back

Digitálny vlastnoručný podpis: moderné riešenie pre záväzné vyjadrenie vôle

Aktualita
Publikované 26.5.2014

Výsledky prieskumov spoločnosti Gartner hovoria jasnou rečou: predpokladá sa, že do roku 2016 väčšina firiem čiastočne alebo úplne zdigitalizuje 60% svojich procesov a do roku 2020 bude väčšina procesov dosiahnuteľná z mobilných zariadení. Súčasťou mnohých procesov je vyjadrenie vôle formou vlastnoručného podpisu. Je teda len logické, že väčšina vlastníkov tabletov alebo smartfónov očakáva možnosť podpisovania dokumentov na týchto zariadeniach.

Odpoveďou je digitálny vlastnoručný podpis ako plnohodnotná náhrada písomných procesov. Na rozdiel od klasickej metódy (pero a papier) však možno celý proces vrátane vlastnoručného podpisu dokumentu zrealizovať v digitálnej podobe. 43% bánk, ktoré nepoužívajú digitálny vlastnoručný podpis, pracuje na jeho zavedení v horizonte dvoch až troch rokov (zdroj: Gartner). Okrem bankového sektora očakávame masívne nasadenie napr. v telekomunikačnom sektore a jeho akceptácia a nasadenie v ďalších sektoroch je iba otázkou času.

Aktuálnosť digitalizácie podpisu a silné postavenie PosAm v tejto oblasti potvrdili aj dve nedávne konferencie. 15.5.2014 sa konala monotematická konferencia PosAm s názvom Digitalizovaný vlastnoručný podpis v praxi a 22.5.2014 eFocus konferencia zameraná na informačnú bezpečnosť, identity manažment a biometriu, ktorej bol PosAm aktívnym partnerom. Vystúpili na nich viacerí odborníci, ktorí účastníkom priblížili technologické, legislatívne, expertízne aspekty témy, ako aj pohľad užívateľa úspešne využívajúceho riešenie PosAm eSign.

Leo Barysz, produktový manažér PosAm, priblížil bezpečnostné aspekty využívania digitálneho vlastnoručného podpisu v praxi. Zameral sa nielen na vlastnosti podpisu samotného, ale aj na spôsob vytvárania dokumentov, ktorý zaručuje, že podpísaný dokument (kombinácia jeho textu a podpisu) tvoria jeden nedeliteľný celok aj v digitálnej podobe.

Por. Mgr. Barbora Geistová Čakovská, PhD. z Oddelenia písmoznalectva a jazykovej expertízy, Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ hovorila o tom, ako digitálny vlastnoručný podpis vzniká, ako naň pozerať z pohľadu ochrany osobných údajov a spracovania biometrických údajov a aké sú možnosti písmoznaleckého skúmania digitálnych vlastnoručných podpisov.

Riešenia, ktoré v bankovom aj telekomunikačnom sektore PosAm už implementoval, využívajú digitálny vlastnoručný podpis nielen na podpisovanie dokumentov, ale aj na identifikáciu osôb resp. overovanie pravosti podpisu v reálnom čase. Základom nášho riešenia je technológia spoločnosti Xyzmo Significant.

Viac o riešení PosAm eSign

PosAm riešenie digitalizovaného podpisu v Tatrabanke

Ďalšie aktuality

Tridsiate výročie pobočky PosAm v Košiciach oslavujeme už na novej adrese!

Tridsiate výročie pobočky PosAm v Košiciach oslavujeme už na novej adrese!
Moderné riešenia na správu a ochranu dát

Moderné riešenia na správu a ochranu dát
30.10.2023
Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.