back

Slovensko je svetová špička v oblasti rozpočtovania

Verejná správa
Publikované 3.7.2017

História RIS sa začala písať v roku 1996. Dovtedy sa na Ministerstve financií (MF) SR rozpočtovalo klasickým spôsobom s papiermi, ceruzkami a gumou. Ako vznikla potreba to zmeniť?

Okrem klasiky, ktorú ste spomenuli, už mali k dispozícii aj program Excel. Fungoval tak, že to, čo napísali na papierové hárky, potom prepisovali do tabuliek v počítači. Excel im slúžil na kontrolu správnosti. Z dlhodobého hľadiska však išlo o neudržateľné postupy. My sme už v tom čase používali platformu na zdieľanie informácií a komunikáciu, Lotus Notes. Bol to taký malý predchodca dnešného Facebooku pre korporátne prostredie. Zhodou okolností si MF SR vybralo do budúcnosti túto platformu a vyhlásilo výberové konanie na dodávateľa softwarových licencií a následne aj služieb pre vytvorenie aplikácií v tomto prostredí. Na Slovensku boli vtedy traja dodávatelia, vrátane nás. Mali sme šťastie, že sme ponúkli najnižšiu cenu a získali tento kontrakt. MF SR vtedy identifikovalo, že najväčšiu pomoc potrebuje v oblasti rozpočtu, kde muselo spolu komunikovať a zdieľať informácie viacero pracovísk. Časom sa ukázalo, že platforma Lotus Notes nie je ideálna na zostavovanie rozpočtu. Postupne sme túto platformu opúšťali a využívali inú, vhodnejšiu.

Kedy nastal zlom, ktorý rozpočtovanie výrazne posunul dopredu?

Zlomom bol projekt Štátnej pokladnice. Vtedajšia ministerka financií Brigita Schmögnerová pochopila, že verejné zdroje by sa dali oveľa efektívnejšie spravovať, keby ich štát a jeho organizácie neukladali individuálne do komerčných bánk, ale boli na jednom spoločnom účte verejného rozpočtu. Štátna pokladnica má dve časti, bankovú a rozpočtovú. Keď sa o nej diskutovalo a na MF SR boli s nami spokojní, rozhodli sa, že rozpočtovú časť nebudú obstarávať, ale dostali sme možnosť ju výrazne rozšíriť, tak, aby spĺňala všetky potrebné požiadavky.

Celý systém rokmi rozšíril svoju funkčnosť. Má vďaka nemu v súčasnosti minister financií a jeho spolupracovníci v ktoromkoľvek momente prehľad o situácii v rozpočte?

Áno. Celý systém funguje online a je dostupný centrálne pre všetky subjekty štátnej správy. Dá sa pozrieť na to, ako je rozpočet nastavený a je možné veľmi rýchlo ho operatívne meniť v priebehu roka. Keď sa objaví nejaká disproporcia, spustí sa proces riadenej zmeny v rozpočte. Je to veľmi živý a dynamický systém.

Existuje nejaká notifikácia, ktorá upozorní na neželaný vývoj v nejakej časi štátneho rozpočtu?

Existuje veľmi tvrdá bariéra, keď na dané položky už nie je možné čerpať viac peňazí.

Rozpočtový informačný systém zastrešuje praktický celý okruh verejných financií. Kde vidíte jeho ďalšiu perspektívu?

Chceme ho naďalej zlepšovať, zvyšovať jeho transparentnosť, zjednodušiť jeho používanie a posunúť ho k tomu, aby sa dal využívať ako prognostický nástroj. Stále sú príležitosti na jeho skvalitnenie. Okrem iného RIS slúži ako zdrojová báza údajov pre interaktívny portál www.rozpocet.sk, prostredníctvom ktorého sú verejné rozpočty štátnych i samosprávnych organizácií zrozumiteľne vizualizované. Zároveň by sme chceli, aby sa tento systém presadil aj v iných krajinách. Má na to dobré šance, pretože úroveň rozpočtového procesu je na Slovensku na vysokej úrovni a to ide ruka v ruke s úrovňou IT podpory.

Sme teda v tomto smere svetovou špičkou?

Áno, o tom som presvedčený.

