. Vyžadovalo si to dlhodobú víziu, kvalitný manažment a aj dávku šťastia.

Dnes sme vyzretá, stabilná spoločnosť, s výbornými finančnými výsledkami a tímom špičkových odborníkov. Rutinne a s veľkou dávkou istoty zvládame najnovšie technológie, ktoré radia naše riešenia na špičku vo svojej triede.

Aj po vyše ridsiatich rokoch vidíme pred sebou horizonty, ktoré by sme ešte radi zdolali. Neustály tok technologických inovácií poskytuje stále nové možnosti, ako lepšiť biznis našich zákazníkov a prinášať im čo najužitočnejšie riešenia. Naše nadšenie pre tieto zmeny nás posúva stále vpred.

1990
Traja nadšenci výpočtovej techniky, špeciálne značky Apple, zakladajú spoločnosť Posonium Amerika (skratka: PosAm) s cieľom sprostredkovať inovácie z oblasti IT československému trhu.
1990
Traja nadšenci výpočtovej techniky, špeciálne značky Apple, zakladajú spoločnosť Posonium Amerika (skratka: PosAm) s cieľom sprostredkovať inovácie z oblasti IT československému trhu.
1991
Predali sme 75 osobných počítačov Apple. Do portfólia firmy tiež pribudli tlačiarne a plotre od firmy HP.
1991
Predali sme 75 osobných počítačov Apple. Do portfólia firmy tiež pribudli tlačiarne a plotre od firmy HP.
1994
Získali sme projekt v spoločnosti Slovenské elektrárne. Neskôr v roku 1996 sme pre tohto klienta realizovali kancelársky informačný systém.
1994
Získali sme projekt v spoločnosti Slovenské elektrárne. Neskôr v roku 1996 sme pre tohto klienta realizovali kancelársky informačný systém.
1996
Pre Ministerstvo financií SR sme začali dodávať aplikáciu pre štátny rozpočet: rozpočtový informačný systém (RIS). V tomto čase MF SR používalo pri zostavovaní a správe štátneho rozpočtu tradičné metódy ako ceruzky a veľké hárky papiera.
1996
Pre Ministerstvo financií SR sme začali dodávať aplikáciu pre štátny rozpočet: rozpočtový informačný systém (RIS). V tomto čase MF SR používalo pri zostavovaní a správe štátneho rozpočtu tradičné metódy ako ceruzky a veľké hárky papiera.
1998
Dosiahli sme najvyššie stupne certifikácií od spoločnosti Lotus development, Inc.: Principal level a Certified Lotus Professional. Tieto zdokumentovali špičkovú úroveň vývoja na platforme Lotus. Kvalitu produktov PosAm potvrdzoval aj fakt, že všetky riešenia boli „Lotus certified”.
1998
Dosiahli sme najvyššie stupne certifikácií od spoločnosti Lotus development, Inc.: Principal level a Certified Lotus Professional. Tieto zdokumentovali špičkovú úroveň vývoja na platforme Lotus. Kvalitu produktov PosAm potvrdzoval aj fakt, že všetky riešenia boli „Lotus certified”.
1999
Stali sme sa najväčším predajcom osobných počítačov HP na Slovensku. Keďže spoločnosť každým rokom rástla aj počtom zamestnancov, investovala do výstavby novej budovy 26 mil. Sk.
1999
Stali sme sa najväčším predajcom osobných počítačov HP na Slovensku. Keďže spoločnosť každým rokom rástla aj počtom zamestnancov, investovala do výstavby novej budovy 26 mil. Sk.
2000
PosAm má za sebou už 10 úspešných rokov. Po celý ten čas sme sa držali v prvej desiatke IT firiem. Pre našich klientov a zamestnancov sme ponúkli krajšie, ale hlavne účelnejšie priestory v novej budove v Bratislave na Odborárskej ulici.
2000
PosAm má za sebou už 10 úspešných rokov. Po celý ten čas sme sa držali v prvej desiatke IT firiem. Pre našich klientov a zamestnancov sme ponúkli krajšie, ale hlavne účelnejšie priestory v novej budove v Bratislave na Odborárskej ulici.
2001
Zákazníkovi Allianz - Slovenská poisťovňa,a. s., sme dodali informačný systém Allegro, ktorý poisťovňa využívala na predaj poistných produktov.
2001
Zákazníkovi Allianz - Slovenská poisťovňa,a. s., sme dodali informačný systém Allegro, ktorý poisťovňa využívala na predaj poistných produktov.
2004
