Návrh IT infraštruktúry a starostlivosť o jej prvky

Pri návrhu a modernizácii infraštruktúry sa orientujeme na poskytovanie funkčnosti vo forme služieb. Za veľmi dôležitú pokladáme našu schopnosť orchestrácie pri implementácii rôznych technológií a ich prepájaní do funkčného celku. Samostatnou kapitolou je implementácia riešení pre ukladanie a ochranu dát.

Pri starostlivosti o IT infraštruktúru preberáme zodpovednosť za rutinné činnosti či už pri správe koncových bodov, alebo core infraštruktúry. Zákazníkom poskytujeme možnosť plne sa sústrediť na ich predmet podnikania.

Starostlivosť o IT infraštruktúru

Naše služby poskytujeme podľa odporúčaní ITIL a v súlade s ISO 20000. Kvalitou a efektivitou sme sa vypracovali medzi najväčších poskytovateľov outsourcingu IT na Slovensku.

Sme rešpektovaným partnerom a spoľahlivým dodávateľom pre popredné spoločnosti na Slovensku zo sektorov energetiky, priemyslu, telekomunikácií, bánk a poisťovní.

V rámci starostlivosti o koncové body zabezpečujeme podporu aplikácií, infraštruktúry a používateľov IT u zákazníka. Ako jednotný kontaktný bod pre našich zákazníkov slúži viacjazyčný service desk. Dôležitou súčasťou našich služieb je konsolidácia a štandardizácia súvisiacich procesov. Výsledkom transformačného procesu je štandardizácia interných aj externých IT služieb, ich merateľnosť, sprehľadnenie a zníženie nákladov, vyššia efektivita a kvalita.

Nepretržitý dohľad a prevádzku zákazníckych informačných systémov zabezpečujeme aj na úrovni core infraštruktúr, či už v ich dátových centrách, alebo vo verejných cloudoch. Staráme sa nielen o dostupnosť a spoľahlivosť jednotlivých technologických komponentov, ale aj celých informačných systémov. Využívame na to spoľahlivé monitorovacie nástroje, automatizované profylaktické činnosti, ako aj maximálnu možnú mieru automatizovaného deploymentu.

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.