back

DCOM získal ocenenie EuroCloud Slovakia Award 2015

Aktualita
Publikované 22.6.2015

DCOM je národný projekt zameraný na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni. Má napomôcť pri zmene súčasného stavu poskytovania služieb samospráv a posunúť ich na úroveň výrazne znižujúcu administratívnu záťaž občana, podnikateľa a samospráv, vrátane ich pracovníkov.

V plnej prevádzke bude DCOM, ktorý buduje konzorcium firiem pod vedením PosAm, zabezpečovať podľa odhadov, služby asi pre 1500 obcí a miest. Aktuálne ich je do projektu zapojených už viac ako 1100.

DCOM poskytne obciam a mestám nástroje, ktoré im umožnia zabezpečiť výkon ich kompetencií a služby pre občanov a firmy elektronicky. Týka sa to v prvom rade 138 originálnych kompetencií, ktoré samosprávy zabezpečujú. Pre obce však bude DCOM zabezpečovať prevádzku aj všetkých ostatných informačných systémov.

V rámci projektu sa vytvorí balík softvérových riešení ktoré budú poskytované samosprávam spôsobom „softvér ako služba“ (SaaS). Súčasťou projektu je dodávka potrebnej IT techniky pre obecné úrady a jej následná údržba a starostlivosť o používateľov. Obce tak získajú komplexný balík služieb, nové technické vybavenie a profesionálnu IT podporu, pokrývajúce ich potreby, čo ich odbremení od starostlivosti o IT. Zodpovednosť za prevádzku systémov, ich aktualizáciu, bezpečnosť, zhodu s legislatívou bude na strane prevádzkovateľa dátového centra, ktorý bude služby poskytovať.

„Ocenenie projektu DCOM v tejto súťaži vnímam ako potvrdenie správnosti navrhovaného technického riešenia spojeného s využitím cloudových technológií. Naším cieľom je preniesť výhody tejto technológie do každodenného života našich zákazníkov – občanov a pracovníkov obecných a mestských úradov na Slovensku. Som presvedčený, že prínosy projektu DCOM zaujmú aj v medzinárodnom meradle,” povedal Adrián Belánik, výkonný riaditeľ DataCentra elektronizácie územnej samosprávy Slovenska.

EuroCloud je Európske združenie, ktoré má za úlohu popularizovať a pomáhať šíriť cloudové technológie prostredníctvom pan-Európskej znalostnej siete zákazníkov, poskytovateľov, výskumných centier a silných vzťahov s Európskymi autoritami, Komisiou a Parlamentom.

Viac o projekte DCOM

https://www.posam.sk/segmenty/statna-sprava-a-samosprava/datove-centrum-obci-miest-dcom/

https://www.posam.sk/wp-content/uploads/2014/10/dcom-project-ss.pdf

Ďalšie aktuality

Tridsiate výročie pobočky PosAm v Košiciach oslavujeme už na novej adrese!

Tridsiate výročie pobočky PosAm v Košiciach oslavujeme už na novej adrese!
Moderné riešenia na správu a ochranu dát

Moderné riešenia na správu a ochranu dát
30.10.2023
Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.