Odovzdali sme do prevádzky komunikačno-technologickú infraštruktúru pre Štátnu pokladnicu SR. Túto úlohu sme zvládli za plnej prevádzky Štátnej pokladnice.
2004
Odovzdali sme do prevádzky komunikačno-technologickú infraštruktúru pre Štátnu pokladnicu SR. Túto úlohu sme zvládli za plnej prevádzky Štátnej pokladnice.
2005
Ako prvá slovenská firma sme získali ocenenie „Recognized for excellence in Europe“ na základe medzinárodného auditu podľa modelu EFQM.
2005
Ako prvá slovenská firma sme získali ocenenie „Recognized for excellence in Europe“ na základe medzinárodného auditu podľa modelu EFQM.
2006
PosAm zrealizoval outsourcing prevádzkovej podpory koncových zariadení v Slovenských elektrárňach,a. s. Celoslovenské pokrytie a model prevzatia zákazníkovho personálu priniesol obom stranám výrazné pozitívne výsledky už po necelom roku výkonu služby. Podarilo sa znížiť náklady zákazníka o 30 % a zvýšiť
kvalitu poskytovaných služieb, čo ocenilo až 95 % používateľov.
2006
PosAm zrealizoval outsourcing prevádzkovej podpory koncových zariadení v Slovenských elektrárňach,a. s. Celoslovenské pokrytie a model prevzatia zákazníkovho personálu priniesol obom stranám výrazné pozitívne výsledky už po necelom roku výkonu služby. Podarilo sa znížiť náklady zákazníka o 30 % a zvýšiť
kvalitu poskytovaných služieb, čo ocenilo až 95 % používateľov.
2007
Procesy v našej spoločnosti máme zvládnuté na vysokej úrovni, čo potvrdzuje aj získanie medzinárodne akreditovaných certifikátov ISO 20000 pre oblasť služieb a ISO 27001 pre oblasť informačnej bezpečnosti. V tejto kombinácii sa to podarilo našej firme ako prvej v segmente informačných technológií v rámci strednej a východnej Európy.
2007
Procesy v našej spoločnosti máme zvládnuté na vysokej úrovni, čo potvrdzuje aj získanie medzinárodne akreditovaných certifikátov ISO 20000 pre oblasť služieb a ISO 27001 pre oblasť informačnej bezpečnosti. V tejto kombinácii sa to podarilo našej firme ako prvej v segmente informačných technológií v rámci strednej a východnej Európy.
2008
Zrealizovali sme konsolidačný projekt pre KIA Motors Slovakia, v rámci ktorého sme uviedli do prevádzky najmodernejšie storage zariadenia od Hitachi Data Systems a prispeli sme k zabezpečeniu nepretržitej výrobnej prevádzky.
2008
Zrealizovali sme konsolidačný projekt pre KIA Motors Slovakia, v rámci ktorého sme uviedli do prevádzky najmodernejšie storage zariadenia od Hitachi Data Systems a prispeli sme k zabezpečeniu nepretržitej výrobnej prevádzky.
2010
PosAm sa stal súčasťou skupiny Deutsche Telekom (DTAG), čím potvrdil a posilnil svoje postavenie vedúcej IT spoločnosti na Slovensku.
2010
PosAm sa stal súčasťou skupiny Deutsche Telekom (DTAG), čím potvrdil a posilnil svoje postavenie vedúcej IT spoločnosti na Slovensku.
2013
Spustili sme Register účtovných závierok pre Ministerstvo financií SR.
2013
Spustili sme Register účtovných závierok pre Ministerstvo financií SR.
2015
Stali sme sa tretím najväčším poskytovateľom prevádzkových IT služieb na Slovensku.
2015
Stali sme sa tretím najväčším poskytovateľom prevádzkových IT služieb na Slovensku.
2016
Pre spoločnosť ZSE sme dodali nový systém na riadenie predajných kanálov.
2016
Pre spoločnosť ZSE sme dodali nový systém na riadenie predajných kanálov.
2017
Uviedli sme do života Cenu Dionýza Ilkoviča. Verejnosť môže každý rok nominovať učiteľov a nepedagogických pracovníkov na Cenu Dionýza Ilkoviča za rozvoj mimoškolskej činnosti pre žiakov základných a stredných škôl.
2017
Uviedli sme do života Cenu Dionýza Ilkoviča. Verejnosť môže každý rok nominovať učiteľov a nepedagogických pracovníkov na Cenu Dionýza Ilkoviča za rozvoj mimoškolskej činnosti pre žiakov základných a stredných škôl.
2018
Líder slovenského trhu GPS monitoringu vozidiel Commander Services, s. r. o., sa stal stopercentnou dcérskou spoločnosťou PosAm, spol. s r. o.

