back

Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Aktualita
Publikované 28.7.2016

Konferencia 8th Annual Insurance Distribution Strategies, ktorá sa uskutoční 13.-14. októbra v Amsterdame, sa zameria na aktuálne témy v poisťovníctve: Digitalizácia štandardného distribučného modelu, Nové distribučné kanály v digitálnom svete, Požiadavky zákazníkov v digitálnom prostredí a ako im vyhovieť, Budovanie značky vo väzbe na predajný proces v digitálnom prostredí, Budovanie pozitívnej zákazníckej skúsenosti v predajnom a post predajnom procese.

Globálny poisťovnícky trh vstupuje do obdobia bezprecedentných zmien. Meniace sa zákaznícke správanie, tlak regulátorov a nové technológie v najbližších rokoch podstatne transformujú celý trh. Lepšie pochopenie požiadaviek a očakávaní zákazníkov v digitálnej ére pomôže poisťovateľom v príprave produktových inovácií, efektívnejšom manažmente predajných kanálov, optimalizácií aktivít v rámci jednotlivých fáz predajného cyklu, zvyšovaní zákazníckej spokojnosti a v konečnom dôsledku tiež v naplnení obchodných cieľov.

Súčasťou zásadných zmien v produktoch a spôsobe samotného predaja je aj schopnosť uvádzať nové produkty do predaja v čo najkratšom možnom čase. Skrátiť time-to-market sa samo o sebe musí stať prelomovou inováciou a biznis stratégiou budúcnosti. Vo svojom vstupe sa Ján Rapan, Riaditeľ pre medzinárodný rozvoj, PosAm, zameria práve na spôsob, ako minimalizovať čas od idey po uvedenie produktu na trh cez rôzne predajné kanály. Cieľom je nielen získať konkurenčnú výhodu, ale aj znížiť náklady a zabezpečiť rýchlejšiu návratnosť investícií a tvorbu zisku. To čo PosAm účastníkom predstaví nebude teoretický koncept, ale v praxi overené riešenie tretej generácie pre multikanálový predaj poistných produktov.

O konferencii :

fleming conference small

Ďalšie aktuality

Tridsiate výročie pobočky PosAm v Košiciach oslavujeme už na novej adrese!

Tridsiate výročie pobočky PosAm v Košiciach oslavujeme už na novej adrese!
Moderné riešenia na správu a ochranu dát

Moderné riešenia na správu a ochranu dát
30.10.2023
Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.