back

SMART riešenie pre poisťovne z dielne PosAm

Aktualita
Publikované 16.12.2014

V balíku aplikačných riešení PosAm pre poisťovne je aj Systém pre manažment obhliadok pri škodách na majetku alebo na vozidlách (známy aj ako PosAm ProLik). Ten automatizuje a digitalizuje proces obhliadok poistných udalostí a zabezpečuje plne elektronickú komunikáciu medzi poisťovňou a zmluvným partnerom. Interní zamestnanci aj zmluvní partneri spoločnosti Allianz používajú tento informačný systém na vkladanie dát a získavanie informácií v rámci procesu likvidácie poistných udalostí už od roku 2005. Dnes ho využíva viac ako 600 zmluvných partnerov.

Na konci prvej dekády svojej prevádzky systém stále dokazuje vysokú mieru úžitku. Vytvoril podmienky pre presun až 80 % obhliadok z poisťovne na zmluvných partnerov. Riadená a bezpečná komunikácia medzi poisťovňou a zmluvným partnerom priniesla výrazný nárast efektivity, úsporu nákladov a zrýchlenie v procese likvidácie (napr. pri oprave čelných skiel z niekoľkých dní na 4 hodiny).

PosAm však stále hľadá príležitosti ako zefektívniť core procesy pre zákazníkov. Jedným z miest pre inovácie sa javil proces zhotovovania, triedenia a vkladania fotografií v rámci obhliadky poistných udalostí na vozidlách. Dostupnosť mobilných smart zariadení (telefóny, tablety) a ich technické možnosti inšpirovali PosAm k ďalším inováciám, výsledkom ktorých je nová aplikácia – Smart ProLik.

Smart ProLik umožňuje inteligentný zber fotografií z obhliadky automobilu v rámci poistnej udalosti. Ku každej obhliadke sú v aplikácií priamo vymenované typy záberov, ktoré je potrebné zhotoviť. Obsluhe to uľahčuje prácu, znižuje sa chybovosť pri kompletovaní sady fotografií, zabezpečuje sa automatické zaradenie fotografií podľa kategórií, zvyšuje sa bezpečnosť celého procesu a eliminuje sa možnosť neoprávnenej manipulácie s fotografiami. Veľmi jednoduché je aj odosielanie fotografií do systému ProLik On-line. Automatický prenos prostredníctvom WiFi zabezpečí stlačenie jediného tlačidla na SMART zariadení. Celý proces obhliadky sa tak výrazne zjednodušil, zvýšil sa komfort, ergonómia ovládania SW riešenia a skrátil sa čas potrebný na zhotovenie a prenos fotografií. To celé pri zachovaní maximálnej úrovne bezpečnosti riešenia.

Veríme, že označenie SMART si toto riešenie zaslúži nielen pre použitý typ koncového zariadenia, ale aj za vlastnosti a úžitok ktoré ocenia nielen používatelia, ale aj zákazníci poisťovní. O ich preferenciách nakoniec hovoria aj čísla: až 80 % respondentov považuje kvalitu a rýchlosť likvidácie za jeden z hlavných parametrov pre výber poisťovne, 50% respondentov uprednostní komunikáciu elektronickou formou a 35 % respondentov chce mať online prehľad o stave svojej udalosti.

Unikátne riešenie na trhu pre SMART obhliadky poistných udalostí si za prvé dva týždne od uvedenia v Android markete stiahlo už 25% potenciálnych používateľov. Ich odozvy na nový systém sú zatiaľ veľmi pozitívne a potvrdzujú užitočnosť najnovšej, a určite nie poslednej, inovácie z dielne PosAm.

Viac: Riešenia pre poisťovne

Ďalšie aktuality

30.10.2023
Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti
PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry

PosAm TechDays je odborná konferencia našej spoločnosti, ktorá našim súčasným aj potenciálnym zákazníkom zo sféry utility, telco, banky, poisťovne a priemysel prináša novinky z oblastí, ktorým sa PosAm venuje.

PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry
28.7.2016
Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Konferencia 8th Annual Insurance Distribution Strategies, ktorá sa uskutoční 13.-14. októbra v Amsterdame, sa zameria na aktuálne témy v poisťovníctve: Digitalizácia štandardného distribučného modelu, Nové distribučné kanály v digitálnom svete, Požiadavky zákazníkov v digitálnom prostredí a ako im vyhovieť, Budovanie značky vo väzbe na predajný proces v digitálnom prostredí, Budovanie pozitívnej zákazníckej skúsenosti v predajnom a post predajnom procese. Globálny poisťovnícky trh vstupuje do obdobia bezprecedentných zmien. Meniace sa zákaznícke správanie, tlak regulátorov a nové technológie v najbližších rokoch podstatne transformujú celý trh. Lepšie pochopenie požiadaviek a očakávaní zákazníkov v digitálnej ére pomôže poisťovateľom v príprave produktových inovácií, efektívnejšom manažmente predajných […]

Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.