back

Register účtovných závierok je nominovaný na IT projekt roka

Aktualita
Publikované 11.8.2014

Register účtovných závierok (RÚZ) je vybudovaný ako centrálne úložisko účtovných závierok a súvisiacich dokumentov. Umožňuje import dokumentov z viacerých zdrojov, prístup k údajom ďalším inštitúciám a systémom, prehliadanie dát prostredníctvom webového rozhrania, poskytovanie údajov prostredníctvom programového rozhrania (API), analýzu dát a tvorbu reportov pomocou business intelligence nástroja. Do ostrej prevádzky bol RÚZ spustený v januári 2014 a je dostupný na www.registeruz.sk.

Systém prakticky realizuje základné pravidlo eGovernmentu „Jeden krát a dosť“, čím výrazne odbremeňuje podnikateľov od byrokratickej záťaže a nákladov s tým súvisiacich. Verejná dostupnosť údajov zvyšuje transparentnosť podnikateľského prostredia. Prístup k finančným údajom firiem je nielen cez web rozhranie, ale aj cez programové rozhranie (API). Systém je tak v súlade Open Data stratégiou a politikou Európskej únie a direktívou Európskeho parlamentu a Komisie o znova použití dát vo verejnom sektore. RÚZ svojim prínosom významne uľahčuje podnikanie a prispieva k zlepšeniu podnikateľského prostredia na Slovensku. Veľmi pozitívnu odozvu zožal RÚZ aj v odbornej komunite.

Viac o projekte RÚZ v prípadovej štúdií.

Ďalšie aktuality

Tridsiate výročie pobočky PosAm v Košiciach oslavujeme už na novej adrese!

Tridsiate výročie pobočky PosAm v Košiciach oslavujeme už na novej adrese!
Moderné riešenia na správu a ochranu dát

Moderné riešenia na správu a ochranu dát
30.10.2023
Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.