back

Top manažér kvality roku 2014 v súkromnom sektore je z PosAm

Aktualita
Publikované 5.12.2014

Pavol Šurín je kvalifikovaným hodnotiteľom Ceny EFQM a aktívne pôsobí v tejto Európskej nadácií pre manažérstvo kvality. V PosAm-e pôsobí od roku 2005 a zaslúžil sa o implementáciu integrovaného manažérskeho systému, ktorý skĺbil princípy viacerých manažérskych prístupov zahŕňajúcich model výnimočnosti EFQM a manažérske normy radu ISO do jednoliatej a užitočnej metodiky pre modelovanie a zlepšovanie procesov. Pod jeho vedením je tento systém sústavne rozvíjaný a pravidelne preverovaný internými a externými auditmi.

Integrovaný Manažérsky Systém v PosAm zahŕňa Systém manažérstva kvality, Systém manažérstva IT služieb, Systém manažérstva informačnej bezpečnosti, Systém environmentálneho manažérstva a Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Túto, na Slovensku výnimočnú, kombináciu noriem má PosAm úspešne zavedenú už od roku 2007.

„Zmenu vnímame ako prirodzenú súčasť našej práce a neustále zdokonaľujeme schopnosť meniť sa k lepšiemu. Náš integrovaný manažérsky systém (IMS) stavia na medzinárodne overených metodikách a prístupoch k riadeniu firmy, projektových tímov, dizajnu architektúry, či prevádzky: EFQM, IPMA, PMI, PRINCE2, RUP, SCRUM, TOGAF, ITIL atď. Stupeň vyspelosti nášho IMS overujeme auditmi podľa ISO 20000, ISO 27001, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Robiť veci DOBRE, alebo povedzme KVALITNE, nie je otázka náhody, ale dlhodobého a systematického aplikovania zásad a hodnôt v ktoré veríme.“ povedal Pavol Šurín pri príležitosti prevzatia ocenenia.

Národná cena SR za kvalitu je najvyšším ocenením, ktoré môžu organizácie získať v oblasti manažérskych systémov kvality. PosAm sa stal víťazom tejto súťaže už v roku 2003. Následne v roku 2005 sa PosAm, ako prvá Slovenská firma, stal držiteľom ocenenia „Recognised for Excellence in Europe“ Európskej nadácie pre manažérstvo kvality EFQM.

_MG_8796

Ďalšie aktuality

30.10.2023
Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti
PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry

PosAm TechDays je odborná konferencia našej spoločnosti, ktorá našim súčasným aj potenciálnym zákazníkom zo sféry utility, telco, banky, poisťovne a priemysel prináša novinky z oblastí, ktorým sa PosAm venuje.

PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry
28.7.2016
Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Konferencia 8th Annual Insurance Distribution Strategies, ktorá sa uskutoční 13.-14. októbra v Amsterdame, sa zameria na aktuálne témy v poisťovníctve: Digitalizácia štandardného distribučného modelu, Nové distribučné kanály v digitálnom svete, Požiadavky zákazníkov v digitálnom prostredí a ako im vyhovieť, Budovanie značky vo väzbe na predajný proces v digitálnom prostredí, Budovanie pozitívnej zákazníckej skúsenosti v predajnom a post predajnom procese. Globálny poisťovnícky trh vstupuje do obdobia bezprecedentných zmien. Meniace sa zákaznícke správanie, tlak regulátorov a nové technológie v najbližších rokoch podstatne transformujú celý trh. Lepšie pochopenie požiadaviek a očakávaní zákazníkov v digitálnej ére pomôže poisťovateľom v príprave produktových inovácií, efektívnejšom manažmente predajných […]

Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.