back

Prispeli sme k vyššej transparentnosti v moldavskej samospráve

Verejná správa
Publikované 24.11.2017

Moldavský webový portál localbudgets.viitorul.org, ktorý je obdobou slovenského portálu o hospodárení samospráv www.hospodarenieobci.sk, poskytuje detailné informácie o hospodárení všetkých obcí a miest Moldavskej republiky. Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o finančnom zdraví obcí v Moldavsku a zvýšiť tlak na efektívne vykonávanie fiškálnej decentralizácie a posilniť jej význam pre udržateľný miestny a regionálny rozvoj.

Portál umožňuje používateľom zobraziť profily jednotlivých miest, obcí a okresov, ako aj všetky mestá a obce v rámci okresu, porovnať výsledky a vytvoriť prispôsobené grafy vybraných miest a obcí podľa vybraných ukazovateľov. Dôležitá je nielen dostupnosť dát samotných, ale aj ich spracovanie do ľahko uchopiteľnej podoby pre laickú verejnosť, ktorej sú v prvom rade určené. Zobrazovanie štruktúry rozpočtu v prehľadnej grafickej podobe zabezpečuje riešenie PosAm, použité prvý krát aj v zahraničí.

„Som rád, že snaha o uplatnenie našich riešení v zahraničí a dlhodobá spolupráca s INEKO prináša aj takéto výsledky. Využitie našej vizualizačnej platformy pre znázornenie rozpočtov všetkých obcí a miest v Moldavsku pre nás znamená potvrdenie skutočnosti, že PosAm IT riešenia patria medzi špičkové produkty v oblasti manažmentu a transparentnosti verejných financií.“ uviedol vedúci oddelenia pre zahraničný predaj Marek Líška. „V PosAme považujeme transparentnosť za jeden z kľúčových princípov, ktoré by sa pri dobrom riadení verejných financií mali uplatňovať“, doplnil.

INEKO je slovenská mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti.

IDIS je nezávislý výskumný think-tank, ktorého misiou je prispievať k rastu konkurencieschopnosti Moldavskej spoločnosti a hospodárstva v dobre riadenom štáte, s priaznivými podmienkami pre obyvateľstvo.

PosAm je popredná slovenská IT spoločnosť, špecialista na rozpočtovanie verejných financií, ktorej riešenia prispievajú aj k zvyšovaniu transparentnosti podnikateľského prostredia. Viac o riešeniach PosAm pre verejný sektor na www.budgetspecialists.eu

budeget structure - functional

 

 

Ďalšie aktuality

Predstavili sme novinky v Rozpočtovom informačnom systéme

Aj tento rok mal PosAm zastúpenie na 16. ročníku konferencie Slovenského inštitútu interných audítorov SKIIA, ktorého témou boli Aktuality v oblasti auditu a riadenia rizík. Spoločne s Odborom prevencie korupcie Úradu vlády SR sme prezentovali výsledky prieskumu korupčných rizík za rok 2021, ktoré boli zozbierané pomocou Rozpočtového informačného systému – modulu RIS.RKR. Spolu s partnerom sme predstavili dôležité novinky v procese riadenia korupčných rizík, ktoré vzišli zo spätnej väzby od používateľov zapojených rezortov štátnej správy. Súčasťou prezentácie bol aj  návrh modulárneho prístupu k riadeniu rizík aplikovaného na rôzne domény riadenia […]

Predstavili sme novinky v Rozpočtovom informačnom systéme
Mobile ID víťazom Ceny Rádia Slovensko na kongrese ITAPA 2020

Kongres ITAPA 2020 v spolupráci s RTVS aj tento rok ocenila najinovatívnejšie a najužitočnejšie projekty v oblasti IT a digitalizácie spoločnosti. Od roku 2014 je na tejto najväčšej slovenskej IT konferencii pravidelne vyhlasovaná aj Cena Rádia Slovensko, v ktorej môžu poslucháči určiť, ktorý z prihlásených projektov je podľa nich ten najlepší. O cenu súťažia IT projekty, ktoré sa zameriavajú na ľudí, uľahčujú im život, či sprístupňujú služby, ale aj projekty, ktoré s využitím technológií podporujú rozvoj komunít, spoločnosti a prostredia v širšom zmysle. Tento rok Cenu Rádia Slovensko získal projekt […]

Mobile ID víťazom Ceny Rádia Slovensko na kongrese ITAPA 2020
mID – Obecný úrad v mobile

V snahe zvýšiť využívanie elektronických služieb samospráv DEUS (DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy) spúšťa mobilnú aplikáciu mID, ktorá občanom umožňuje online komunikáciu s miestnou samosprávou. Aplikácia mID spolupracuje s informačným systémom DCOM, teda je prístupná pre viac ako 2 100 miest a obcí. Pre občanov, podnikateľov a obce, ktoré sú zapojené do projektu DCOM, je aplikácia bezplatná. Cieľom projektu bolo vytvoriť mobilné ID, umožniť vybavenie úradných záležitostí cez inteligentný mobilný telefón fungujúci na platforme Apple iOS ako aj Google Android kedykoľvek a odkiaľkoľvek.  Aplikácia mID vznikla ako alternatíva, ktorá pri určitom type elektronických služieb umožňuje […]

mID – Obecný úrad v mobile

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.