Naše inteligentné parkovacie riešenie ParkDots sa stalo súčasťou smart city portfólia skupiny Deutsche Telekom Europe.
2018
Líder slovenského trhu GPS monitoringu vozidiel Commander Services, s. r. o., sa stal stopercentnou dcérskou spoločnosťou PosAm, spol. s r. o.

Naše inteligentné parkovacie riešenie ParkDots sa stalo súčasťou smart city portfólia skupiny Deutsche Telekom Europe.
2019
Podpísali sme kontrakt s novým zákazníkom v Česku. PosAm bude dodávať systém na riadenie viac ako 3 000 servisných pracovníkov v teréne v spoločnosti ČEZ Distribuce.

Bola založená Nadácia Dionýza Ilkoviča. Jej cieľom je okrem
morálneho ocenenia učiteľstva aj zlepšenie materiálnych
podmienok pri práci s talentmi.
2019
Podpísali sme kontrakt s novým zákazníkom v Česku. PosAm bude dodávať systém na riadenie viac ako 3 000 servisných pracovníkov v teréne v spoločnosti ČEZ Distribuce.

Bola založená Nadácia Dionýza Ilkoviča. Jej cieľom je okrem
morálneho ocenenia učiteľstva aj zlepšenie materiálnych
podmienok pri práci s talentmi.
2020
V auguste sme oslávili 30 rokov existencie firmy.
2020
V auguste sme oslávili 30 rokov existencie firmy.
2021
ParkDots v Bratislave priniesol vysoký komfort pre občana
2021
ParkDots v Bratislave priniesol vysoký komfort pre občana
2022
Koncom novembra 2022 PosAm predáva dcérsku spoločnosť Commander Service, lídra na trhu v oblasti monitoringu vozidiel.
2022
Koncom novembra 2022 PosAm predáva dcérsku spoločnosť Commander Service, lídra na trhu v oblasti monitoringu vozidiel.
2023
3. marca 2023 z vlastníckych štruktúr PosAm odišiel jej väčšinový vlastník, skupina Slovak Telekom. Na spätnom odkúpení 51 % podielu v spoločnosti sa Slovak Telekom dohodol s Mariánom Marekom, jej zakladateľom a CEO. Po 13 rokoch tak PosAm na slovenskom ICT trhu pôsobí opäť samostatne.
2023
3. marca 2023 z vlastníckych štruktúr PosAm odišiel jej väčšinový vlastník, skupina Slovak Telekom. Na spätnom odkúpení 51 % podielu v spoločnosti sa Slovak Telekom dohodol s Mariánom Marekom, jej zakladateľom a CEO. Po 13 rokoch tak PosAm na slovenskom ICT trhu pôsobí opäť samostatne.
2023
K 1. júlu 2023 došlo k odčleneniu ParkDots, nášho riešenia na manažment parkovania, do samostatnej sesterskej spoločnosti ParkDots s.r.o.
2023
K 1. júlu 2023 došlo k odčleneniu ParkDots, nášho riešenia na manažment parkovania, do samostatnej sesterskej spoločnosti ParkDots s.r.o.
1990
Traja nadšenci výpočtovej techniky, špeciálne značky Apple, zakladajú spoločnosť Posonium Amerika (skratka: PosAm) s cieľom sprostredkovať inovácie z oblasti IT československému trhu.
1990
Traja nadšenci výpočtovej techniky, špeciálne značky Apple, zakladajú spoločnosť Posonium Amerika (skratka: PosAm) s cieľom sprostredkovať inovácie z oblasti IT československému trhu.
1991
Predali sme 75 osobných počítačov Apple. Do portfólia firmy tiež pribudli tlačiarne a plotre od firmy HP.
1991
Predali sme 75 osobných počítačov Apple. Do portfólia firmy tiež pribudli tlačiarne a plotre od firmy HP.
1994
Získali sme projekt v spoločnosti Slovenské elektrárne. Neskôr v roku 1996 sme pre tohto klienta realizovali kancelársky informačný systém.
