O našej spoločnosti

PosAm je jednou z mála IT firiem na Slovensku, ktorá sa z nuly vypracovala až na popredného systémového integrátora.

Tajomstvo nášho úspechu spočíva v hlbokej znalosti podnikania našich zákazníkov a schopnosti prinášať im užitočné riešenia a služby. Tie sú zamerané na vývoj, integráciu a správu softvérových diel, návrh, realizáciu a správu virtualizovaných IT infraštruktúr a starostlivosť o koncové zariadenia.

Sústreďujeme sa na lepšie fungovanie kľúčových aj podporných biznis procesov. To umožňuje popredným spoločnostiam na Slovensku aj v zahraničí dosahovať ich obchodné, finančné, technologické, alebo strategické ciele.

Čo nás poháňa

Ambíciou ľudí v PosAm je neustále hľadať nové príležitosti, ako trvalý tok inovácií v oblasti informačných technológií premieňať na úžitok pre našich zákazníkov.

Motivujú nás náročné výzvy zamerané na transformáciu biznis potrieb našich zákazníkov do inšpiratívnych, elegantných riešení, s využitím IT technológií.

Sme súčasťou silnej skupiny

PosAm sa v roku 2010 stal súčasťou skupiny Deutsche Telekom (DTAG), čím potvrdil a posilnil svoje postavenie vedúcej IT spoločnosti na Slovensku. Naša príslušnosť k skupine Deutsche Telekom vytvára predpoklady a poskytuje prostriedky pre realizáciu najnáročnejších zadaní.

Akvizícia PosAm patrí medzi najúspešnejšie v celej skupine DTAG. Medzi rokmi 2010 a 2014 vzrástli tržby PosAm o viac ako 50 %. Strategickým zámerom PosAm a DTAG je nadviazať na tieto úspechy a využiť vzájomné synergie aj v medzinárodnom meradle.

DTAG je na Slovensku prítomná prostredníctvom skupiny Slovak Telekom, ktorú tvorí materská spoločnosť, v 100 % vlastníctve DTAG, a jej dcérske spoločnosti. Medzi ne patrí aj PosAm. V ňom vlastní Slovak Telekom 51 % podiel.

Zakladáme si na kvalite

Náš komplexný integrovaný systém manažmentu kvality je predpokladom pre dosahovanie tých najlepších výsledkov v prospech našich zákazníkov. Vysokú úroveň našich procesov a schopnosť trvale ich zlepšovať potvrdzujú aj certifikácie od spoločnosti Det Norske Veritas.

Podporujeme vzdelávanie

Systematicky podporujeme rozvoj talentov a odovzdávanie skúseností a znalostí na všetkých úrovniach, od základných škôl až po IT profesionálov.

Oceňujeme pedagógov za rozvoj talentov v prírodných vedách na základných a stredných školách (www.cenadi.sk). Organizujeme stretnutia umožňujúce zdieľanie vedomostí a skúseností v komunite IT architektov (www.dddcommunity.sk). Vzdelávame a inšpirujeme nadaných vývojárov softvéru z vysokých škôl a štartujeme ich kariéru v rámci PosAm Full-stack akadémie.

Náš úspešný príbeh má už 30 rokov

V roku 2020 uplynulo 30 rokov od momentu, kedy sa v roku 1990 začal písať príbeh PosAm. Z niekoľkých nadšencov sme sa vypracovali na poprednú slovenskú IT spoločnosť. Vyžadovalo si to dlhodobú víziu, kvalitný manažment a aj dávku šťastia.

Tridsať rokov nás zastihlo vo výbornej kondícií. Sme vyzretá, stabilná spoločnosť, s výbornými finančnými výsledkami a tímom špičkových odborníkov. Rutinne a s veľkou dávkou istoty zvládame najnovšie technológie, ktoré radia naše riešenia na špičku vo svojej triede.

Aj po tridsiatich rokoch tak vidíme pred sebou horizonty, ktoré by sme ešte radi zdolali. Neustály tok technologických inovácií poskytuje stále nové možnosti, ako lepšiť biznis našich zákazníkov a prinášať im čo najužitočnejšie riešenia. Naše nadšenie pre tieto zmeny nás posúva stále vpred.

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.