Top témy

PosAm na konferencii eFocus

Nové cesty optimalizácie a znižovania nákladov: aplikácie & IT infraštruktúra 2012-2015.

Dňa 21.3.2012 sa v Bratislave uskutočnila odborná konferencia na tému Nové cesty optimalizácie a znižovania nákladov: aplikácie & IT infraštruktúra 2012-2015.

Cieľom podujatia bolo komunikovať stratégie, akým spôsobmi a riešeniami možno optimalizovať IT infraštruktúru s cieľom znižovať náklady. V rámci konferencie vystúpil Peter Krošlák, Produktový manažér PosAm pre oblasti Cloud, Virtualization and Application Delivery. Vo svojom príspevku s názvom „Chianti di Desktop Virtual 2012: D’epoca Stupido?“ sa venoval ekonomickým a vecným dôvodom na transformačné projekty desktopov pomocou virtualizácie. Okrem technologických trendov a zasvätenému pohľadu na jednotlivé technológie a ich klady a zápory zodpovedal aj zásadnú otázku o ekonomickej opodstatnenosti týchto riešení.

Zdieľajte

späť hore