back

Už 800 obcí zapojených do projektu DCOM

Aktualita
Publikované 18.3.2015

Tieto a ďalšie informácie zazneli 11.3.2015 v Klube komunálnej politiky na Rádiu Regina v diskusii o elektronizácií samospráv. Debaty sa zúčastnili: Milan Muška, podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska, Adrián Belánik, riaditeľ Datacentra elektronizácie územnej samosprávy (DEUS) a Ľubomír Lőrincz, starosta obce Santovka. Poslucháčom priblížili ciele projektu DCOM, spôsob jeho realizácie, prínosy pre obce, občanov, firmy a štát a tiež aktuálny stav v realizácií projektu.

Projekt DCOM poskytne obciam a mestám nástroje, ktoré im umožnia zabezpečiť výkon svojich kompetencií a služieb pre občanov a firmy elektronicky. Týka sa to v prvom rade 138 originálnych kompetencií, ktoré samosprávy zabezpečujú. Pre obce však bude DCOM zabezpečovať prevádzku aj všetkých ostatných informačných systémov. Obce sa tak nebudú musieť o nič starať. Zodpovednosť za prevádzku systémov, ich aktualizáciu, bezpečnosť, zhodu s legislatívou bude na strane prevádzkovateľa dátového centra. Obce takisto získajú kompletne nové technické vybavenie a budú mať zabezpečenú profesionálnu IT podporu. A to všetko, vďaka financovaniu z fondov európskej únie, bez investičných nákladov.

Za najväčší prínos projektu označil pán Muška zrýchlenie a automatizáciu mnohých procesov, čo prinesie úsporu času na strane občanov aj obcí. Za dôležité pokladá tiež efektívnejšie vymáhanie práva, čo môže priniesť obciam väčšie príjmy. Pán Belánik vidí prínosy elektronizácie samospráv, na strane občanov, v úspore času pri vybavovaní povinností a zvýšení komfortu, keďže všetko bude možné vybaviť z pohodlia domova. Obciam prinesie projekt nové vybavenie a jednotnú platformu spĺňajúcu bezpečnostné štandardy a súlad s legislatívou. Pán Lőrincz, starosta pilotnej obce Santovka, ktorá má iba asi 700 obyvateľov, vníma projekt takisto veľmi pozitívne. Podľa jeho názoru otázka dnes nestojí či ísť do projektu alebo nie, ale kedy. A tie obce ktoré to pochopia ako prvé a využijú ponúkanú príležitosť budú mať určitú výhodu, lebo sa zjednoduší práca a život pracovníkom úradov aj občanov. A je predpoklad, že na ostatné obce vznikne časom tlak zdola, aby aj ich občania mali rovnaké výhody.

-> Celá diskusia na Rádiu Regina

-> Viac o projekte DCOM

Ďalšie aktuality

30.10.2023
Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti
PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry

PosAm TechDays je odborná konferencia našej spoločnosti, ktorá našim súčasným aj potenciálnym zákazníkom zo sféry utility, telco, banky, poisťovne a priemysel prináša novinky z oblastí, ktorým sa PosAm venuje.

PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry
28.7.2016
Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Konferencia 8th Annual Insurance Distribution Strategies, ktorá sa uskutoční 13.-14. októbra v Amsterdame, sa zameria na aktuálne témy v poisťovníctve: Digitalizácia štandardného distribučného modelu, Nové distribučné kanály v digitálnom svete, Požiadavky zákazníkov v digitálnom prostredí a ako im vyhovieť, Budovanie značky vo väzbe na predajný proces v digitálnom prostredí, Budovanie pozitívnej zákazníckej skúsenosti v predajnom a post predajnom procese. Globálny poisťovnícky trh vstupuje do obdobia bezprecedentných zmien. Meniace sa zákaznícke správanie, tlak regulátorov a nové technológie v najbližších rokoch podstatne transformujú celý trh. Lepšie pochopenie požiadaviek a očakávaní zákazníkov v digitálnej ére pomôže poisťovateľom v príprave produktových inovácií, efektívnejšom manažmente predajných […]

Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.