back

Na konferencii itSMF sme znova ukázali, že patríme medzi špičku v oblasti ITIL

Aktualita
Publikované 14.5.2014

Dňa 5.-6.5.2014 sa za podpory PosAm uskutočnila v Bratislave 8. výročná medzinárodná odborná konferencia itSMF Slovensko 2014 s témou „Nič nie je ako sa zdá“. Cieľom konferencie bolo ukázať, že pre úspešné prežitie IT a biznisu je potrebná vzájomná kooperácia oboch strán.  Na konferencii sa zúčastnilo vyše 100 IT odborníkov nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky, Rakúska, Poľska, Holandska a Veľkej Británie.

V rámci odborných prednášok vystúpil aj Michal Bróska, Riaditeľ divízie produktového manažmentu v PosAm, ktorý v spoločnej prezentácií so zástupcom Slovak Telekom hovoril o flexibilných delivery modeloch služieb z cloudu.

Okrem toho sa PosAm uchádzal o titul ITSM projekt roka 2013 a s implementáciou riešenia IT Service desku v Energochemica Trading sa dostal až medzi  finalistov.

Nominovaný projekt bol zameraný na konsolidáciu IT podpory a Service deskov. Zefektívnenie poskytovaných ICT služieb, zavedenie SPOC, automatizácia procesov Service desku, optimalizácia procesov Incident managementu a Request fullfimentu a implementácia  procesov Service level, Service catalogue a Configuration management priniesli zákazníkovi významné pozitívne zmeny. Čas od zadania po realizáciu požiadavky sa skrátil o 1/3,  96% požiadaviek je vyriešených v rámci dohodnutého SLA, zvýšila sa produktivita IT podpory pri riešení požiadaviek o 20 %, zaviedlo sa vyhodnocovanie spokojnosti a kvality služieb. Medzi nemerateľné, ale nezanedbateľné, prínosy patrila reštrukturalizácia a katalogizácia ICT služieb, eliminácia prestojov a nezdokumentovanej práce, zníženie administratívy a chybovosti, sprehľadnenie a zlepšenie komunikácia medzi Service deskom a internými zákazníkmi. Viac sa o projekte môžete dozvedieť na webe PosAm

Ďalšie aktuality

30.10.2023
Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti
PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry

PosAm TechDays je odborná konferencia našej spoločnosti, ktorá našim súčasným aj potenciálnym zákazníkom zo sféry utility, telco, banky, poisťovne a priemysel prináša novinky z oblastí, ktorým sa PosAm venuje.

PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry
28.7.2016
Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Konferencia 8th Annual Insurance Distribution Strategies, ktorá sa uskutoční 13.-14. októbra v Amsterdame, sa zameria na aktuálne témy v poisťovníctve: Digitalizácia štandardného distribučného modelu, Nové distribučné kanály v digitálnom svete, Požiadavky zákazníkov v digitálnom prostredí a ako im vyhovieť, Budovanie značky vo väzbe na predajný proces v digitálnom prostredí, Budovanie pozitívnej zákazníckej skúsenosti v predajnom a post predajnom procese. Globálny poisťovnícky trh vstupuje do obdobia bezprecedentných zmien. Meniace sa zákaznícke správanie, tlak regulátorov a nové technológie v najbližších rokoch podstatne transformujú celý trh. Lepšie pochopenie požiadaviek a očakávaní zákazníkov v digitálnej ére pomôže poisťovateľom v príprave produktových inovácií, efektívnejšom manažmente predajných […]

Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.