back

Realizácia projektu DCOM finišuje

Aktualita
Publikované 16.9.2015

DCOM umožní občanom a firmám vybavovať agendu s obcou kedykoľvek a kdekoľvek. „Otváracie hodiny“ budú 24 hodín 7 dní v týždni. S pripojením do internetu bude možné vybaviť všetko z pohodlia domova, alebo kancelárie. Namiesto behania po úradoch sa ľudia budú môcť venovať tomu, čo je pre nich skutočne dôležité.

„Projekt prinesie významné úspory času aj nákladov občanom aj firmám. Prepojenie na rôzne štátne registre zároveň zníži administratívnu záťaž a chybovosť. Pre obce a mestá prináša DCOM celý rad ďalších výhod. Úrady budú vybavené novou výpočtovou technikou, zabezpečená je podpora call centra a servisné zásahy, systém garantuje súlad s legislatívou“, hovorí Adrián Belánik, výkonný riaditeľ DEUS. (viac v relácií Slovensko cez internet na TA3).

PosAm pôsobí v projekte v úlohe systémového integrátora. Má zodpovednosť za vybudovanie infraštruktúry pre prevádzku všetkých informačných systémov, integráciu a prepojenie na referenčné registre a vybrané informačné systémy verejnej správy, prepojenie systémov DCOM a súčasných informačných systémov obcí a podporné moduly pre samotnú prevádzku celého riešenia. PosAm zabezpečuje tiež bezproblémovú prevádzku a údržbu celého riešenia, čo zahŕňa prevádzku a údržbu hardvéru dátového centra, softvérových riešení, podporu koncových zariadení obcí a zabezpečenie služieb call centra.

Ďalšie aktuality

30.10.2023
Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti
PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry

PosAm TechDays je odborná konferencia našej spoločnosti, ktorá našim súčasným aj potenciálnym zákazníkom zo sféry utility, telco, banky, poisťovne a priemysel prináša novinky z oblastí, ktorým sa PosAm venuje.

PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry
28.7.2016
Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Konferencia 8th Annual Insurance Distribution Strategies, ktorá sa uskutoční 13.-14. októbra v Amsterdame, sa zameria na aktuálne témy v poisťovníctve: Digitalizácia štandardného distribučného modelu, Nové distribučné kanály v digitálnom svete, Požiadavky zákazníkov v digitálnom prostredí a ako im vyhovieť, Budovanie značky vo väzbe na predajný proces v digitálnom prostredí, Budovanie pozitívnej zákazníckej skúsenosti v predajnom a post predajnom procese. Globálny poisťovnícky trh vstupuje do obdobia bezprecedentných zmien. Meniace sa zákaznícke správanie, tlak regulátorov a nové technológie v najbližších rokoch podstatne transformujú celý trh. Lepšie pochopenie požiadaviek a očakávaní zákazníkov v digitálnej ére pomôže poisťovateľom v príprave produktových inovácií, efektívnejšom manažmente predajných […]

Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.