back

Médiá oceňujú prínos Registra účtovných závierok

Aktualita
Publikované 10.6.2014

Z editoriálu Jozefa Andackého v špeciále Trend TOP v Infotechnológiách (máj 2014):

Plynule fungujúci Register účtovných závierok (RUZ) sprístupnil verejnosti, jednoducho a prehľadne, ekonomické údaje firiem, čím urobil veľký krok vred v transparentnosti podnikateľského prostredia. A urobil to bez dodatočnej administratívnej záťaže podnikateľov. Dáta sa napĺňajú automaticky z informačného systému Finančnej správy, t.j. z daňových priznaní a komunikácia s úradmi sa tým dokonca zjednodušila, pretože už netreba posielať údaje do Obchodného vestníka. RUZ tak prakticky realizuje základné pravidlo eGovermentu „jeden krát a dosť“. A to napriek tomu, že sa nejedná o projekt financovaný z európskych fondov v rámci OPIS-u.

Celý text: http://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2014/cislo-21/tesit-sa-z-malickosti-3.html

 

Z eTrend blogu Filipa Glasa, zakladateľa portálu Finstat.sk  (6.jún 2014):

„Aspoň jeden štátny IT projekt na európskej špici“ tak začína svoj eTrend blog Filip Glasa. A pokračuje: „Slovensko je jedna z mála krajín, ktorá zverejnila finančné dáta firiem na internete v použiteľnej podobe a je vôbec jedna z prvých, ktorá z finančných dát firiem urobila Open Data set. Ak sa pozrieme na použiteľnosť dát, spustením Registra ÚZ predbehlo Slovensko väčšinu európskych štátov, kde by ste obdobu internetového registra a Open Data setu na finančná dáta firiem hľadali márne.“

Celý text: http://blog.etrend.sk/filip-glasa/register-uctovnych-zavierok–aspon-jeden-statny-projekt-na-eurpskej-spici.html

 

O Registri účtovných závierok (RUZ):

RUZ je informačným systémom verejnej správy, ktorého správcom je DataCentrum z poverenia Ministerstva financií SR. Je centrálnou databázou, vďaka ktorej podnikatelia nemusia predkladať údaje viacerým inštitúciám, ale iba Finančnej správe SR. Ostatné inštitúcie ktoré údaje potrebujú ich získajú z tohto systému bez nutnosti obťažovať podnikateľov. Okrem zníženia administratívnej záťaže a úspory času ušetria podnikatelia aj na poplatkoch s tým spojenými.

K 2.6.2014 bolo do RUZ nahratých 279 827 účtovných závierok a súvisiacich dokumentov s termínom zostavenia 31.12.2013 a neskôr a každý deň pribúdajú nové. Ďalších viac ako 1.5 mil. účtovných závierok je v systéme za roky 2009-2012, tie sa však vzhľadom na termín spustenia RUZ (1.1.2014) považujú za testovacie dáta.

Tvorcom RUZ je PosAm, ktorý pri návrhu a realizácií riešenia využil nielen svoje znalosti s tvorbou komplexných informačných systémov, ale aj skúsenosti s projektovým riadením rozsiahlych softvérových diel. RUZ je dostupný na adrese www.registeruz.sk.

Ďalšie aktuality

Tridsiate výročie pobočky PosAm v Košiciach oslavujeme už na novej adrese!

Tridsiate výročie pobočky PosAm v Košiciach oslavujeme už na novej adrese!
Moderné riešenia na správu a ochranu dát

Moderné riešenia na správu a ochranu dát
30.10.2023
Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.