back

Nexthink získal cenu ITAM Review Inovácia roka 2015

Aktualita
Publikované 30.11.2015

ITAM Review Excellence Award oceňuje skutočných priekopníkov v ITAM priemysle. V kategórií Inovácie oceňuje nové myšlienky, technologické inovácie a kreatívne prístupy. Pri udeľovaní ocenení posudzuje súlad riešení s legislatívnym požiadavkami, finančnú transparentnosť, efektivitu obstarávania, ale hlavne schopnosť zabezpečiť IT tímom agilitu a reakcie schopnosť využívaním vhodnej ITAM business intelligence.

Riešenie Nexthink vo verzii 6 získalo cenu Inovácia roka 2015 na ITAM Review Excellence Award za svoj pioniersky prístup k analytike IT z pohľadu koncového používateľa zabezpečujúci bezkonkurenčný pohľadu na IT z pohľadu funkčnosti aj reálnej použiteľnosti.

PosAm využíva analytický nástroj Nexthink a je prvým zástupcom tejto švajčiarskej spoločnosti vo Východnej Európe. Spolupráca s Nexthink a využívanie ich unikátnej technológie v oblasti End-user IT Analytics umožňuje PosAmu ďalej zlepšiť poskytovanie prevádzkových služieb a priniesť zákazníkom novú kvalitu do správu IT prostredia.

Nexthink umožňuje v reálnom čase pohľad a analýzu spôsobu používania celej IT infraštruktúry a koncových zariadení. Všetky dôležité udalosti na strane koncového používateľa, napríklad zmeny v IT infraštruktúre, používanie aplikácií, šírka pásma, chybové hlásenia a poruchy, ako aj potenciálne bezpečnostné riziká a uskutočňovanie IT služieb sa zaznamenávajú a zobrazujú z perspektívy koncového používateľa.

Kvalitný monitoring a analytika IT pozitívne ovplyvňuje manažment celej IT infraštruktúry. Prispieva k zníženiu počtu incidentov a skvalitňuje a zrýchľuje starostlivosť o koncové zariadenia. Pomáha zvyšovať bezpečnosť IT prostredia, skvalitňuje problém manažment a plánovanie transformačných projektov. Prispieva k zabezpečeniu compliance a zreálňuje počty potrebných softvérových licencií.

O ITAM Review

ITAM Review je online magazín a diskusné fórum pre ITAM profesionálov. Platforma poskytuje nezávislé aktuality, recenzie a názory s cieľom spájať vendorov, partnerov, zákazníkov a používateľov pracujúcich v oblasti IT Asset Management, Software Asset Management or Software Licensing.

O Nexthink

Nexthink je priekopníkom v oblasti End-user IT Analytics, riešenia určeného na monitoring IT z pohľadu koncového používateľa. Unikátny software poskytuje celopodnikovú analytiku v reálnom čase. Pokrýva všetky koncové zariadenia, používateľov, aplikácie, sieťové prepojenia a vizualizáciu IT infraštruktúry ako aj poskytovanie služieb.

O PosAm

PosAm je poprednou Slovenskou IT spoločnosťou, súčasťou skupiny Slovak Telekom. Podľa údajov z IDC, je PosAm tretím najväčším poskytovateľom Prevádzkových IT služieb na Slovensku. Spoločnosť zabezpečuje správu a prevádzku IT infraštruktúry subjektom zo sektorov bánk, poisťovní, priemyslu, sieťových odvetví a telekomunikácií.

Ďalšie aktuality

30.10.2023
Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti
PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry

PosAm TechDays je odborná konferencia našej spoločnosti, ktorá našim súčasným aj potenciálnym zákazníkom zo sféry utility, telco, banky, poisťovne a priemysel prináša novinky z oblastí, ktorým sa PosAm venuje.

PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry
28.7.2016
Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Konferencia 8th Annual Insurance Distribution Strategies, ktorá sa uskutoční 13.-14. októbra v Amsterdame, sa zameria na aktuálne témy v poisťovníctve: Digitalizácia štandardného distribučného modelu, Nové distribučné kanály v digitálnom svete, Požiadavky zákazníkov v digitálnom prostredí a ako im vyhovieť, Budovanie značky vo väzbe na predajný proces v digitálnom prostredí, Budovanie pozitívnej zákazníckej skúsenosti v predajnom a post predajnom procese. Globálny poisťovnícky trh vstupuje do obdobia bezprecedentných zmien. Meniace sa zákaznícke správanie, tlak regulátorov a nové technológie v najbližších rokoch podstatne transformujú celý trh. Lepšie pochopenie požiadaviek a očakávaní zákazníkov v digitálnej ére pomôže poisťovateľom v príprave produktových inovácií, efektívnejšom manažmente predajných […]

Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.