back

Výročná konferencia itSMF: zaostrené na vzťahy IT a biznisu

Aktualita
Publikované 14.5.2015

Asi stovka účastníkov si, na 9. výročnej konferencii itSMF, vypočula 15 zaujímavých prezentácií. Medzi témami boli: súlad IT služieb s požiadavkami biznisu, budúcnosť riadenia IT služieb, dialóg IT a vrcholového manažmentu, možnosti praktického uchopenia konceptu Business-IT Alignment, agilný prístup pri realizácií zákaziek, a ďalšie.

Juraj Pavol, produktový manažér PosAm, predstavil riešenie rozširujúce štandardný ITSM nástroj o mobilné aplikácie, field manažment a biometrický podpis. Riešenie idúce za štandardné požiadavky ITSM prináša efektívnejšie využívanie fondu pracovnej doby, dôkladnejšie meranie vyťaženia a zlepšenie utilizácie pracovníkov, lepšiu informovanosť zákazníkov a bezpapierové procesy. Otázky z pléna dokazovali, že toto funkčné a v praxi používané riešenie vyvolalo zaslúžený záujem medzi prítomnými odborníkmi.

PosAm sa téme manažmentu IT služieb a nástrojom pre jeho podporu venuje už niekoľko rokov. Výsledkom vlastného vývoja je riešenie PosAm Servio (www.posam.sk/servio), ktoré využíva už viac ako 38 zákazníkov. Jeho nová generácia rozširuje jeho možnosti a prináša vyššiu úžitkovú hodnotu, vrátane mobilných aplikácií pre riešiteľov a používateľov a podporu bezpapierových procesov s využitím biometrického podpisu. Na podpisovanie dokumentov bez potreby papiera je využité ďalšie vlastné riešenie – PosAm eSign. Referencie z bankového a telekomunikačného sektora radia PosAm medzi špičku aj v tejto oblasti. Komplexné riešenie pre manažment IT služieb je tak denno-dennou realitou pre tisíce spokojných používateľov.

Ďalšie aktuality

30.10.2023
Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti
PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry

PosAm TechDays je odborná konferencia našej spoločnosti, ktorá našim súčasným aj potenciálnym zákazníkom zo sféry utility, telco, banky, poisťovne a priemysel prináša novinky z oblastí, ktorým sa PosAm venuje.

PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry
28.7.2016
Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Konferencia 8th Annual Insurance Distribution Strategies, ktorá sa uskutoční 13.-14. októbra v Amsterdame, sa zameria na aktuálne témy v poisťovníctve: Digitalizácia štandardného distribučného modelu, Nové distribučné kanály v digitálnom svete, Požiadavky zákazníkov v digitálnom prostredí a ako im vyhovieť, Budovanie značky vo väzbe na predajný proces v digitálnom prostredí, Budovanie pozitívnej zákazníckej skúsenosti v predajnom a post predajnom procese. Globálny poisťovnícky trh vstupuje do obdobia bezprecedentných zmien. Meniace sa zákaznícke správanie, tlak regulátorov a nové technológie v najbližších rokoch podstatne transformujú celý trh. Lepšie pochopenie požiadaviek a očakávaní zákazníkov v digitálnej ére pomôže poisťovateľom v príprave produktových inovácií, efektívnejšom manažmente predajných […]

Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.