back

Efektívnejšia likvidácia poistných udalostí prinesie Českej pojištovni konkurenčnú výhodu

Poisťovníctvo
Publikované 15.6.2017

Od nového komunikačného portálu pre likvidáciu poistných udalostí si poisťovňa sľubuje rýchlejšiu a ľahšiu výmenu informácií medzi poisťovňou a servismi. Automatizácia niektorých procesov likvidácie a prepojenie na viaceré interné aj externé systémy výrazne zefektívni celý proces a skvalitní služby pre zákazníkov.

Vyššia efektivita bude mať pozitívny dopad na plnenie nákladových cieľov. Zvýši sa počet obhliadok vykonávaných servismi na úkor obhliadok vykonávaných poisťovňou. To zníži potrebu komunikácie s poisťovňou, odbremení oddelenia likvidácie od hovorov, zníži administratívnu náročnosť a zefektívni prácu likvidátorov.

Nový proces bude mať pozitívny dopad aj na zákaznícku skúsenosť. a spokojnosť. Rýchlejšie a bezproblémovejšie vybavenie poistných udalostí bude mať priamy dopad aj na vyššiu spokojnosť zákazníkov. Nový systém umožní zasielanie detailných aktuálnych informácií o vývoji poistnej udalosti, vrátane presných informácií o jednotlivých krokoch vykonávaných servisom.

Prínosom bude nový portál pre likvidáciu škodových udalostí aj pre asi 1500 zmluvných autoservisov poisťovne. Tie budú môcť začať rýchlejšie práce na zákazke a budú môcť flexibilnejšie riešiť potrebné zmeny v rozsahu opráv, keďže budú mať rýchlejšiu spätnú väzbu a lepšie informácie o priebehu likvidácie škodovej udalosti.

Servisom prácu zjednoduší a uľahčí aj mobilná verzia portálu. Tá reaguje nielen na meniace sa zvyklosti a požiadavky používateľov, ale aj dodávateľov. Schopnosť prispôsobiť s technologickým trendom importérov v oblasti predaja a likvidácie by mala priniesť poisťovni dodatočnú konkurenčnú výhodu.

O PosAm

PosAm má 15 ročné skúsenosti s aplikačnou podporou kľúčových procesov poisťovní. Pre najväčšiu slovenskú poisťovňu zabezpečuje aplikačnú podporu predaja aj likvidácie poistných udalostí. Unikátne kompetencie má aj v oblasti odhaľovania poistných podvodov. V uplynulom roku PosAm masívne investoval do modernizácie svojich poisťovníckych riešení. Tie patria k špičke vo svojej oblasti a poskytujú zákazníkom PosAm netriviálnu konkurenčnú výhodu.

O Českej pojišťovni

Česká pojišťovna je univerzálnu poisťovňu so 190 ročnou tradíciou. Dnes je súčasťou Generali CEE Holdingu. Česká pojišťovna je najväčšou poisťovňou na českom trhu s temer štvrtinovým trhovým podielom. Má približne 5600 zástupcov na asi 4500 distribučných miestach a spravuje asi sedem miliónov poistných zmlúv.

Ďalšie aktuality

Úspechy PosAm majú pozitívny ohlas aj v rámci skupiny Deutsche Telekom

V najnovšom príspevku sme predstavili implementáciu novej generáciou nášho predajného systému v Allianz – Slovenská poisťovňa (Allianz SP). Vo vysoko konkurenčnom poisťovníckom prostredí, je obrovský tlak na schopnosť získať a udržať zákazníkov. V Allianz SP sa preto rozhodli zásadne modernizovať svoj systém podpory predaja, aby odstránili všetky potenciálne prekážky úspešného predaja. Ich cieľom bolo prostredníctvom zvýšenej digitalizácie umožniť rýchle a efektívne zavádzanie nových služieb a zároveň poskytovať flexibilnú a kvalitnú podporu predaja pre rôzne predajné kanály. Túto náročnú úlohu dostal za úlohu splniť PosAm, pred ktorým stáli dve veľké výzvy. Prvou bolo […]

Úspechy PosAm majú pozitívny ohlas aj v rámci skupiny Deutsche Telekom
Rýchlo a férovo. A s novým predajným systémom už aj multikanálovo.

Allianz – Slovenská poisťovňa chce poskytovať svoje služby pre zákazníkov rýchlo a férovo. Rýchlo vybaviť požiadavky klientov, ale aj rýchle uviesť nové produkty na trh. Odstránenie akýchkoľvek bariér v obchodnej sieti a možnosť poskytovať služby na akomkoľvek mieste je strategickou prioritou poisťovne. Kvalitná aplikačná podpora je pre naplnenie týchto cieľov nevyhnutným predpokladom. Pri tvorbe riešenia pre maklérov vsadil PosAm na úplne nový prístup k predaju produktov. Ten reflektuje potrebu budovania vzťahov dôvery medzi poisteným a poisťovateľom založenom na kvalitných službách a transparentných informáciách. Prepracované rozhranie „wizardovského typu“ zamerané na zážitkový asistovaný predaj prinieslo nový rozmer […]

Rýchlo a férovo. A s novým predajným systémom už aj multikanálovo.

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.