back

Rekordné tržby v roku 2013 a vyšší zisk pred zdanením ako v roku 2012

Aktualita
Publikované 30.4.2014

Dlhodobo dobré výsledky potvrdzujú, že orientácia na úžitok pre zákazníka je správna stratégia.

Obzvlášť si cením, že aj napriek zvýšenému odvodovému zaťaženiu sme v roku 2013 dosiahli vyšší zisk pred zdanením ako v roku 2012. Potešiteľný je tiež nárast celkových tržieb na rekordnú hodnotu.

Za výbornými výsledkami roku 2013 je predovšetkým veľmi kvalitný tím, určite najlepší v histórii našej spoločnosti. PosAm dnes disponuje veľmi dobrou skladbou odborníkov vo všetkých oblastiach svojho pôsobenia. Cenné sú nielen špičkové profesionálne znalosti, ale tiež pozitívna hodnotová orientácia a trvalý záujem o zlepšovanie sa.

Som presvedčený, že aj v roku 2013 sa nám darilo napĺňať naše poslanie. Byť spoločnosťou, ktorá pomáha mobilizovať potenciál informačných technológií v prospech našich klientov a ich zákazníkov. Spoľahlivo, efektívne, inovatívne.

Marián Marek, Generálny riaditeľ

 

Stabilná úroveň ziskovosti pri významných investíciách predstavujúcich veľký potenciál do budúcnosti.

Uplynulý rok charakterizujú štyri významné, číslami dokumentované fakty: rekordné tržby, najväčší objem investícií do rozvojových projektov, získanie najväčšej zákazky a dosiahnutie druhého najväčšieho zisku pred zdanením v histórii firmy. Na čísla dokumentujúce spomenuté fakty môžeme byť právom hrdí v roku, keď pretrvávalo náročné trhové a makroekonomické prostredie, ktoré viedlo k sťaženiu všeobecných podmienok pre podnikanie.

Celkové výnosy dosiahli rekordných 36 319 tisíc EUR, čo oproti predchádzajúcemu roku predstavuje výrazný nárast o 16 %. Pridaná hodnota bola 17 448 tisíc EUR a EBITDA, teda prevádzkový zisk pred započítaním odpisov, zaknihovaná vo výške 4 010 tisíc EUR. Zisk pred zdanením narástol oproti predchádzajúcemu roku o 3% na 3 146 tisíc EUR, čo je druhý najvyšší zisk pred zdanením, ktorý sme historicky dosiahli. Investície do rozvojových aktivít (vývoj softvérových riešení spolu s nákladmi na rozvoj kľúčových kompetencií) presiahli jeden milión EUR.

Stabilná a z roka na rok rastúca úroveň ziskovosti v náročnom ekonomickom prostredí spolu so schopnosťou investovať do rozvoja dokumentujú finančnú stabilitu, ktorá je základom rozvoja v budúcnosti.

Miroslav Bielčik, Finančný riaditeľ

 

Minuloročné výsledky a investície položili základy pre zdravý rast v nasledujúcich rokoch.

Rok 2013 bol pre PosAm výnimočný. Presadili sme sa voči nadnárodným firmám a dosiahli viacero obchodných úspechov vrátane najväčšieho projektu v histórii firmy.

Unikátnym projektom Dátového centra obcí a miest pre DEUS, sme sa po cloudovej platforme pre Slovak Telekom etablovali na Slovensku ako líder v budovaní cloudových riešení. Na lídra sme sa za pár rokov vypracovali aj v oblasti ukladania a archivácie dát. S riešeniami od Hitachi Data Systems, ktoré implementujeme a integrujeme, sme získali významný trhový podiel a konkurujeme dlhodobo zavedeným dodávateľom. V poisťovníctve, bankovníctve a telekomunikáciách sme zaujali s našimi riešeniami aj za hranicami Slovenska a pripravili si tak pôdu pre zahraničnú expanziu, ktorá je dôležitou súčasťou našej stratégie. Okrem komerčnej sféry sme užitočné riešenia nasadili aj vo verejnej správe. Z nových riešení to bol hlavne Register účtovných závierok.

Rok 2013 hodnotím podľa dosiahnutých výsledkov ako veľmi úspešný a ak zoberiem do úvahy rozpracovanosť nových obchodných príležitostí, podobný úspech očakávam aj od toho nasledujúceho.

René Kubiš, Obchodný riaditeľ

 

Viac informácií: Výročná správa za rok 2013

Ďalšie aktuality

30.10.2023
Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti
PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry

PosAm TechDays je odborná konferencia našej spoločnosti, ktorá našim súčasným aj potenciálnym zákazníkom zo sféry utility, telco, banky, poisťovne a priemysel prináša novinky z oblastí, ktorým sa PosAm venuje.

PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry
28.7.2016
Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Konferencia 8th Annual Insurance Distribution Strategies, ktorá sa uskutoční 13.-14. októbra v Amsterdame, sa zameria na aktuálne témy v poisťovníctve: Digitalizácia štandardného distribučného modelu, Nové distribučné kanály v digitálnom svete, Požiadavky zákazníkov v digitálnom prostredí a ako im vyhovieť, Budovanie značky vo väzbe na predajný proces v digitálnom prostredí, Budovanie pozitívnej zákazníckej skúsenosti v predajnom a post predajnom procese. Globálny poisťovnícky trh vstupuje do obdobia bezprecedentných zmien. Meniace sa zákaznícke správanie, tlak regulátorov a nové technológie v najbližších rokoch podstatne transformujú celý trh. Lepšie pochopenie požiadaviek a očakávaní zákazníkov v digitálnej ére pomôže poisťovateľom v príprave produktových inovácií, efektívnejšom manažmente predajných […]

Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.