1994
Získali sme projekt v spoločnosti Slovenské elektrárne. Neskôr v roku 1996 sme pre tohto klienta realizovali kancelársky informačný systém.
1996
Pre Ministerstvo financií SR sme začali dodávať aplikáciu pre štátny rozpočet: rozpočtový informačný systém (RIS). V tomto čase MF SR používalo pri zostavovaní a správe štátneho rozpočtu tradičné metódy ako ceruzky a veľké hárky papiera.
1996
Pre Ministerstvo financií SR sme začali dodávať aplikáciu pre štátny rozpočet: rozpočtový informačný systém (RIS). V tomto čase MF SR používalo pri zostavovaní a správe štátneho rozpočtu tradičné metódy ako ceruzky a veľké hárky papiera.
1998
Dosiahli sme najvyššie stupne certifikácií od spoločnosti Lotus development, Inc.: Principal level a Certified Lotus Professional. Tieto zdokumentovali špičkovú úroveň vývoja na platforme Lotus. Kvalitu produktov PosAm potvrdzoval aj fakt, že všetky riešenia boli „Lotus certified”.
1998
Dosiahli sme najvyššie stupne certifikácií od spoločnosti Lotus development, Inc.: Principal level a Certified Lotus Professional. Tieto zdokumentovali špičkovú úroveň vývoja na platforme Lotus. Kvalitu produktov PosAm potvrdzoval aj fakt, že všetky riešenia boli „Lotus certified”.
1999
Stali sme sa najväčším predajcom osobných počítačov HP na Slovensku. Keďže spoločnosť každým rokom rástla aj počtom zamestnancov, investovala do výstavby novej budovy 26 mil. Sk.
1999
Stali sme sa najväčším predajcom osobných počítačov HP na Slovensku. Keďže spoločnosť každým rokom rástla aj počtom zamestnancov, investovala do výstavby novej budovy 26 mil. Sk.
2000
PosAm má za sebou už 10 úspešných rokov. Po celý ten čas sme sa držali v prvej desiatke IT firiem. Pre našich klientov a zamestnancov sme ponúkli krajšie, ale hlavne účelnejšie priestory v novej budove v Bratislave na Odborárskej ulici.
2000
PosAm má za sebou už 10 úspešných rokov. Po celý ten čas sme sa držali v prvej desiatke IT firiem. Pre našich klientov a zamestnancov sme ponúkli krajšie, ale hlavne účelnejšie priestory v novej budove v Bratislave na Odborárskej ulici.
2001
Zákazníkovi Allianz - Slovenská poisťovňa,a. s., sme dodali informačný systém Allegro, ktorý poisťovňa využívala na predaj poistných produktov.
2001
Zákazníkovi Allianz - Slovenská poisťovňa,a. s., sme dodali informačný systém Allegro, ktorý poisťovňa využívala na predaj poistných produktov.
2004
Odovzdali sme do prevádzky komunikačno-technologickú infraštruktúru pre Štátnu pokladnicu SR. Túto úlohu sme zvládli za plnej prevádzky Štátnej pokladnice.
2004
Odovzdali sme do prevádzky komunikačno-technologickú infraštruktúru pre Štátnu pokladnicu SR. Túto úlohu sme zvládli za plnej prevádzky Štátnej pokladnice.
2005
Ako prvá slovenská firma sme získali ocenenie „Recognized for excellence in Europe“ na základe medzinárodného auditu podľa modelu EFQM.
2005
Ako prvá slovenská firma sme získali ocenenie „Recognized for excellence in Europe“ na základe medzinárodného auditu podľa modelu EFQM.
2006
