back

Úspechy PosAm majú pozitívny ohlas aj v rámci skupiny Deutsche Telekom

Poisťovníctvo
Publikované 4.9.2017

V najnovšom príspevku sme predstavili implementáciu novej generáciou nášho predajného systému v Allianz – Slovenská poisťovňa (Allianz SP). Vo vysoko konkurenčnom poisťovníckom prostredí, je obrovský tlak na schopnosť získať a udržať zákazníkov. V Allianz SP sa preto rozhodli zásadne modernizovať svoj systém podpory predaja, aby odstránili všetky potenciálne prekážky úspešného predaja. Ich cieľom bolo prostredníctvom zvýšenej digitalizácie umožniť rýchle a efektívne zavádzanie nových služieb a zároveň poskytovať flexibilnú a kvalitnú podporu predaja pre rôzne predajné kanály.

Túto náročnú úlohu dostal za úlohu splniť PosAm, pred ktorým stáli dve veľké výzvy. Prvou bolo vyvinúť modernú predajnú aplikáciu pre brokerov, ktorá by sa dala ľahko integrovať do existujúcich systémov. Druhou bola konsolidácia rôznych systémov, ktoré sa už používali na podporu predaja. PosAm nakoniec vytvoril spoločnú platformu pre všetky aplikácie používané v jednotlivých predajných kanáloch v kombinácii s moderným podporným systémom pre maklérov. Viac o riešení.

V inom príspevku na rovnakom blogu sme na príklade tretej najväčšej banky na Slovensku ukázali, ako môže zákazník so správnym partnerom usporiť nemalé náklady na outsourcing IT, bez zníženia nárokov na kvalitu poskytovaných služieb.

PosAm, ako druhý najväčší poskytovateľ prevádzkových IT služieb na Slovensku, má dlhoročné skúsenosti a precízne nastavené procesy, ktoré mu zabezpečujú vysokú vnútornú efektivitu. Tá umožňuje poskytovať kvalitné služby za vysoko konkurenčných podmienok. Tieto faktory sa podpísali pod výraznú úsporu nákladov na outsourcing po zmene poskytovateľa u tohto zákazníka. Viac o projekte.

Ďalšie aktuality

Efektívnejšia likvidácia poistných udalostí prinesie Českej pojištovni konkurenčnú výhodu

Od nového komunikačného portálu pre likvidáciu poistných udalostí si poisťovňa sľubuje rýchlejšiu a ľahšiu výmenu informácií medzi poisťovňou a servismi. Automatizácia niektorých procesov likvidácie a prepojenie na viaceré interné aj externé systémy výrazne zefektívni celý proces a skvalitní služby pre zákazníkov. Vyššia efektivita bude mať pozitívny dopad na plnenie nákladových cieľov. Zvýši sa počet obhliadok vykonávaných servismi na úkor obhliadok vykonávaných poisťovňou. To zníži potrebu komunikácie s poisťovňou, odbremení oddelenia likvidácie od hovorov, zníži administratívnu náročnosť a zefektívni prácu likvidátorov. Nový proces bude mať pozitívny dopad aj na zákaznícku skúsenosť. a spokojnosť. Rýchlejšie a bezproblémovejšie vybavenie poistných […]

Efektívnejšia likvidácia poistných udalostí prinesie Českej pojištovni konkurenčnú výhodu
Rýchlo a férovo. A s novým predajným systémom už aj multikanálovo.

Allianz – Slovenská poisťovňa chce poskytovať svoje služby pre zákazníkov rýchlo a férovo. Rýchlo vybaviť požiadavky klientov, ale aj rýchle uviesť nové produkty na trh. Odstránenie akýchkoľvek bariér v obchodnej sieti a možnosť poskytovať služby na akomkoľvek mieste je strategickou prioritou poisťovne. Kvalitná aplikačná podpora je pre naplnenie týchto cieľov nevyhnutným predpokladom. Pri tvorbe riešenia pre maklérov vsadil PosAm na úplne nový prístup k predaju produktov. Ten reflektuje potrebu budovania vzťahov dôvery medzi poisteným a poisťovateľom založenom na kvalitných službách a transparentných informáciách. Prepracované rozhranie „wizardovského typu“ zamerané na zážitkový asistovaný predaj prinieslo nový rozmer […]

Rýchlo a férovo. A s novým predajným systémom už aj multikanálovo.

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.