back

Rýchlo a férovo. A s novým predajným systémom už aj multikanálovo.

Poisťovníctvo
Publikované 3.2.2017

Allianz – Slovenská poisťovňa chce poskytovať svoje služby pre zákazníkov rýchlo a férovo. Rýchlo vybaviť požiadavky klientov, ale aj rýchle uviesť nové produkty na trh. Odstránenie akýchkoľvek bariér v obchodnej sieti a možnosť poskytovať služby na akomkoľvek mieste je strategickou prioritou poisťovne. Kvalitná aplikačná podpora je pre naplnenie týchto cieľov nevyhnutným predpokladom.

Pri tvorbe riešenia pre maklérov vsadil PosAm na úplne nový prístup k predaju produktov. Ten reflektuje potrebu budovania vzťahov dôvery medzi poisteným a poisťovateľom založenom na kvalitných službách a transparentných informáciách. Prepracované rozhranie „wizardovského typu“ zamerané na zážitkový asistovaný predaj prinieslo nový rozmer do predajného procesu a dáva možnosť zapojiť perspektívneho klienta do modelovania poistenia. Interaktívnosť tohto procesu prispieva k výraznému skvalitneniu poskytovaných služieb a spokojnosti zákazníkov.

Okrem zlepšenia podpory samotného predaja sa PosAm zameral aj na zefektívnenie uvádzania produktov na trh. Za týmto účelom PosAm implementoval novú technologickú vrstvu, ktorá konsoliduje spoločné procesy pre všetky predajné kanály do jednej platformy. Na poistnom trhu unikátne riešenie poskytuje plnú konfigurovateľnosť predajných produktov, umožňuje veľmi rýchle a efektívne zmeny výpočtových algoritmov a tiež neobmedzenú segmentáciu produktov pre špecifické predajné siete, resp. jednotlivých predajcov. Tento prístup skracuje čas pre uvedenie nových produktov na trh a tiež znižuje náklady.

„Vývoju nového multikanálového riešenia pre Allianz – Slovenská poisťovňa sme venovali veľa úsilia. Využili sme našu hlbokú znalosť zákazníkových procesov a príslušných technológií a priniesli sme inovatívne multikanálové riešenie, ktoré spĺňa tie najvyššie nároky pre kvalitnú predajnú podporu v digitálnom a mobilnom svete. Veríme, že pomôže poisťovni udržať a posilniť si vedúce postavenie na trhu,“ povedala Katarína Petríková, riaditeľka obchodnej skupiny ASG.

O Allianz-Slovenská poisťovňa

Allianz – Slovenská poisťovňa je najväčšou univerzálnou poisťovňou na Slovensku, s trhovým podielom temer 27%. Ponúka celú škálu poistných produktov: od životného a úrazového poistenia, cez poistenie privátneho majetku a poistenie motorových vozidiel, až po poistenie priemyslu a podnikateľov. Spoločnosť má viac ako 1 800 zamestnancov a prevádzkuje vyše 300 obchodných miest po celom Slovensku. Patrí do skupiny Allianz Societas Europaea, ktorá spravuje zmluvy miliónov klientov po celom svete.

Viac o projekte

Ďalšie aktuality

Úspechy PosAm majú pozitívny ohlas aj v rámci skupiny Deutsche Telekom

V najnovšom príspevku sme predstavili implementáciu novej generáciou nášho predajného systému v Allianz – Slovenská poisťovňa (Allianz SP). Vo vysoko konkurenčnom poisťovníckom prostredí, je obrovský tlak na schopnosť získať a udržať zákazníkov. V Allianz SP sa preto rozhodli zásadne modernizovať svoj systém podpory predaja, aby odstránili všetky potenciálne prekážky úspešného predaja. Ich cieľom bolo prostredníctvom zvýšenej digitalizácie umožniť rýchle a efektívne zavádzanie nových služieb a zároveň poskytovať flexibilnú a kvalitnú podporu predaja pre rôzne predajné kanály. Túto náročnú úlohu dostal za úlohu splniť PosAm, pred ktorým stáli dve veľké výzvy. Prvou bolo […]

Úspechy PosAm majú pozitívny ohlas aj v rámci skupiny Deutsche Telekom
Efektívnejšia likvidácia poistných udalostí prinesie Českej pojištovni konkurenčnú výhodu

Od nového komunikačného portálu pre likvidáciu poistných udalostí si poisťovňa sľubuje rýchlejšiu a ľahšiu výmenu informácií medzi poisťovňou a servismi. Automatizácia niektorých procesov likvidácie a prepojenie na viaceré interné aj externé systémy výrazne zefektívni celý proces a skvalitní služby pre zákazníkov. Vyššia efektivita bude mať pozitívny dopad na plnenie nákladových cieľov. Zvýši sa počet obhliadok vykonávaných servismi na úkor obhliadok vykonávaných poisťovňou. To zníži potrebu komunikácie s poisťovňou, odbremení oddelenia likvidácie od hovorov, zníži administratívnu náročnosť a zefektívni prácu likvidátorov. Nový proces bude mať pozitívny dopad aj na zákaznícku skúsenosť. a spokojnosť. Rýchlejšie a bezproblémovejšie vybavenie poistných […]

Efektívnejšia likvidácia poistných udalostí prinesie Českej pojištovni konkurenčnú výhodu

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.