back

PosAm na konferencii F5 Networks zaujal riešením pre VIAMO

Aktualita
Publikované 30.10.2013

Na konferencii s názvom „Think BIG“ PosAm prezentoval implementáciu platformy F5 BIG-IP pre spoločnosť VIAMO, ktorá zabezpečuje bankové transakcie vykonávané prostredníctvom mobilných telefónov. Vystúpenie nášho bezpečnostného architekta ukázalo, ako je možné návrhom vhodnej architektúry a s využitím sady nástrojov platformy F5 BIG-IP zabezpečiť nielen aktuálne potreby zákazníka, ale pripraviť riešenie aj pre budúce výzvy.

Medzi kľúčové požiadavky definované zákazníkom patrili vysoká dostupnosť, škálovateľnosť a flexibilita, plná kontrola komunikácie, SSL offloading, rozkladanie záťaže a výkonný aplikačný firewall. Navrhnuté riešenie, okrem splnenia uvedených požiadaviek, poskytuje unikátne možnosti virtual patchingu prostredníctvom iRules (úplná kontrola a modifikácia komunikácie), ktorých primárnou črtou je rýchlosť aplikovania a flexibilita.

Prítomní špecialisti sa tak mohli presvedčiť nielen o vlastnostiach riešenia F5 BIG-IP, ale aj o úrovni kompetencií PosAm v oblasti konzultácií, návrhu a dodávky bezpečnostných riešení.

Ďalšie aktuality

30.10.2023
Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti
PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry

PosAm TechDays je odborná konferencia našej spoločnosti, ktorá našim súčasným aj potenciálnym zákazníkom zo sféry utility, telco, banky, poisťovne a priemysel prináša novinky z oblastí, ktorým sa PosAm venuje.

PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry
28.7.2016
Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Konferencia 8th Annual Insurance Distribution Strategies, ktorá sa uskutoční 13.-14. októbra v Amsterdame, sa zameria na aktuálne témy v poisťovníctve: Digitalizácia štandardného distribučného modelu, Nové distribučné kanály v digitálnom svete, Požiadavky zákazníkov v digitálnom prostredí a ako im vyhovieť, Budovanie značky vo väzbe na predajný proces v digitálnom prostredí, Budovanie pozitívnej zákazníckej skúsenosti v predajnom a post predajnom procese. Globálny poisťovnícky trh vstupuje do obdobia bezprecedentných zmien. Meniace sa zákaznícke správanie, tlak regulátorov a nové technológie v najbližších rokoch podstatne transformujú celý trh. Lepšie pochopenie požiadaviek a očakávaní zákazníkov v digitálnej ére pomôže poisťovateľom v príprave produktových inovácií, efektívnejšom manažmente predajných […]

Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.