back

mID – Obecný úrad v mobile

Verejná správa
Publikované 1.11.2020

cover_mID

V snahe zvýšiť využívanie elektronických služieb samospráv DEUS (DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy) spúšťa mobilnú aplikáciu mID, ktorá občanom umožňuje online komunikáciu s miestnou samosprávou.

Aplikácia mID spolupracuje s informačným systémom DCOM, teda je prístupná pre viac ako 2 100 miest a obcí. Pre občanov, podnikateľov a obce, ktoré sú zapojené do projektu DCOM, je aplikácia bezplatná.

Cieľom projektu bolo vytvoriť mobilné ID, umožniť vybavenie úradných záležitostí cez inteligentný mobilný telefón fungujúci na platforme Apple iOS ako aj Google Android kedykoľvek a odkiaľkoľvek.  Aplikácia mID vznikla ako alternatíva, ktorá pri určitom type elektronických služieb umožňuje ich využitie všetkým občanom, nie iba tým, ktorí majú elektronický občiansky preukaz s čipom a môžu komunikovať prostredníctvom PC s inštalovaným softvérom a čítačkou. mID nasleduje svetové trendy, a podobne ako v USA, Rakúsku alebo Estónsku, presúva identitu do mobilu. mID prináša alternatívu, ktorá prístup k elektronickým službám zjednodušuje a zrýchľuje a to bez ujmy na bezpečnosti údajov a v súlade s platnými zákonnými normami.

Úlohou spoločnosti PosAm pri realizácii projektu mID bolo navrhnúť architektúru riešenia a vzájomne prepojiť komponenty zastrešujúce hlavné funkcionality riešenia. Pri výbere platformy mobilnej aplikácie, podpisovacieho komponentu a modulu na overenie identity užívateľa prostredníctvom tvárovej biometrie sme vsadili na overené riešenia zo Slovenska,  technologickú špičku svetovej úrovne.

mID ponúka veľmi vhodnú formu komunikácie s úradmi aj v súvislosti so súčasnou pandémiou Covid-19, nakoľko odbúrava potrebu fyzického kontaktu ľudí, čím eliminuje riziko prenosu vírusu. Okrem toho zvyšuje komfort umožňujúc zaregistrovať si mobilnú identitu a hneď používať systém z pohodlia obývačky.  Aplikácia aktuálne spolupracuje s informačným systémom DCOM, ktorý využíva vyše 70 % samospráv, technicky je však pripravená na integráciu s portálmi štátnej správy, či službami tretích strán. Slúži na online registráciu používateľa, prihlasovanie sa do systému a podpisovanie elektronických podaní. V PosAm veríme, že úžitok, ktorý aplikácia prináša, si rýchlo nájde svojich spokojných používateľov.

Aplikácia mID je publikovaná na Google PlayApp Store.

Viac o aplikácií, jej inštalácii a používaní nájdete na www.vybavzmobilu.sk.

Ďalšie aktuality

PosAm, Microsoft a ZMOS spojili sily a zabezpečili obciam technológiu pre vzdialenú tímovú prácu

PosAm a Microsoft zareagovali na výzvu ZMOS a podali pomocnú ruku slovenským obciam a mestám v neľahkej situácii súvisiacej so šírením nového vírusu. Táto spolupráca prispela k odstráneniu bariér, ktoré vznikli po tom, čo ľudia museli zameniť priestory pracoviska za svoj domov. Veríme, že moderné technológie dokážu naštartovať nový spôsob tímovej spolupráce, ktorá umožní slovenským obciam a mestám naďalej efektívne pracovať. Pre tisícky pracovníkov v 2930 obciach na Slovensku je od 1. apríla k dispozícii kolaboračný nástroj Microsoft Teams. Microsoft Teams je súčasťou Office 365 a poskytuje moderné pracovné prostredie pre tímovú spoluprácu. Je platformou pre rozhovory, […]

PosAm, Microsoft a ZMOS spojili sily a zabezpečili obciam technológiu pre vzdialenú tímovú prácu
V rámci projektu TOOP pomáhame vytvoriť IT architektúru pre európsku iniciatívu Jednotnej digitálnej brány

Nariadenie EÚ o Jednotnej digitálnej bráne (SDGR), ktoré je celoeurópskym právnym aktom, ukladá členským štátom a krajinám európskeho spoločenstva povinnosť, zabezpečiť občanom a firmám do roku 2023 prístup k 21 digitalizovaným administratívnym postupom bezpečným a pohodlným spôsobom. Jedná sa napr. o žiadosti o vydanie rodného listu, registráciu vozidla, začatie podnikania, alebo podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Tieto služby musia byť plne online a musia spĺňať princíp „Jeden krát a dosť“ a to v rámci všetkých krajín EÚ. Takže nebude potrebné informácie, ktoré už boli predložené správnym orgánom v krajine pôvodu, alebo […]

V rámci projektu TOOP pomáhame vytvoriť IT architektúru pre európsku iniciatívu Jednotnej digitálnej brány
Prispeli sme k vyššej transparentnosti v moldavskej samospráve

Moldavský webový portál localbudgets.viitorul.org, ktorý je obdobou slovenského portálu o hospodárení samospráv www.hospodarenieobci.sk, poskytuje detailné informácie o hospodárení všetkých obcí a miest Moldavskej republiky. Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o finančnom zdraví obcí v Moldavsku a zvýšiť tlak na efektívne vykonávanie fiškálnej decentralizácie a posilniť jej význam pre udržateľný miestny a regionálny rozvoj. Portál umožňuje používateľom zobraziť profily jednotlivých miest, obcí a okresov, ako aj všetky mestá a obce v rámci okresu, porovnať výsledky a vytvoriť prispôsobené grafy vybraných miest a obcí podľa vybraných ukazovateľov. Dôležitá je nielen dostupnosť dát samotných, ale […]

Prispeli sme k vyššej transparentnosti v moldavskej samospráve

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.