back

Výročná konferencia itSMF: zaostrené na vzťahy IT a biznisu

Aktualita
Publikované 14.5.2015

Asi stovka účastníkov si, na 9. výročnej konferencii itSMF, vypočula 15 zaujímavých prezentácií. Medzi témami boli: súlad IT služieb s požiadavkami biznisu, budúcnosť riadenia IT služieb, dialóg IT a vrcholového manažmentu, možnosti praktického uchopenia konceptu Business-IT Alignment, agilný prístup pri realizácií zákaziek, a ďalšie.

Juraj Pavol, produktový manažér PosAm, predstavil riešenie rozširujúce štandardný ITSM nástroj o mobilné aplikácie, field manažment a biometrický podpis. Riešenie idúce za štandardné požiadavky ITSM prináša efektívnejšie využívanie fondu pracovnej doby, dôkladnejšie meranie vyťaženia a zlepšenie utilizácie pracovníkov, lepšiu informovanosť zákazníkov a bezpapierové procesy. Otázky z pléna dokazovali, že toto funkčné a v praxi používané riešenie vyvolalo zaslúžený záujem medzi prítomnými odborníkmi.

PosAm sa téme manažmentu IT služieb a nástrojom pre jeho podporu venuje už niekoľko rokov. Výsledkom vlastného vývoja je riešenie PosAm Servio (www.posam.sk/servio), ktoré využíva už viac ako 38 zákazníkov. Jeho nová generácia rozširuje jeho možnosti a prináša vyššiu úžitkovú hodnotu, vrátane mobilných aplikácií pre riešiteľov a používateľov a podporu bezpapierových procesov s využitím biometrického podpisu. Na podpisovanie dokumentov bez potreby papiera je využité ďalšie vlastné riešenie – PosAm eSign. Referencie z bankového a telekomunikačného sektora radia PosAm medzi špičku aj v tejto oblasti. Komplexné riešenie pre manažment IT služieb je tak denno-dennou realitou pre tisíce spokojných používateľov.

Ďalšie aktuality

Tridsiate výročie pobočky PosAm v Košiciach oslavujeme už na novej adrese!

Tridsiate výročie pobočky PosAm v Košiciach oslavujeme už na novej adrese!
Moderné riešenia na správu a ochranu dát

Moderné riešenia na správu a ochranu dát
30.10.2023
Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.