back

PosAm je v Sieni slávy Národnej ceny SR za kvalitu

Aktualita
Publikované 18.11.2013

Pri príležitosti odovzdávania Národnej ceny za kvalitu (NCSRK) pre rok 2013 sa 11. novembra konala v Bratislave 1. medzinárodná konferencia „Kvalitou na ceste k výnimočnosti“. Súčasťou programu konferencie bolo aj otvorenie Siene slávy Národnej ceny SR za kvalitu, ktorej prezentácia bola umiestnená v Sále ústavy Historickej budovy Národnej rady SR. PosAm, ako víťaz 4. ročníka súťaže Národnej ceny SR za kvalitu konaného v roku 2003, má v sieni slávy tiež svoje miesto.

Národná cena SR za kvalitu je každoročne organizovaná už od roku 2000. V priebehu jej trinásťročnej histórie získalo významné ocenenie víťaza tejto súťaže 27 organizácií. Súťaž aj konferenciu organizuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Konferencia, ktorá bola súčasťou odovzdávania NCSRK, mala za cieľ prezentovať model výnimočnosti EFQM ako jednu z možností dosiahnutia výnimočnosti a nástroja k úspešnej konkurencieschopnosti na trhu. Dlhoročné skúsenosti PosAm-u v tejto oblasti predstavili zúčastneným Milan Drobný, COO a Pavol Šurín, riaditeľ pre IMS vo svojej prezentácii na tému „Model výnimočnosti EFQM ako nástroj na zvyšovanie výkonnosti firmy“.

PosAm je aktívnym členom EFQM (European Foundation for Quality Management) už od roku 2007 a v roku 2005 získal ocenenie „Recognised for Excellence in Europe“, ktoré je udeľované v Európskej súťaži kvality, organizovanej práve EFQM. Toto ocenenie PosAm získal ako vôbec prvá slovenská organizácia.

 

Ďalšie aktuality

30.10.2023
Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti
PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry

PosAm TechDays je odborná konferencia našej spoločnosti, ktorá našim súčasným aj potenciálnym zákazníkom zo sféry utility, telco, banky, poisťovne a priemysel prináša novinky z oblastí, ktorým sa PosAm venuje.

PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry
28.7.2016
Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Konferencia 8th Annual Insurance Distribution Strategies, ktorá sa uskutoční 13.-14. októbra v Amsterdame, sa zameria na aktuálne témy v poisťovníctve: Digitalizácia štandardného distribučného modelu, Nové distribučné kanály v digitálnom svete, Požiadavky zákazníkov v digitálnom prostredí a ako im vyhovieť, Budovanie značky vo väzbe na predajný proces v digitálnom prostredí, Budovanie pozitívnej zákazníckej skúsenosti v predajnom a post predajnom procese. Globálny poisťovnícky trh vstupuje do obdobia bezprecedentných zmien. Meniace sa zákaznícke správanie, tlak regulátorov a nové technológie v najbližších rokoch podstatne transformujú celý trh. Lepšie pochopenie požiadaviek a očakávaní zákazníkov v digitálnej ére pomôže poisťovateľom v príprave produktových inovácií, efektívnejšom manažmente predajných […]

Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.