back

SMART riešenie pre poisťovne z dielne PosAm

Aktualita
Publikované 16.12.2014

V balíku aplikačných riešení PosAm pre poisťovne je aj Systém pre manažment obhliadok pri škodách na majetku alebo na vozidlách (známy aj ako PosAm ProLik). Ten automatizuje a digitalizuje proces obhliadok poistných udalostí a zabezpečuje plne elektronickú komunikáciu medzi poisťovňou a zmluvným partnerom. Interní zamestnanci aj zmluvní partneri spoločnosti Allianz používajú tento informačný systém na vkladanie dát a získavanie informácií v rámci procesu likvidácie poistných udalostí už od roku 2005. Dnes ho využíva viac ako 600 zmluvných partnerov.

Na konci prvej dekády svojej prevádzky systém stále dokazuje vysokú mieru úžitku. Vytvoril podmienky pre presun až 80 % obhliadok z poisťovne na zmluvných partnerov. Riadená a bezpečná komunikácia medzi poisťovňou a zmluvným partnerom priniesla výrazný nárast efektivity, úsporu nákladov a zrýchlenie v procese likvidácie (napr. pri oprave čelných skiel z niekoľkých dní na 4 hodiny).

PosAm však stále hľadá príležitosti ako zefektívniť core procesy pre zákazníkov. Jedným z miest pre inovácie sa javil proces zhotovovania, triedenia a vkladania fotografií v rámci obhliadky poistných udalostí na vozidlách. Dostupnosť mobilných smart zariadení (telefóny, tablety) a ich technické možnosti inšpirovali PosAm k ďalším inováciám, výsledkom ktorých je nová aplikácia – Smart ProLik.

Smart ProLik umožňuje inteligentný zber fotografií z obhliadky automobilu v rámci poistnej udalosti. Ku každej obhliadke sú v aplikácií priamo vymenované typy záberov, ktoré je potrebné zhotoviť. Obsluhe to uľahčuje prácu, znižuje sa chybovosť pri kompletovaní sady fotografií, zabezpečuje sa automatické zaradenie fotografií podľa kategórií, zvyšuje sa bezpečnosť celého procesu a eliminuje sa možnosť neoprávnenej manipulácie s fotografiami. Veľmi jednoduché je aj odosielanie fotografií do systému ProLik On-line. Automatický prenos prostredníctvom WiFi zabezpečí stlačenie jediného tlačidla na SMART zariadení. Celý proces obhliadky sa tak výrazne zjednodušil, zvýšil sa komfort, ergonómia ovládania SW riešenia a skrátil sa čas potrebný na zhotovenie a prenos fotografií. To celé pri zachovaní maximálnej úrovne bezpečnosti riešenia.

Veríme, že označenie SMART si toto riešenie zaslúži nielen pre použitý typ koncového zariadenia, ale aj za vlastnosti a úžitok ktoré ocenia nielen používatelia, ale aj zákazníci poisťovní. O ich preferenciách nakoniec hovoria aj čísla: až 80 % respondentov považuje kvalitu a rýchlosť likvidácie za jeden z hlavných parametrov pre výber poisťovne, 50% respondentov uprednostní komunikáciu elektronickou formou a 35 % respondentov chce mať online prehľad o stave svojej udalosti.

Unikátne riešenie na trhu pre SMART obhliadky poistných udalostí si za prvé dva týždne od uvedenia v Android markete stiahlo už 25% potenciálnych používateľov. Ich odozvy na nový systém sú zatiaľ veľmi pozitívne a potvrdzujú užitočnosť najnovšej, a určite nie poslednej, inovácie z dielne PosAm.

Viac: Riešenia pre poisťovne

Ďalšie aktuality

Tridsiate výročie pobočky PosAm v Košiciach oslavujeme už na novej adrese!

Tridsiate výročie pobočky PosAm v Košiciach oslavujeme už na novej adrese!
Moderné riešenia na správu a ochranu dát

Moderné riešenia na správu a ochranu dát
30.10.2023
Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.