back

PosAm na konferencii eFocus

Aktualita
Publikované 21.3.2012

Dňa 21.3.2012 sa v Bratislave uskutočnila odborná konferencia na tému Nové cesty optimalizácie a znižovania nákladov: aplikácie & IT infraštruktúra 2012-2015.

Cieľom podujatia bolo komunikovať stratégie, akým spôsobmi a riešeniami možno optimalizovať IT infraštruktúru s cieľom znižovať náklady. V rámci konferencie vystúpil Peter Krošlák, Produktový manažér PosAm pre oblasti Cloud, Virtualization and Application Delivery. Vo svojom príspevku s názvom „Chianti di Desktop Virtual 2012: D’epoca Stupido?“ sa venoval ekonomickým a vecným dôvodom na transformačné projekty desktopov pomocou virtualizácie. Okrem technologických trendov a zasvätenému pohľadu na jednotlivé technológie a ich klady a zápory zodpovedal aj zásadnú otázku o ekonomickej opodstatnenosti týchto riešení.

Ďalšie aktuality

30.10.2023
Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti
PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry

PosAm TechDays je odborná konferencia našej spoločnosti, ktorá našim súčasným aj potenciálnym zákazníkom zo sféry utility, telco, banky, poisťovne a priemysel prináša novinky z oblastí, ktorým sa PosAm venuje.

PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry
28.7.2016
Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Konferencia 8th Annual Insurance Distribution Strategies, ktorá sa uskutoční 13.-14. októbra v Amsterdame, sa zameria na aktuálne témy v poisťovníctve: Digitalizácia štandardného distribučného modelu, Nové distribučné kanály v digitálnom svete, Požiadavky zákazníkov v digitálnom prostredí a ako im vyhovieť, Budovanie značky vo väzbe na predajný proces v digitálnom prostredí, Budovanie pozitívnej zákazníckej skúsenosti v predajnom a post predajnom procese. Globálny poisťovnícky trh vstupuje do obdobia bezprecedentných zmien. Meniace sa zákaznícke správanie, tlak regulátorov a nové technológie v najbližších rokoch podstatne transformujú celý trh. Lepšie pochopenie požiadaviek a očakávaní zákazníkov v digitálnej ére pomôže poisťovateľom v príprave produktových inovácií, efektívnejšom manažmente predajných […]

Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.