back

Víťazstvo v tendri SSE s Hitachi Unified Storage VM

Aktualita
Publikované 19.7.2013

PosAm pokračuje v úspechoch pri dodávkach enterprise storage riešení. Po implementácií Hitachi Virtual Storage Platform pre Tatrabanku (2011) a Slovak Telekom (2012) uspel PosAm s riešením od Hitachi Data Systems (HDS) voči konkurentom z IBM, EMC a HP aj v tomto roku. V júni 2013 bolo potvrdené víťazstvo v tendri pre Stredoslovenskú energetiku (SSE).

Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj teraz ide o systém určený pre kritické firemné aplikácie, tentokrát na báze Hitachi Unified Storage VS (HUS-VM). Bude mať kapacitu 80TB a bude umiestnený v dvoch geograficky vzdialených lokalitách. Riešenie bude pre optimalizáciu výkonu, nákladov a utilizácie masívne využívať virtualizáciu a tiering. Súčasťou dodávky je vybudovanie SAN infraštruktúry s technológiou od spoločnosti Brocade.

Ak firma hľadá storage riešenie pre kľúčové firemné aplikácie nemá veľa možností. V úzkej svetovej špičke majú systémy od Hitachi Data Systems (HDS) svoje nezastupiteľné miesto. Ich technické a ekonomické parametre sa podpisujú pod ich rastúci podiel aj na Slovenskom trhu s enterprise storage riešeniami. Významný podiel na tom má aj PosAm, ktorý so svojimi špecialistami zabezpečuje kompletnú paletu profesionálnych služieb od úvodných konzultácií, cez návrh a implementáciu riešenia až po lokálnu podporu.

PosAm realizuje viac ako 90% objemu predaja Hitachi Data Systems na Slovensku a v roku 2012 získal ocenenie TOP EMEA Growth Partner of the Year 2011 pre najrýchlejšie rastúceho partnera v regióne EMEA. Toto ocenenie potvrdzuje postavenie PosAm ako popredného systémového integrátora pre oblasť storage riešení a služieb.

Ďalšie aktuality

30.10.2023
Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti
PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry

PosAm TechDays je odborná konferencia našej spoločnosti, ktorá našim súčasným aj potenciálnym zákazníkom zo sféry utility, telco, banky, poisťovne a priemysel prináša novinky z oblastí, ktorým sa PosAm venuje.

PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry
28.7.2016
Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Konferencia 8th Annual Insurance Distribution Strategies, ktorá sa uskutoční 13.-14. októbra v Amsterdame, sa zameria na aktuálne témy v poisťovníctve: Digitalizácia štandardného distribučného modelu, Nové distribučné kanály v digitálnom svete, Požiadavky zákazníkov v digitálnom prostredí a ako im vyhovieť, Budovanie značky vo väzbe na predajný proces v digitálnom prostredí, Budovanie pozitívnej zákazníckej skúsenosti v predajnom a post predajnom procese. Globálny poisťovnícky trh vstupuje do obdobia bezprecedentných zmien. Meniace sa zákaznícke správanie, tlak regulátorov a nové technológie v najbližších rokoch podstatne transformujú celý trh. Lepšie pochopenie požiadaviek a očakávaní zákazníkov v digitálnej ére pomôže poisťovateľom v príprave produktových inovácií, efektívnejšom manažmente predajných […]

Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.