back

Hodnotenie roka 2014: ďalší úspešný rok s výbornými výsledkami

Aktualita
Publikované 12.4.2015

Hlavnou charakteristikou roka 2014, ktorá je na pozadí výborných výsledkov, je rekordný objem služieb, ktoré sme dodali našim zákazníkom. Ich celkový objem medziročne narástol o 36 %. Vďaka vysokému objemu výkonov sme dosiahli slušný medziročný nárast nášho kľúčového výkonnostného ukazovateľa EBITDA o 7 %. Potešiteľný je aj výrazný nárast tržieb na úroveň 47 108 tisíc Eur, čo predstavuje historický rekord a nárast voči predchádzajúcemu roku o 30 %.

Pri hodnotení minulého roku považujem za dôležité, že sa nám darilo udržovať a posilňovať postavenie v našich kľúčových trhových segmentoch. Veľkú radosť nám priniesla tiež veľmi dobrá mediálna odozva na úžitkovú hodnotu nami dodávaného projektu „Register účtovných závierok“ vo viacerých mienkotvorných médiách.

Marián Marek, Generálny riaditeľ

Z ekonomického pohľadu charakterizuje rok 2014 rast všetkých základných finančných ukazovateľov. V prípade výnosov to bol rast skutočne významný a viedol k rastu tvorby pridanej hodnoty aj ziskovosti. Rozvoj v definovaných strategických oblastiach a investície realizované v ostatných rokoch dávajú predpoklad udržateľnosti tohto trendu.

Miroslav Bielčik, Finančný riaditeľ

Rok 2014 bol pre PosAm rokom veľkých očakávaní a zároveň veľkých výziev. Odštartovali sme ho ambicióznym plánom prekonať výsledky z roka 2013. Na tento cieľ sme si trúfali najmä vďaka veľmi dobrej rozpracovanosti nových obchodný prípadov. V tom čase sme rozbehli tiež realizáciu najväčšieho projektu v histórii firmy. Výsledné čísla ukazujú, že naše ambície neboli prehnané.

René Kubiš, Obchodný riaditeľ

Viac: Výročná správa za rok 2014

Ďalšie aktuality

Tridsiate výročie pobočky PosAm v Košiciach oslavujeme už na novej adrese!

Tridsiate výročie pobočky PosAm v Košiciach oslavujeme už na novej adrese!
Moderné riešenia na správu a ochranu dát

Moderné riešenia na správu a ochranu dát
30.10.2023
Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.