back

eFocus aj o riadení pracovníkov v teréne

Aktualita
Publikované 23.5.2013

S príspevkom na tému Manažment servisných technikov v praxi vystúpil Juraj Sabol, vedúci úseku Informačné a komunikačné technológie, Východoslovenská energetika Košice (VSE) a Juraj Pavol, Produktový manažér, PosAm. S účastníkmi sa podelili o skúsenosti z nasadenia a prevádzky systému, ktorý PosAm implementoval a VSE uviedlo do produkčnej prevádzky v januári tohto roku. Poukázali na praktické prínosy využitia mobility v rámci servisných činností a zároveň odpovedali na otázky „pre“ a „proti“ implementácii Workforce manažmentu do praxe.

Úlohou systému EWOlution (Elektronic Work Orders), ktorého základ tvorí riešenie PosAm Servio, je riadenie, plánovanie a vyhodnocovanie práce servisných technikov vykonávajúcich meranie, kontrolu a výmenu elektromerov v rámci distribučnej siete VSE. Jeho nasadením získalo VSE nástroj umožňujúci prideľovanie správnych pracovníkov , na adekvátnu prácu, v správnom čase, aby podávali optimálny výkon. Výsledkom je zvýšenie efektivity práce a rast kvality služieb.

Kľúčové faktory ktoré umožnili dosiahnutie týchto výsledkov sú automatizácia činností, tesná integrácia s viacerými firemným systémami (distribučný systém, účtovný systém, dochádzkový systém, GPS atď.) a plná digitalizácia celého procesu (pracovné príkazy, zapisovanie výstupov, reporty, podpisovanie pracovných príkazov, odčítavanie údajov z meračov) sa deje bez použitia papiera).

Výsledkom je výrazne zrýchlenie procesu plánovania (o 70%), dokonalý prehľad o činnosti montéra v reálnom čase, zjednodušenie činností ľudí v teréne, podstatne lepšie informovanie zákazníka, dôsledné sledovanie materiálu, minimalizácia zlyhaní vplyvom ľudského faktora a skrátenie doby riešenia požiadaviek od zákazníkov.

Viac o riešení na stránke PosAm Servio.

[nggallery id=3]

Ďalšie aktuality

30.10.2023
Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti
PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry

PosAm TechDays je odborná konferencia našej spoločnosti, ktorá našim súčasným aj potenciálnym zákazníkom zo sféry utility, telco, banky, poisťovne a priemysel prináša novinky z oblastí, ktorým sa PosAm venuje.

PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry
28.7.2016
Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Konferencia 8th Annual Insurance Distribution Strategies, ktorá sa uskutoční 13.-14. októbra v Amsterdame, sa zameria na aktuálne témy v poisťovníctve: Digitalizácia štandardného distribučného modelu, Nové distribučné kanály v digitálnom svete, Požiadavky zákazníkov v digitálnom prostredí a ako im vyhovieť, Budovanie značky vo väzbe na predajný proces v digitálnom prostredí, Budovanie pozitívnej zákazníckej skúsenosti v predajnom a post predajnom procese. Globálny poisťovnícky trh vstupuje do obdobia bezprecedentných zmien. Meniace sa zákaznícke správanie, tlak regulátorov a nové technológie v najbližších rokoch podstatne transformujú celý trh. Lepšie pochopenie požiadaviek a očakávaní zákazníkov v digitálnej ére pomôže poisťovateľom v príprave produktových inovácií, efektívnejšom manažmente predajných […]

Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.