back

Register účtovných závierok v testovacej prevádzke

Aktualita
Publikované 24.5.2013

Od 1.1.2014 nebudú podnikatelia povinní predkladať účtovné závierky dvojcifernému počtu inštitúcií, ale predložia účtovné závierky iba Finančnej správe SR. To umožní podnikateľom zverejňovať účtovné dokumenty jednoducho a bez neprimeranej záťaže. Systém bude centrálnou databázou, kde získajú potrebné informácie všetky ostatné štátne inštitúcie bez toho, aby obťažovali samotných podnikateľov. Podnikatelia okrem času ušetria asi pol milióna eur ročne, lebo zadávanie dát do registra bude zadarmo.

PosAm pri tvorbe riešenia využil nielen svoje znalosti s tvorbou komplexných informačných systémov, ale aj skúsenosti s projektovým riadením rozsiahlych softvérových diel. Samotné technické riešenie pritom predstavovalo iba jednu z výziev.

Fakt, že do systému mali byť umiestnené aj historické dáta kládol vysoké nároky na identifikáciu, zber, spracovanie a konsolidáciu dát od všetkých zúčastnených subjektov. Iba za rok 2009-2011 je v systéme 1 144 279 účtovných závierok od 503 047 subjektov, čo predstavuje 2 280 995 ks účtovných výkazov, 1 612 448 príloh a stovky gigabytov dát. Verejne dostupné informácie pritom tvoria iba povestnú špičku ľadovca, pretože veľká časť údajov nemôže byť z legislatívnych dôvodov prístupná verejne.

Dôležitou súčasťou systému sú aj pokročilé analytické nástroje pre tvorbu štatistických výstupov a reportov. Okrem jednotnej dátovej základne tvorí BI súčasť vysokej pridanej hodnoty celého riešenia. Aj vďaka tomu bude možné dostať hodnotné výstupy o hospodárení firiem temer online a nie s ročným oneskorením ako tomu bolo doteraz. Z technického pohľadu umožňujú tvorbu reportov na vyžiadanie v reálnom čase predpripravené dáta. Aktuálne obsahuje dátová kocka 36 miliónov záznamov a predpočítané dáta pre 1,4 trilióna buniek.

Register účtovných závierok je prístupný na adrese www.registeruz.sk. Ďalšie informácie je možné získať aj na webe PosAm.

Ďalšie aktuality

30.10.2023
Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti
PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry

PosAm TechDays je odborná konferencia našej spoločnosti, ktorá našim súčasným aj potenciálnym zákazníkom zo sféry utility, telco, banky, poisťovne a priemysel prináša novinky z oblastí, ktorým sa PosAm venuje.

PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry
28.7.2016
Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Konferencia 8th Annual Insurance Distribution Strategies, ktorá sa uskutoční 13.-14. októbra v Amsterdame, sa zameria na aktuálne témy v poisťovníctve: Digitalizácia štandardného distribučného modelu, Nové distribučné kanály v digitálnom svete, Požiadavky zákazníkov v digitálnom prostredí a ako im vyhovieť, Budovanie značky vo väzbe na predajný proces v digitálnom prostredí, Budovanie pozitívnej zákazníckej skúsenosti v predajnom a post predajnom procese. Globálny poisťovnícky trh vstupuje do obdobia bezprecedentných zmien. Meniace sa zákaznícke správanie, tlak regulátorov a nové technológie v najbližších rokoch podstatne transformujú celý trh. Lepšie pochopenie požiadaviek a očakávaní zákazníkov v digitálnej ére pomôže poisťovateľom v príprave produktových inovácií, efektívnejšom manažmente predajných […]

Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.