Napríklad Čechov v oblasti bankovníctva mnohé krajiny uznávajú ako expertov na inflačné cielené politiky centrálnej banky. Môže teda Slovensko byť uznávané vo svete v oblasti systému rozpočtovania?

Slovensko by mohlo byť v tejto sfére veľmi užitočné. Robíme v tomto smere praktické kroky, napríklad na Ukrajine, kde je vôľa, aby MF SR dalo tamojším partnerom právo na užívanie príslušného softwarového kódu. Potom by nasledovala už len lokálna implementácia systému. Mohlo by im to pomôcť lepšie manažovať ich verejné zdroje.

Slovensko v posledných rokoch konsoliduje verejné financie a speje k vyrovnanému rozpočtu. Dokáže byť zdrojom úspor aj informačný systém?

Absolútne kľúčová je v tomto smere politická vôľa. Ak existuje, informačný systém dokáže podporiť alokačnú efektivitu verejných financií. Čiže dávať ich tam, kde daná vláda vidí svoje priority. Vidíme zmysel v tom, aby politici dostali do rúk perfektné vstupné informácie, ktoré im umožnia spraviť odborne správne rozhodnutia. Dôležitá je v tomto smere profesionálna spolupráca s MF SR, ktoré je, podľa nášho názoru, najlepšie fungujúcim rezortom na Slovensku.

Celý rozhovor na teraz.sk

Ďalšie aktuality

Predstavili sme novinky v Rozpočtovom informačnom systéme

Aj tento rok mal PosAm zastúpenie na 16. ročníku konferencie Slovenského inštitútu interných audítorov SKIIA, ktorého témou boli Aktuality v oblasti auditu a riadenia rizík. Spoločne s Odborom prevencie korupcie Úradu vlády SR sme prezentovali výsledky prieskumu korupčných rizík za rok 2021, ktoré boli zozbierané pomocou Rozpočtového informačného systému – modulu RIS.RKR. Spolu s partnerom sme predstavili dôležité novinky v procese riadenia korupčných rizík, ktoré vzišli zo spätnej väzby od používateľov zapojených rezortov štátnej správy. Súčasťou prezentácie bol aj  návrh modulárneho prístupu k riadeniu rizík aplikovaného na rôzne domény riadenia […]

Predstavili sme novinky v Rozpočtovom informačnom systéme
Mobile ID víťazom Ceny Rádia Slovensko na kongrese ITAPA 2020

Kongres ITAPA 2020 v spolupráci s RTVS aj tento rok ocenila najinovatívnejšie a najužitočnejšie projekty v oblasti IT a digitalizácie spoločnosti. Od roku 2014 je na tejto najväčšej slovenskej IT konferencii pravidelne vyhlasovaná aj Cena Rádia Slovensko, v ktorej môžu poslucháči určiť, ktorý z prihlásených projektov je podľa nich ten najlepší. O cenu súťažia IT projekty, ktoré sa zameriavajú na ľudí, uľahčujú im život, či sprístupňujú služby, ale aj projekty, ktoré s využitím technológií podporujú rozvoj komunít, spoločnosti a prostredia v širšom zmysle. Tento rok Cenu Rádia Slovensko získal projekt […]

Mobile ID víťazom Ceny Rádia Slovensko na kongrese ITAPA 2020
mID – Obecný úrad v mobile

V snahe zvýšiť využívanie elektronických služieb samospráv DEUS (DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy) spúšťa mobilnú aplikáciu mID, ktorá občanom umožňuje online komunikáciu s miestnou samosprávou. Aplikácia mID spolupracuje s informačným systémom DCOM, teda je prístupná pre viac ako 2 100 miest a obcí. Pre občanov, podnikateľov a obce, ktoré sú zapojené do projektu DCOM, je aplikácia bezplatná. Cieľom projektu bolo vytvoriť mobilné ID, umožniť vybavenie úradných záležitostí cez inteligentný mobilný telefón fungujúci na platforme Apple iOS ako aj Google Android kedykoľvek a odkiaľkoľvek.  Aplikácia mID vznikla ako alternatíva, ktorá pri určitom type elektronických služieb umožňuje […]

mID – Obecný úrad v mobile

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.