Riešenia a služby

PosAm riešenia a služby

Naše užitočné riešenia a služby pomáhajú zlepšovať kľúčové aj podporné procesy v najväčších spoločnostiach vo finančnom sektore, sieťových odvetviach, priemysle, telekomunikáciách, vo verejnej správe, ale aj v celom rade menších organizácií na Slovensku i v zahraničí.

Riešenie ParkDots poskytuje komplexnú podporu na zlepšenie parkovania v mestách. Je to modulárna platforma, ktorá podľa konkrétnych potrieb zákazníka zabezpečí monitorovanie obsadenosti parkovacích miest, úhradu parkovného, manažment rezidentského parkovania, kontrolu oprávnenosti parkovania ako aj integráciu na iné platobné alebo parkovacie systémy.

Zisti viac

PosAm Servio sme vyvinuli ako flexibilné modulárne riešenie. Jednotlivé moduly aplikujeme s ohľadom na podporované procesy (manažment služieb, pracovníkov, infraštruktúry) a upravujeme podľa individuálnych požiadaviek zákazníkov. Vďaka lokálnemu tímu sme schopní veľmi pružne reagovať na tieto potreby a zabezpečiť bezproblémovú implementáciu. 

Zisti viac

Vlastnoručný podpis sa aj v súčasnosti často používa na overovanie identity osôb a autorizáciu dokumentov, napríklad zmlúv, transakcií, šekov, protokolov a podobne.

V mnohých prípadoch je potreba vlastnoručného podpisu jedinou prekážkou úplnej digitalizácie spracovania dokumentov a automatizácie procesov. 

Zisti viac

Pri obsluhe klientov je štandardným postupom overenie ich identity na základe identifikačných dokladov (napr. občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz).

Okrem overenia zhody medzi osobou, ktorá doklad predkladá a údajmi na samotnom doklade je v mnohých prípadoch potrebné overiť aj pravosť vydaného dokladu. 

Zisti viac

Automatizácia a digitalizácia predaja poistných produktov prináša vyššie príjmy z poistného, lacnejšie vybavenie poistných udalostí a nižšie výdaje na poistné plnenia.

Efektívnejším manažmentom poistných udalostí zrýchľujeme a zlacňujeme celý proces.


Zisti viac

Sme rešpektovaným partnerom a spoľahlivým dodávateľom pre popredné spoločnosti na Slovensku zo sektorov energetiky, priemyslu, telekomunikácií, bánk a poisťovní.

Zisti viac

V našich riešeniach využívame systémy od spoločnosti Hitachi Vantara, lídra na trhu. Výsledkom je radikálne zjednodušenie celej infraštruktúry, jednoduchšia správa a nižšie celkové náklady. 

Zisti viac

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.