back

Register účtovných závierok v testovacej prevádzke

Aktualita
Publikované 24.5.2013

Od 1.1.2014 nebudú podnikatelia povinní predkladať účtovné závierky dvojcifernému počtu inštitúcií, ale predložia účtovné závierky iba Finančnej správe SR. To umožní podnikateľom zverejňovať účtovné dokumenty jednoducho a bez neprimeranej záťaže. Systém bude centrálnou databázou, kde získajú potrebné informácie všetky ostatné štátne inštitúcie bez toho, aby obťažovali samotných podnikateľov. Podnikatelia okrem času ušetria asi pol milióna eur ročne, lebo zadávanie dát do registra bude zadarmo.

PosAm pri tvorbe riešenia využil nielen svoje znalosti s tvorbou komplexných informačných systémov, ale aj skúsenosti s projektovým riadením rozsiahlych softvérových diel. Samotné technické riešenie pritom predstavovalo iba jednu z výziev.

Fakt, že do systému mali byť umiestnené aj historické dáta kládol vysoké nároky na identifikáciu, zber, spracovanie a konsolidáciu dát od všetkých zúčastnených subjektov. Iba za rok 2009-2011 je v systéme 1 144 279 účtovných závierok od 503 047 subjektov, čo predstavuje 2 280 995 ks účtovných výkazov, 1 612 448 príloh a stovky gigabytov dát. Verejne dostupné informácie pritom tvoria iba povestnú špičku ľadovca, pretože veľká časť údajov nemôže byť z legislatívnych dôvodov prístupná verejne.

Dôležitou súčasťou systému sú aj pokročilé analytické nástroje pre tvorbu štatistických výstupov a reportov. Okrem jednotnej dátovej základne tvorí BI súčasť vysokej pridanej hodnoty celého riešenia. Aj vďaka tomu bude možné dostať hodnotné výstupy o hospodárení firiem temer online a nie s ročným oneskorením ako tomu bolo doteraz. Z technického pohľadu umožňujú tvorbu reportov na vyžiadanie v reálnom čase predpripravené dáta. Aktuálne obsahuje dátová kocka 36 miliónov záznamov a predpočítané dáta pre 1,4 trilióna buniek.

Register účtovných závierok je prístupný na adrese www.registeruz.sk. Ďalšie informácie je možné získať aj na webe PosAm.

Ďalšie aktuality

Tridsiate výročie pobočky PosAm v Košiciach oslavujeme už na novej adrese!

Tridsiate výročie pobočky PosAm v Košiciach oslavujeme už na novej adrese!
Moderné riešenia na správu a ochranu dát

Moderné riešenia na správu a ochranu dát
30.10.2023
Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.