back

DCOM sa predstavil na Open Days v Bruseli

Aktualita
Publikované 24.10.2014

For municipalities, for the people – cloud in reality. Podnadpis prezentácie o projekte DCOM, symbolicky vyjadruje nielen hlavnú myšlienku ale aj spôsob realizácie celého projektu. Zámerom vystúpenia zástupcov ZMOS a PosAm bolo účastníkom Open Days ukázať, ako môžu samosprávy aplikovať eDemokraciu a eGovernment v praxi a ako sa môžu prostredníctvom cloudových riešení priblížiť svojim obyvateľom.

Hlavným cieľom projektu DCOM je sprístupniť a v podstatnej miere zlepšiť poskytovanie e-služieb občanom na úrovni regionálnej a miestnej samosprávy. V rámci projektu sa vytvorí balík softvérových riešení pre zefektívnenie práce obecných úradov a sprístupnenie elektronických služieb samosprávy občanom. Tieto riešenia budú poskytované samosprávam prostredníctvom špecializovaného dátového centra spôsobom „softvér ako služba“ (SaaS). Súčasťou projektu DCOM  je aj dodávka potrebnej IT techniky pre obecné úrady a jej následná údržba a starostlivosť o používateľov. Obce tak budú mať k dispozícií komplexný balík služieb, ktorý pokryje ich potreby a odbremení ich od výraznej časti starostlivosti o IT.

DCOM je najväčší IT projekt financovaný z európskych fondov v roku 2013 a je unikátny v rámci strednej a východnej Európy. Lídrom konzorcia ktoré DCOM buduje je spoločnosť PosAm. Aktuálne je projekt v pilotnej prevádzke. Do systému budú v nasledujúcich mesiacoch postupne zapájané obce a mestá ktoré o jeho služby prejavili záujem. V plnej prevádzke bude DCOM podľa odhadov poskytovať služby asi 1300 obciam a mestám s približne 1.9 miliónom obyvateľov.

Open Days, na ktorých sa DCOM predstavil, symbolizujú už svojom názvom zámer, aby zastúpenia miest a regiónov pri EÚ v Bruseli, otvorili svoje dvere návštevníkom a umožnili zástupcom regionálnych a miestnych administratív a expertom vymieňať si osvedčené postupy a poznatky v oblasti regionálneho a mestského rozvoja. Od roku 2003 kedy Open Days začali sa podujatie rozvinulo do najväčšieho verejného podujatia svojho druhu v Európe.

Viac o projekte DCOM:

Dátové centrum obcí a miest

Ďalšie aktuality

Tridsiate výročie pobočky PosAm v Košiciach oslavujeme už na novej adrese!

Tridsiate výročie pobočky PosAm v Košiciach oslavujeme už na novej adrese!
Moderné riešenia na správu a ochranu dát

Moderné riešenia na správu a ochranu dát
30.10.2023
Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.