back

Digitálny vlastnoručný podpis na TA3

Aktualita
Publikované 4.6.2014

Podľa spoločnosti Gartner väčšina firiem do roku 2016 čiastočne alebo úplne zdigitalizuje 60% svojich procesov. Tento trend sa bude logicky týkať aj procesov kamenných pobočiek inštitúcií (banky, telekomunikační operátori, utility a pod.). Dôvodom je okrem iného aj fakt, že využitie kamenných pobočiek neklesá napriek nárastu využívania mobilných zariadení a to dokonca ani u mladších ročníkov (zdroj: IDC).

Súčasťou mnohých procesov práve na prepážkach je záväzné vyjadrenie vôle zákazníka formou vlastnoručného podpisu. Aby sa tento proces mohol digitalizovať a prejsť do bezpapierovej podoby,  je nevyhnutné „preklopiť“ vlastnoručný podpis zákazníka do digitálnej podoby vo forme a kvalite  zaručujúcej jeho pravosť a zároveň spojiť takýto podpis s dokumentom v digitálnej podobe.

Aktuálnosť tohto trendu potvrdzuje aj prieskum spoločnosti Gartner, z ktorého vyplýva, že 43% bánk,  ktoré nepoužívajú digitálny vlastnoručný podpis, pracuje na jeho zavedení v horizonte dvoch až troch rokov.

PosAm je v oblasti integrácie podpisovania dokumentov a technológií pre využitie digitálneho vlastnoručného podpisu na overovanie identity osôb v reálnom čase lídrom na slovenskom trhu. Jedným z realizovaných projektov je digitalizované podpisovanie v Tatrabanke.

 

 

Ďalšie aktuality

30.10.2023
Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti
PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry

PosAm TechDays je odborná konferencia našej spoločnosti, ktorá našim súčasným aj potenciálnym zákazníkom zo sféry utility, telco, banky, poisťovne a priemysel prináša novinky z oblastí, ktorým sa PosAm venuje.

PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry
28.7.2016
Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Konferencia 8th Annual Insurance Distribution Strategies, ktorá sa uskutoční 13.-14. októbra v Amsterdame, sa zameria na aktuálne témy v poisťovníctve: Digitalizácia štandardného distribučného modelu, Nové distribučné kanály v digitálnom svete, Požiadavky zákazníkov v digitálnom prostredí a ako im vyhovieť, Budovanie značky vo väzbe na predajný proces v digitálnom prostredí, Budovanie pozitívnej zákazníckej skúsenosti v predajnom a post predajnom procese. Globálny poisťovnícky trh vstupuje do obdobia bezprecedentných zmien. Meniace sa zákaznícke správanie, tlak regulátorov a nové technológie v najbližších rokoch podstatne transformujú celý trh. Lepšie pochopenie požiadaviek a očakávaní zákazníkov v digitálnej ére pomôže poisťovateľom v príprave produktových inovácií, efektívnejšom manažmente predajných […]

Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.