PosAm zrealizoval outsourcing prevádzkovej podpory koncových zariadení v Slovenských elektrárňach,a. s. Celoslovenské pokrytie a model prevzatia zákazníkovho personálu priniesol obom stranám výrazné pozitívne výsledky už po necelom roku výkonu služby. Podarilo sa znížiť náklady zákazníka o 30 % a zvýšiť
kvalitu poskytovaných služieb, čo ocenilo až 95 % používateľov.
2006
PosAm zrealizoval outsourcing prevádzkovej podpory koncových zariadení v Slovenských elektrárňach,a. s. Celoslovenské pokrytie a model prevzatia zákazníkovho personálu priniesol obom stranám výrazné pozitívne výsledky už po necelom roku výkonu služby. Podarilo sa znížiť náklady zákazníka o 30 % a zvýšiť
kvalitu poskytovaných služieb, čo ocenilo až 95 % používateľov.
2007
Procesy v našej spoločnosti máme zvládnuté na vysokej úrovni, čo potvrdzuje aj získanie medzinárodne akreditovaných certifikátov ISO 20000 pre oblasť služieb a ISO 27001 pre oblasť informačnej bezpečnosti. V tejto kombinácii sa to podarilo našej firme ako prvej v segmente informačných technológií v rámci strednej a východnej Európy.
2007
Procesy v našej spoločnosti máme zvládnuté na vysokej úrovni, čo potvrdzuje aj získanie medzinárodne akreditovaných certifikátov ISO 20000 pre oblasť služieb a ISO 27001 pre oblasť informačnej bezpečnosti. V tejto kombinácii sa to podarilo našej firme ako prvej v segmente informačných technológií v rámci strednej a východnej Európy.
2008
Zrealizovali sme konsolidačný projekt pre KIA Motors Slovakia, v rámci ktorého sme uviedli do prevádzky najmodernejšie storage zariadenia od Hitachi Data Systems a prispeli sme k zabezpečeniu nepretržitej výrobnej prevádzky.
2008
Zrealizovali sme konsolidačný projekt pre KIA Motors Slovakia, v rámci ktorého sme uviedli do prevádzky najmodernejšie storage zariadenia od Hitachi Data Systems a prispeli sme k zabezpečeniu nepretržitej výrobnej prevádzky.
2010
PosAm sa stal súčasťou skupiny Deutsche Telekom (DTAG), čím potvrdil a posilnil svoje postavenie vedúcej IT spoločnosti na Slovensku.
2010
PosAm sa stal súčasťou skupiny Deutsche Telekom (DTAG), čím potvrdil a posilnil svoje postavenie vedúcej IT spoločnosti na Slovensku.
2013
Spustili sme Register účtovných závierok pre Ministerstvo financií SR.
2013
Spustili sme Register účtovných závierok pre Ministerstvo financií SR.
2015
Stali sme sa tretím najväčším poskytovateľom prevádzkových IT služieb na Slovensku.
2015
Stali sme sa tretím najväčším poskytovateľom prevádzkových IT služieb na Slovensku.
2016
Pre spoločnosť ZSE sme dodali nový systém na riadenie predajných kanálov.
2016
Pre spoločnosť ZSE sme dodali nový systém na riadenie predajných kanálov.
2017
Uviedli sme do života Cenu Dionýza Ilkoviča. Verejnosť môže každý rok nominovať učiteľov a nepedagogických pracovníkov na Cenu Dionýza Ilkoviča za rozvoj mimoškolskej činnosti pre žiakov základných a stredných škôl.
2017
Uviedli sme do života Cenu Dionýza Ilkoviča. Verejnosť môže každý rok nominovať učiteľov a nepedagogických pracovníkov na Cenu Dionýza Ilkoviča za rozvoj mimoškolskej činnosti pre žiakov základných a stredných škôl.
2018
Líder slovenského trhu GPS monitoringu vozidiel Commander Services, s. r. o., sa stal stopercentnou dcérskou spoločnosťou PosAm, spol. s r. o.

