back

IDC Digital Office: Digitálny životný cyklus dokumentov

Aktualita
Publikované 24.6.2016

Jednou z kľúčových tém konferencie bolo, ako digitalizáciu procesov a prechod na paperless, ovplyvní Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č.610/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu, známe pod skratkou eEIDAS, ktoré vstupuje do platnosti 1.7.2016.

Deklarovaným cieľom eIDAS je posilniť dôveru a právnu istotu položením základných pravidiel pre elektronickú výmenu informácií a dokumentov medzi občanmi, podnikmi a orgánmi verejnej správy. Na jeho základe sa očakáva  zjednotenie pravidiel v oblasti elektronickej identifikácie osôb a zvýšenie dôveryhodnosti služieb pre elektronické transakcie na jednotnom európskom digitálnom trhu. Jednou z oblastí ktorú eIDAS rieši je podpisovanie elektronických dokumentov.

Touto témou sa vo svojom vystúpení zaoberal aj Leo Barysz, Produktový manažér PosAm, ktorý predstavil alternatívu v podobe digitálneho vlastnoručného podpisu. Tento spôsob podpisovania elektronických dokumentov je najprirodzenejšou alternatívou k podpisovaniu perom na papier. Pre používateľov je pohodlný a jeho implementácia nevyžaduje zmeny zaužívaných procesov. Je vhodný pre „kontaktné“ scenáre, kedy je možné identifikovať podpisujúcu sa osobu, ktorá následne vlastnoručne podpíše elektronický dokument cez špeciálnu podpisovú podložku, alebo na obrazovke väčšiny tabletov.

Technológiu Digitálneho vlastnoručného podpisu využívajú v praxi viacerí zákazníci PosAm: Tatra banka (250 pobočiek), Slovak Telekom (100 predajných miest), VSE (80 predajných miest), alebo ZSE (100 mobilných predajcov a predajných miest).

Veľkou výhodou oproti iným elektronickým podpisom, resp. on-line scenárom podpisovania, je skutočnosť, že pri digitálnom vlastnoručnom podpise nepotrebuje klient k uzatvoreniu zmluvy žiadne technické vybavenie, ako je karta, tag, telefón, overovacie konto a nemusí si pamätať žiadne identifikátory pre jeho overenie (napríklad: overovacie konto, PIN). Postačuje mu platný identifikačný doklad a jeho vlastnoručný podpis.

Viac: PosAm eSign

O IDC

IDC je jedna z najvýznamnejších svetových analytických a poradenských spoločností. Poskytuje prieskumy a analýzy trhu, predpovedá vývoj a trendy v oblasti informačných a komunikačných technológií a usporadúva odborné konferencie. Zamestnáva viac ako 1 000 analytikov a pokrýva viac ako 110 zemí sveta, vďaka čomu sa môže pochváliť skutočnou a nie len sprostredkovanou znalosťou miestneho prostredia.

Ďalšie aktuality

30.10.2023
Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti
PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry

PosAm TechDays je odborná konferencia našej spoločnosti, ktorá našim súčasným aj potenciálnym zákazníkom zo sféry utility, telco, banky, poisťovne a priemysel prináša novinky z oblastí, ktorým sa PosAm venuje.

PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry
28.7.2016
Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Konferencia 8th Annual Insurance Distribution Strategies, ktorá sa uskutoční 13.-14. októbra v Amsterdame, sa zameria na aktuálne témy v poisťovníctve: Digitalizácia štandardného distribučného modelu, Nové distribučné kanály v digitálnom svete, Požiadavky zákazníkov v digitálnom prostredí a ako im vyhovieť, Budovanie značky vo väzbe na predajný proces v digitálnom prostredí, Budovanie pozitívnej zákazníckej skúsenosti v predajnom a post predajnom procese. Globálny poisťovnícky trh vstupuje do obdobia bezprecedentných zmien. Meniace sa zákaznícke správanie, tlak regulátorov a nové technológie v najbližších rokoch podstatne transformujú celý trh. Lepšie pochopenie požiadaviek a očakávaní zákazníkov v digitálnej ére pomôže poisťovateľom v príprave produktových inovácií, efektívnejšom manažmente predajných […]

Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.