back

Sales force automation system

Vyššie výnosy vďaka zážitkovému asistovanému predaju

Vyšší predaj poistných produktov, lepšie služby klientom a to všetko pri nižších nákladoch poisťovne. To je realita, ktorú do predaja poistných produktov prináša PosAm SFA. Výkonný predajný systém zjednocuje biznis procesy pre všetky predajné kanály.

Spolu s aplikáciou orientovanou na zážitkový asistovaný predaj prináša nový rozmer do akvizičného procesu. PosAm SFA je kľúčom k úspešnému získavaniu nových klientov a k schopnosti udržať si tých existujúcich.

Výhody riešenia

Meniace sa správanie klientov a nové technológie stoja za vznikom nových predajných kanálov a celých biznis modelov. Je nutné odstrániť bariéry kúpy a zabezpečiť podporu predaja cez rôzne kanály a technologické zariadenia.

Akákoľvek komplikácia zvyšuje riziko straty klienta, ktorý môže prejsť ku konkurencii. Poisťovňa aj obchodní zástupcovia nutne potrebujú vhodnú aplikačnú podporu na uspokojenie potrieb klienta a získanie náskoku pred konkurenciou.

PosAm SFA zjednocuje biznisové funkcie poisťovne do spoločného jadra pre všetky predajné a distribučné kanály a zároveň poskytuje predajcom modernú klientskú aplikáciu na predaj poistných produktov použiteľnú v podstate na akomkoľvek zariadení.

Multikanálová a multiplatformová podpora robí z PosAm SFA efektívny nástroj riadenia predaja a zároveň výkonný nástroj na zážitkový asistovaný predaj.

Spoločná biznis logika pre všetky predajné a distribučné kanály výrazne zvyšuje efektivitu a znižuje náklady nielen pri vývoji a údržbe systémov, ale aj pri zavádzaní nových produktov do predaja.

Či už sú to systémy pre interných predajcov, maklérov, agregátorov poistenia, finančných poradcov, alebo online portály, všetky komunikujú s jedným centrálnym SFA systémom.

Od základov prepracovaná obchodnícka aplikácia je zameraná na ergonómiu a používateľský komfort. Je to šikovný pomocník, ktorý naviguje predajcu od analýzy potrieb klienta, cez kalkuláciu produktu a s plnou podporou metodiky poistných produktov napomáha úspešnému uzavretiu obchodnej príležitosti.

Interaktívny predajný proces zameraný na asistovaný predaj napomáha budovaniu vzťahov dôvery medzi poistencom a poisťovateľom. To sa pri akvizícii nových klientov mnohonásobne zúročuje.

Celý predajný proces je plne digitalizovaný a bezpapierový. Elektronicky uzavreté zmluvy nevyžadujú žiadne ďalšie manuálne spracovanie. Počet dodatočných intervencií klesá na minimum.

Automatizácia skracuje čas, ktorý je nutné venovať neproduktívnym činnostiam. Predajcovia sa tak môžu sústrediť na akvizíciu klientov, cross sell, up sell a popredajnú starostlivosť o klienta.

PosAm SFA je systém navrhnutý špeciálne na predaj poistných produktov. Multikanálové riešenie podpory kľúčových biznis procesov zvyšuje efektivitu a znižuje náklady.

Multiplatformová aplikácia zameraná na zážitkový asistovaný predaj zvyšuje úspešnosť predajcov a znižuje náklady poisťovne. Rýchle uvádzanie produktov na trh, kvalitné služby a transparentné informácie prispievajú k budovaniu vzťahov dôvery, dôležitým práve pri predaji poistných produktov.

PosAm SFA stojí za úspechmi poisťovní skupiny Allianz

14 000
používateľov

25 000 000
kalkulácií ročne

1 000 000
aktívnych zmlúv

15
rokov skúseností

5
referencií

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.