back

Register účtovných závierok je nominovaný na IT projekt roka

Aktualita
Publikované 11.8.2014

Register účtovných závierok (RÚZ) je vybudovaný ako centrálne úložisko účtovných závierok a súvisiacich dokumentov. Umožňuje import dokumentov z viacerých zdrojov, prístup k údajom ďalším inštitúciám a systémom, prehliadanie dát prostredníctvom webového rozhrania, poskytovanie údajov prostredníctvom programového rozhrania (API), analýzu dát a tvorbu reportov pomocou business intelligence nástroja. Do ostrej prevádzky bol RÚZ spustený v januári 2014 a je dostupný na www.registeruz.sk.

Systém prakticky realizuje základné pravidlo eGovernmentu „Jeden krát a dosť“, čím výrazne odbremeňuje podnikateľov od byrokratickej záťaže a nákladov s tým súvisiacich. Verejná dostupnosť údajov zvyšuje transparentnosť podnikateľského prostredia. Prístup k finančným údajom firiem je nielen cez web rozhranie, ale aj cez programové rozhranie (API). Systém je tak v súlade Open Data stratégiou a politikou Európskej únie a direktívou Európskeho parlamentu a Komisie o znova použití dát vo verejnom sektore. RÚZ svojim prínosom významne uľahčuje podnikanie a prispieva k zlepšeniu podnikateľského prostredia na Slovensku. Veľmi pozitívnu odozvu zožal RÚZ aj v odbornej komunite.

Viac o projekte RÚZ v prípadovej štúdií.

Ďalšie aktuality

30.10.2023
Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti
PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry

PosAm TechDays je odborná konferencia našej spoločnosti, ktorá našim súčasným aj potenciálnym zákazníkom zo sféry utility, telco, banky, poisťovne a priemysel prináša novinky z oblastí, ktorým sa PosAm venuje.

PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry
28.7.2016
Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Konferencia 8th Annual Insurance Distribution Strategies, ktorá sa uskutoční 13.-14. októbra v Amsterdame, sa zameria na aktuálne témy v poisťovníctve: Digitalizácia štandardného distribučného modelu, Nové distribučné kanály v digitálnom svete, Požiadavky zákazníkov v digitálnom prostredí a ako im vyhovieť, Budovanie značky vo väzbe na predajný proces v digitálnom prostredí, Budovanie pozitívnej zákazníckej skúsenosti v predajnom a post predajnom procese. Globálny poisťovnícky trh vstupuje do obdobia bezprecedentných zmien. Meniace sa zákaznícke správanie, tlak regulátorov a nové technológie v najbližších rokoch podstatne transformujú celý trh. Lepšie pochopenie požiadaviek a očakávaní zákazníkov v digitálnej ére pomôže poisťovateľom v príprave produktových inovácií, efektívnejšom manažmente predajných […]

Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.