back

DCOM sa predstavil na Open Days v Bruseli

Aktualita
Publikované 24.10.2014

For municipalities, for the people – cloud in reality. Podnadpis prezentácie o projekte DCOM, symbolicky vyjadruje nielen hlavnú myšlienku ale aj spôsob realizácie celého projektu. Zámerom vystúpenia zástupcov ZMOS a PosAm bolo účastníkom Open Days ukázať, ako môžu samosprávy aplikovať eDemokraciu a eGovernment v praxi a ako sa môžu prostredníctvom cloudových riešení priblížiť svojim obyvateľom.

Hlavným cieľom projektu DCOM je sprístupniť a v podstatnej miere zlepšiť poskytovanie e-služieb občanom na úrovni regionálnej a miestnej samosprávy. V rámci projektu sa vytvorí balík softvérových riešení pre zefektívnenie práce obecných úradov a sprístupnenie elektronických služieb samosprávy občanom. Tieto riešenia budú poskytované samosprávam prostredníctvom špecializovaného dátového centra spôsobom „softvér ako služba“ (SaaS). Súčasťou projektu DCOM  je aj dodávka potrebnej IT techniky pre obecné úrady a jej následná údržba a starostlivosť o používateľov. Obce tak budú mať k dispozícií komplexný balík služieb, ktorý pokryje ich potreby a odbremení ich od výraznej časti starostlivosti o IT.

DCOM je najväčší IT projekt financovaný z európskych fondov v roku 2013 a je unikátny v rámci strednej a východnej Európy. Lídrom konzorcia ktoré DCOM buduje je spoločnosť PosAm. Aktuálne je projekt v pilotnej prevádzke. Do systému budú v nasledujúcich mesiacoch postupne zapájané obce a mestá ktoré o jeho služby prejavili záujem. V plnej prevádzke bude DCOM podľa odhadov poskytovať služby asi 1300 obciam a mestám s približne 1.9 miliónom obyvateľov.

Open Days, na ktorých sa DCOM predstavil, symbolizujú už svojom názvom zámer, aby zastúpenia miest a regiónov pri EÚ v Bruseli, otvorili svoje dvere návštevníkom a umožnili zástupcom regionálnych a miestnych administratív a expertom vymieňať si osvedčené postupy a poznatky v oblasti regionálneho a mestského rozvoja. Od roku 2003 kedy Open Days začali sa podujatie rozvinulo do najväčšieho verejného podujatia svojho druhu v Európe.

Viac o projekte DCOM:

Dátové centrum obcí a miest

Ďalšie aktuality

30.10.2023
Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti
PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry

PosAm TechDays je odborná konferencia našej spoločnosti, ktorá našim súčasným aj potenciálnym zákazníkom zo sféry utility, telco, banky, poisťovne a priemysel prináša novinky z oblastí, ktorým sa PosAm venuje.

PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry
28.7.2016
Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Konferencia 8th Annual Insurance Distribution Strategies, ktorá sa uskutoční 13.-14. októbra v Amsterdame, sa zameria na aktuálne témy v poisťovníctve: Digitalizácia štandardného distribučného modelu, Nové distribučné kanály v digitálnom svete, Požiadavky zákazníkov v digitálnom prostredí a ako im vyhovieť, Budovanie značky vo väzbe na predajný proces v digitálnom prostredí, Budovanie pozitívnej zákazníckej skúsenosti v predajnom a post predajnom procese. Globálny poisťovnícky trh vstupuje do obdobia bezprecedentných zmien. Meniace sa zákaznícke správanie, tlak regulátorov a nové technológie v najbližších rokoch podstatne transformujú celý trh. Lepšie pochopenie požiadaviek a očakávaní zákazníkov v digitálnej ére pomôže poisťovateľom v príprave produktových inovácií, efektívnejšom manažmente predajných […]

Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.