back

Prispeli sme k vyššej transparentnosti v moldavskej samospráve

Verejná správa
Publikované 24.11.2017

Moldavský webový portál localbudgets.viitorul.org, ktorý je obdobou slovenského portálu o hospodárení samospráv www.hospodarenieobci.sk, poskytuje detailné informácie o hospodárení všetkých obcí a miest Moldavskej republiky. Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o finančnom zdraví obcí v Moldavsku a zvýšiť tlak na efektívne vykonávanie fiškálnej decentralizácie a posilniť jej význam pre udržateľný miestny a regionálny rozvoj.

Portál umožňuje používateľom zobraziť profily jednotlivých miest, obcí a okresov, ako aj všetky mestá a obce v rámci okresu, porovnať výsledky a vytvoriť prispôsobené grafy vybraných miest a obcí podľa vybraných ukazovateľov. Dôležitá je nielen dostupnosť dát samotných, ale aj ich spracovanie do ľahko uchopiteľnej podoby pre laickú verejnosť, ktorej sú v prvom rade určené. Zobrazovanie štruktúry rozpočtu v prehľadnej grafickej podobe zabezpečuje riešenie PosAm, použité prvý krát aj v zahraničí.

„Som rád, že snaha o uplatnenie našich riešení v zahraničí a dlhodobá spolupráca s INEKO prináša aj takéto výsledky. Využitie našej vizualizačnej platformy pre znázornenie rozpočtov všetkých obcí a miest v Moldavsku pre nás znamená potvrdenie skutočnosti, že PosAm IT riešenia patria medzi špičkové produkty v oblasti manažmentu a transparentnosti verejných financií.“ uviedol vedúci oddelenia pre zahraničný predaj Marek Líška. „V PosAme považujeme transparentnosť za jeden z kľúčových princípov, ktoré by sa pri dobrom riadení verejných financií mali uplatňovať“, doplnil.

INEKO je slovenská mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti.

IDIS je nezávislý výskumný think-tank, ktorého misiou je prispievať k rastu konkurencieschopnosti Moldavskej spoločnosti a hospodárstva v dobre riadenom štáte, s priaznivými podmienkami pre obyvateľstvo.

PosAm je popredná slovenská IT spoločnosť, špecialista na rozpočtovanie verejných financií, ktorej riešenia prispievajú aj k zvyšovaniu transparentnosti podnikateľského prostredia. Viac o riešeniach PosAm pre verejný sektor na www.budgetspecialists.eu

budeget structure - functional

 

 

Ďalšie aktuality

mID – Obecný úrad v mobile

V snahe zvýšiť využívanie elektronických služieb samospráv DEUS (DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy) spúšťa mobilnú aplikáciu mID, ktorá občanom umožňuje online komunikáciu s miestnou samosprávou. Aplikácia mID spolupracuje s informačným systémom DCOM, teda je prístupná pre viac ako 2 100 miest a obcí. Pre občanov, podnikateľov a obce, ktoré sú zapojené do projektu DCOM, je aplikácia bezplatná. Cieľom projektu bolo vytvoriť mobilné ID, umožniť vybavenie úradných záležitostí cez inteligentný mobilný telefón fungujúci na platforme Apple iOS ako aj Google Android kedykoľvek a odkiaľkoľvek.  Aplikácia mID vznikla ako alternatíva, ktorá pri určitom type elektronických služieb umožňuje […]

mID – Obecný úrad v mobile
PosAm, Microsoft a ZMOS spojili sily a zabezpečili obciam technológiu pre vzdialenú tímovú prácu

PosAm a Microsoft zareagovali na výzvu ZMOS a podali pomocnú ruku slovenským obciam a mestám v neľahkej situácii súvisiacej so šírením nového vírusu. Táto spolupráca prispela k odstráneniu bariér, ktoré vznikli po tom, čo ľudia museli zameniť priestory pracoviska za svoj domov. Veríme, že moderné technológie dokážu naštartovať nový spôsob tímovej spolupráce, ktorá umožní slovenským obciam a mestám naďalej efektívne pracovať. Pre tisícky pracovníkov v 2930 obciach na Slovensku je od 1. apríla k dispozícii kolaboračný nástroj Microsoft Teams. Microsoft Teams je súčasťou Office 365 a poskytuje moderné pracovné prostredie pre tímovú spoluprácu. Je platformou pre rozhovory, […]

PosAm, Microsoft a ZMOS spojili sily a zabezpečili obciam technológiu pre vzdialenú tímovú prácu
V rámci projektu TOOP pomáhame vytvoriť IT architektúru pre európsku iniciatívu Jednotnej digitálnej brány

Nariadenie EÚ o Jednotnej digitálnej bráne (SDGR), ktoré je celoeurópskym právnym aktom, ukladá členským štátom a krajinám európskeho spoločenstva povinnosť, zabezpečiť občanom a firmám do roku 2023 prístup k 21 digitalizovaným administratívnym postupom bezpečným a pohodlným spôsobom. Jedná sa napr. o žiadosti o vydanie rodného listu, registráciu vozidla, začatie podnikania, alebo podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Tieto služby musia byť plne online a musia spĺňať princíp „Jeden krát a dosť“ a to v rámci všetkých krajín EÚ. Takže nebude potrebné informácie, ktoré už boli predložené správnym orgánom v krajine pôvodu, alebo […]

V rámci projektu TOOP pomáhame vytvoriť IT architektúru pre európsku iniciatívu Jednotnej digitálnej brány

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.