back

Hodnotenie roka 2014: ďalší úspešný rok s výbornými výsledkami

Aktualita
Publikované 12.4.2015

Hlavnou charakteristikou roka 2014, ktorá je na pozadí výborných výsledkov, je rekordný objem služieb, ktoré sme dodali našim zákazníkom. Ich celkový objem medziročne narástol o 36 %. Vďaka vysokému objemu výkonov sme dosiahli slušný medziročný nárast nášho kľúčového výkonnostného ukazovateľa EBITDA o 7 %. Potešiteľný je aj výrazný nárast tržieb na úroveň 47 108 tisíc Eur, čo predstavuje historický rekord a nárast voči predchádzajúcemu roku o 30 %.

Pri hodnotení minulého roku považujem za dôležité, že sa nám darilo udržovať a posilňovať postavenie v našich kľúčových trhových segmentoch. Veľkú radosť nám priniesla tiež veľmi dobrá mediálna odozva na úžitkovú hodnotu nami dodávaného projektu „Register účtovných závierok“ vo viacerých mienkotvorných médiách.

Marián Marek, Generálny riaditeľ

Z ekonomického pohľadu charakterizuje rok 2014 rast všetkých základných finančných ukazovateľov. V prípade výnosov to bol rast skutočne významný a viedol k rastu tvorby pridanej hodnoty aj ziskovosti. Rozvoj v definovaných strategických oblastiach a investície realizované v ostatných rokoch dávajú predpoklad udržateľnosti tohto trendu.

Miroslav Bielčik, Finančný riaditeľ

Rok 2014 bol pre PosAm rokom veľkých očakávaní a zároveň veľkých výziev. Odštartovali sme ho ambicióznym plánom prekonať výsledky z roka 2013. Na tento cieľ sme si trúfali najmä vďaka veľmi dobrej rozpracovanosti nových obchodný prípadov. V tom čase sme rozbehli tiež realizáciu najväčšieho projektu v histórii firmy. Výsledné čísla ukazujú, že naše ambície neboli prehnané.

René Kubiš, Obchodný riaditeľ

Viac: Výročná správa za rok 2014

Ďalšie aktuality

30.10.2023
Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti
PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry

PosAm TechDays je odborná konferencia našej spoločnosti, ktorá našim súčasným aj potenciálnym zákazníkom zo sféry utility, telco, banky, poisťovne a priemysel prináša novinky z oblastí, ktorým sa PosAm venuje.

PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry
28.7.2016
Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Konferencia 8th Annual Insurance Distribution Strategies, ktorá sa uskutoční 13.-14. októbra v Amsterdame, sa zameria na aktuálne témy v poisťovníctve: Digitalizácia štandardného distribučného modelu, Nové distribučné kanály v digitálnom svete, Požiadavky zákazníkov v digitálnom prostredí a ako im vyhovieť, Budovanie značky vo väzbe na predajný proces v digitálnom prostredí, Budovanie pozitívnej zákazníckej skúsenosti v predajnom a post predajnom procese. Globálny poisťovnícky trh vstupuje do obdobia bezprecedentných zmien. Meniace sa zákaznícke správanie, tlak regulátorov a nové technológie v najbližších rokoch podstatne transformujú celý trh. Lepšie pochopenie požiadaviek a očakávaní zákazníkov v digitálnej ére pomôže poisťovateľom v príprave produktových inovácií, efektívnejšom manažmente predajných […]

Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.