back

Top manažér kvality roku 2014 v súkromnom sektore je z PosAm

Aktualita
Publikované 5.12.2014

Pavol Šurín je kvalifikovaným hodnotiteľom Ceny EFQM a aktívne pôsobí v tejto Európskej nadácií pre manažérstvo kvality. V PosAm-e pôsobí od roku 2005 a zaslúžil sa o implementáciu integrovaného manažérskeho systému, ktorý skĺbil princípy viacerých manažérskych prístupov zahŕňajúcich model výnimočnosti EFQM a manažérske normy radu ISO do jednoliatej a užitočnej metodiky pre modelovanie a zlepšovanie procesov. Pod jeho vedením je tento systém sústavne rozvíjaný a pravidelne preverovaný internými a externými auditmi.

Integrovaný Manažérsky Systém v PosAm zahŕňa Systém manažérstva kvality, Systém manažérstva IT služieb, Systém manažérstva informačnej bezpečnosti, Systém environmentálneho manažérstva a Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Túto, na Slovensku výnimočnú, kombináciu noriem má PosAm úspešne zavedenú už od roku 2007.

„Zmenu vnímame ako prirodzenú súčasť našej práce a neustále zdokonaľujeme schopnosť meniť sa k lepšiemu. Náš integrovaný manažérsky systém (IMS) stavia na medzinárodne overených metodikách a prístupoch k riadeniu firmy, projektových tímov, dizajnu architektúry, či prevádzky: EFQM, IPMA, PMI, PRINCE2, RUP, SCRUM, TOGAF, ITIL atď. Stupeň vyspelosti nášho IMS overujeme auditmi podľa ISO 20000, ISO 27001, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Robiť veci DOBRE, alebo povedzme KVALITNE, nie je otázka náhody, ale dlhodobého a systematického aplikovania zásad a hodnôt v ktoré veríme.“ povedal Pavol Šurín pri príležitosti prevzatia ocenenia.

Národná cena SR za kvalitu je najvyšším ocenením, ktoré môžu organizácie získať v oblasti manažérskych systémov kvality. PosAm sa stal víťazom tejto súťaže už v roku 2003. Následne v roku 2005 sa PosAm, ako prvá Slovenská firma, stal držiteľom ocenenia „Recognised for Excellence in Europe“ Európskej nadácie pre manažérstvo kvality EFQM.

_MG_8796

Ďalšie aktuality

Tridsiate výročie pobočky PosAm v Košiciach oslavujeme už na novej adrese!

Tridsiate výročie pobočky PosAm v Košiciach oslavujeme už na novej adrese!
Moderné riešenia na správu a ochranu dát

Moderné riešenia na správu a ochranu dát
30.10.2023
Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.