Naše inteligentné parkovacie riešenie ParkDots sa stalo súčasťou smart city portfólia skupiny Deutsche Telekom Europe.
2018
Líder slovenského trhu GPS monitoringu vozidiel Commander Services, s. r. o., sa stal stopercentnou dcérskou spoločnosťou PosAm, spol. s r. o.

Naše inteligentné parkovacie riešenie ParkDots sa stalo súčasťou smart city portfólia skupiny Deutsche Telekom Europe.
2019
Podpísali sme kontrakt s novým zákazníkom v Česku. PosAm bude dodávať systém na riadenie viac ako 3 000 servisných pracovníkov v teréne v spoločnosti ČEZ Distribuce.

Bola založená Nadácia Dionýza Ilkoviča. Jej cieľom je okrem
morálneho ocenenia učiteľstva aj zlepšenie materiálnych
podmienok pri práci s talentmi.
2019
Podpísali sme kontrakt s novým zákazníkom v Česku. PosAm bude dodávať systém na riadenie viac ako 3 000 servisných pracovníkov v teréne v spoločnosti ČEZ Distribuce.

Bola založená Nadácia Dionýza Ilkoviča. Jej cieľom je okrem
morálneho ocenenia učiteľstva aj zlepšenie materiálnych
podmienok pri práci s talentmi.
2020
V auguste sme oslávili 30 rokov existencie firmy.
2020
V auguste sme oslávili 30 rokov existencie firmy.
2021
ParkDots v Bratislave priniesol vysoký komfort pre občana
2021
ParkDots v Bratislave priniesol vysoký komfort pre občana
2022
Koncom novembra 2022 PosAm predáva dcérsku spoločnosť Commander Service, lídra na trhu v oblasti monitoringu vozidiel.
2022
Koncom novembra 2022 PosAm predáva dcérsku spoločnosť Commander Service, lídra na trhu v oblasti monitoringu vozidiel.
2023
3. marca 2023 z vlastníckych štruktúr PosAm odišiel jej väčšinový vlastník, skupina Slovak Telekom. Na spätnom odkúpení 51 % podielu v spoločnosti sa Slovak Telekom dohodol s Mariánom Marekom, jej zakladateľom a CEO. Po 13 rokoch tak PosAm na slovenskom ICT trhu pôsobí opäť samostatne.
2023
3. marca 2023 z vlastníckych štruktúr PosAm odišiel jej väčšinový vlastník, skupina Slovak Telekom. Na spätnom odkúpení 51 % podielu v spoločnosti sa Slovak Telekom dohodol s Mariánom Marekom, jej zakladateľom a CEO. Po 13 rokoch tak PosAm na slovenskom ICT trhu pôsobí opäť samostatne.
2023
K 1. júlu 2023 došlo k odčleneniu ParkDots, nášho riešenia na manažment parkovania, do samostatnej sesterskej spoločnosti ParkDots s.r.o.
2023
K 1. júlu 2023 došlo k odčleneniu ParkDots, nášho riešenia na manažment parkovania, do samostatnej sesterskej spoločnosti ParkDots s.r.o.

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.