back

V rámci projektu TOOP pomáhame vytvoriť IT architektúru pre európsku iniciatívu Jednotnej digitálnej brány

Verejná správa
Publikované 16.1.2019

Nariadenie EÚ o Jednotnej digitálnej bráne (SDGR), ktoré je celoeurópskym právnym aktom, ukladá členským štátom a krajinám európskeho spoločenstva povinnosť, zabezpečiť občanom a firmám do roku 2023 prístup k 21 digitalizovaným administratívnym postupom bezpečným a pohodlným spôsobom. Jedná sa napr. o žiadosti o vydanie rodného listu, registráciu vozidla, začatie podnikania, alebo podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb.

Tieto služby musia byť plne online a musia spĺňať princíp „Jeden krát a dosť“ a to v rámci všetkých krajín EÚ. Takže nebude potrebné informácie, ktoré už boli predložené správnym orgánom v krajine pôvodu, alebo ktoré sú v držbe správnych orgánov v krajine pôvodu, opätovne zasielať do krajiny určenia. Cieľ je odstrániť diskriminačné prekážky, pomôcť občanom a podnikom splniť si záväzky aj cez hranice. Podľa Európskej komisie by to malo pomôcť občanom EÚ ušetriť až 855 000 hodín a spoločnostiam viac ako 11 miliárd EUR ročne.

S cieľom dosiahnuť automatizovanú výmenu dokumentov a bezproblémovú digitálnu komunikáciu medzi príslušnými orgánmi v rôznych členských štátoch sa spojí 21 online procesov, zavedených v každom členskom štáte, so zdrojmi údajov v celej Európe. Koncept pre technické riešenie je overovaný v rámci projektu TOOP (The Once Only Principe), ktorý je súčasťou akčného plánu eGovernementu EÚ na roku 2016-2020. V rámci TOOP bola vytvorená špeciálna IT infraštruktúra, ktorá umožňuje na nadnárodnej úrovni výmenu dát medzi orgánmi verejnej správy na princípe „Jedenkrát a dosť“. Na Slovensku je súčasťou projektu Register účtovných závierok Ministerstva Financií SR. Ten už dnes, v rámci overovacieho konceptu, poskytuje dáta v rámci jednotnej IT infraštruktúry. Technicky a organizačne zabezpečuje účasť na projekte TOOP spoločnosť PosAm.

„Sme radi, že s našimi skúsenosťami pri tvorbe riešení založených na koncepte otvorených systémov a Open API, ktoré prinášajú občanom a spoločnostiam na Slovensku významné pozitívne efekty, môžeme pomôcť pri riešení podobných výziev a zjednodušení administratívy v rámci celej Európskej únie,“ vyjadril sa k účasti PosAm na projekte TOOP Peter Kolesár, riaditeľ pre verejnú správu, PosAm.

Ďalšie aktuality

Mobile ID víťazom Ceny Rádia Slovensko na kongrese ITAPA 2020

Kongres ITAPA 2020 v spolupráci s RTVS aj tento rok ocenila najinovatívnejšie a najužitočnejšie projekty v oblasti IT a digitalizácie spoločnosti. Od roku 2014 je na tejto najväčšej slovenskej IT konferencii pravidelne vyhlasovaná aj Cena Rádia Slovensko, v ktorej môžu poslucháči určiť, ktorý z prihlásených projektov je podľa nich ten najlepší. O cenu súťažia IT projekty, ktoré sa zameriavajú na ľudí, uľahčujú im život, či sprístupňujú služby, ale aj projekty, ktoré s využitím technológií podporujú rozvoj komunít, spoločnosti a prostredia v širšom zmysle. Tento rok Cenu Rádia Slovensko získal projekt […]

Mobile ID víťazom Ceny Rádia Slovensko na kongrese ITAPA 2020
mID – Obecný úrad v mobile

V snahe zvýšiť využívanie elektronických služieb samospráv DEUS (DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy) spúšťa mobilnú aplikáciu mID, ktorá občanom umožňuje online komunikáciu s miestnou samosprávou. Aplikácia mID spolupracuje s informačným systémom DCOM, teda je prístupná pre viac ako 2 100 miest a obcí. Pre občanov, podnikateľov a obce, ktoré sú zapojené do projektu DCOM, je aplikácia bezplatná. Cieľom projektu bolo vytvoriť mobilné ID, umožniť vybavenie úradných záležitostí cez inteligentný mobilný telefón fungujúci na platforme Apple iOS ako aj Google Android kedykoľvek a odkiaľkoľvek.  Aplikácia mID vznikla ako alternatíva, ktorá pri určitom type elektronických služieb umožňuje […]

mID – Obecný úrad v mobile
PosAm, Microsoft a ZMOS spojili sily a zabezpečili obciam technológiu pre vzdialenú tímovú prácu

PosAm a Microsoft zareagovali na výzvu ZMOS a podali pomocnú ruku slovenským obciam a mestám v neľahkej situácii súvisiacej so šírením nového vírusu. Táto spolupráca prispela k odstráneniu bariér, ktoré vznikli po tom, čo ľudia museli zameniť priestory pracoviska za svoj domov. Veríme, že moderné technológie dokážu naštartovať nový spôsob tímovej spolupráce, ktorá umožní slovenským obciam a mestám naďalej efektívne pracovať. Pre tisícky pracovníkov v 2930 obciach na Slovensku je od 1. apríla k dispozícii kolaboračný nástroj Microsoft Teams. Microsoft Teams je súčasťou Office 365 a poskytuje moderné pracovné prostredie pre tímovú spoluprácu. Je platformou pre rozhovory, […]

PosAm, Microsoft a ZMOS spojili sily a zabezpečili obciam technológiu pre vzdialenú tímovú prácu

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.