back

DCOM je vnímaný ako jeden z najprínosnejších projektov pre samosprávy

Aktualita
Publikované 7.7.2014

V druhej polovici júna sa konal 7. ročník odbornej konferencie o informatizácii verejnej správy iDEME (Informatizácia až po dediny a mestá) Bratislava 2014, ktorá okrem iného predstavila aktuálne trendy v budovaní elektronických služieb verejnej správy a eGovernmentu na Slovensku.

V rámci konferencie predstavitelia samospráv hlasovali o najprínosnejších projektoch pre svoju činnosť a medzi dva najprínosnejšie projekty roku 2014 zaradili projekt DCOM (Dátové centrum obcí a miest), realizovaný konzorciom firiem PosAm a Datalan.

Hlavným cieľom projektu DCOM je sprístupniť a v podstatnej miere zlepšiť poskytovanie e-služieb občanom na úrovni regionálnej a miestnej samosprávy. V rámci projektu sa vytvorí balík softvérových riešení pre zefektívnenie práce obecných úradov a sprístupnenie elektronických služieb samosprávy občanom. Tieto riešenia budú poskytované samosprávam prostredníctvom špecializovaného dátového centra pre obce a mestá  spôsobom „softvér ako služba“ (SaaS). Súčasťou projektu DCOM  je aj dodávka potrebnej IT techniky pre obecné úrady a jej následná údržba a starostlivosť o používateľov. Obce tak budú mať k dispozícií komplexný balík služieb, ktorý pokryje ich potreby a odbremení ich od výraznej časti starostlivosti o IT.

Realizácia projektu začala v poslednom kvartáli roku 2013 a ešte do konca roka PosAm vybudoval primárne dátové centrum. K nemu pridal v prvom polroku tohto roka aj záložné dátové centrum, čím zrealizoval kľúčové časti technologického riešenia. Počas prvého polroka tohto roka boli zároveň realizované a ukončené práce na návrhu celého riešenia. O rozsahu projektu hovorí aj objem doteraz spracovanej dokumentácie, ktorá zahŕňa 215 analýz, 2344 use cases, 200 integračných rozhraní, 1249 diagramov, 682 procesov a 360 aplikačných služieb. V tomto období už po etapách, v súlade s harmonogramom, prebiehajú práce na softvérových riešeniach a začína sa dodávka a zapájanie infraštruktúry obcí. Približne o rok o takomto čase bude projekt vo svojej záverečnej fáze.

Odhady hovoria, že služby DCOM bude do niekoľko rokov po spustení projektu využívať minimálne  tisíc obcí. Už dnes prejavilo záujem viac ako 600 obcí, z toho dva kompletné regióny so 120 obcami.

Ďalšie aktuality

30.10.2023
Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti
PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry

PosAm TechDays je odborná konferencia našej spoločnosti, ktorá našim súčasným aj potenciálnym zákazníkom zo sféry utility, telco, banky, poisťovne a priemysel prináša novinky z oblastí, ktorým sa PosAm venuje.

PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry
28.7.2016
Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Konferencia 8th Annual Insurance Distribution Strategies, ktorá sa uskutoční 13.-14. októbra v Amsterdame, sa zameria na aktuálne témy v poisťovníctve: Digitalizácia štandardného distribučného modelu, Nové distribučné kanály v digitálnom svete, Požiadavky zákazníkov v digitálnom prostredí a ako im vyhovieť, Budovanie značky vo väzbe na predajný proces v digitálnom prostredí, Budovanie pozitívnej zákazníckej skúsenosti v predajnom a post predajnom procese. Globálny poisťovnícky trh vstupuje do obdobia bezprecedentných zmien. Meniace sa zákaznícke správanie, tlak regulátorov a nové technológie v najbližších rokoch podstatne transformujú celý trh. Lepšie pochopenie požiadaviek a očakávaní zákazníkov v digitálnej ére pomôže poisťovateľom v príprave produktových inovácií, efektívnejšom manažmente predajných […]

Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.