Top témy

Dlhoročná úspešná spolupráca s VSD potvrdená hodnotným ocenením

PosAm získal ocenenie „Spoľahlivý dodávateľ v oblasti inovácií“ za rok 2018, ktorú mu udelila energetická spoločnosť Východoslovenská energetika Holding a.s.. Ocenenie je o to hodnotenejšie, že naša spoločnosť bola  ocenená na úkor dodávateľov v core biznise zákazníka a je jedinou IT firmou, ktorá ho za dlhé roky získala. Po viacerých oceneniach z bankového sektora je to pre nás ďalšie ocenenie potvrdzujúce vysokú úroveň firemných služieb a riešení, tentoraz aj v sektore energetiky.

Ak po skončení projektu vyjadrí zákazník spokojnosť, je to znakom dobre odvedenej práce. Ak po rokoch spolupráce nasleduje ocenenie za spoľahlivosť, kvalitu, prínos a inovatívnosť, je to potvrdenie schopnosti stabilne dodávať užitočné riešenia a služby.

Vo Východoslovenská energetika Holding a.s. (VSD) realizoval PosAm za ostatné roky viaceré dôležité infraštruktúrne aj softvérové projekty. V infraštruktúrnej oblasti to bolo niekoľko etáp konsolidácie storage systémov na báze systémov Hitachi Vantara, v implementácií ktorých je PosAm lídrom na Slovensku. Pri softvérovom developmente sme realizovali viaceré dodávky, avšak kľúčovými projektami boli EWO, EWOR a EWO2, ktoré boli zamerané na efektívnejšie plánovanie prác a riadenie ľudí v teréne. Zložitý papierový proces vybavovania pracovných príkazov sa zmenil na automatizovaný, elektronický postup. Nové systémy zabezpečujú prideľovanie správnych pracovníkov, s vhodnými nástrojmi a znalosťami na adekvátnu prácu, v správnom čase tak, aby podávali optimálny výkon. Tieto výsledky sú založené na kombinácii expertízy z oblasti IT a doménových znalostí z oblasti workforce managementu a procesov energetických distribučných spoločností.

„Ocenenie za spoľahlivosť a inovatívnosť, ktoré som mal tú česť prevziať, chápem ako vyjadrenie poďakovania celému kolektívu expertov a špecialistov v PosAm-e za dlhoročnú kvalitnú prácu. Zároveň je to výzva do budúcna, aby sme očakávania našich partnerov vo VSD stále napĺňali a prekonávali“, povedal k prevzatiu ocenenia Milan Štiblický, Biznis developer v PosAm-e.

IMG_9628_crop_small

Už prvú verziu EWO (Electronic Work Order), v roku 2012, hodnotil zákazník ako revolučnú zmenu, ktorá umožnila úplne zmeniť a zásadne zefektívniť dovtedajší systém práce. „Čo sa týka obsluhy pracovných príkazov pre elektromontérov, bol to skok. Treba poznamenať, že skok správnym smerom“, hodnotil zavedenie systému Ing. Peter Kopčák, v tom čase vedúci úseku merania elektriny vo VSD. A doplnil o čo im vlastne išlo: „V oblasti pracovných príkazov sme chceli dosiahnuť vyššiu výkonnosť, nižšie náklady, vyššiu kvalitu a zabudnúť na staré metódy prístupu k práci. Chceli sme odstrániť najmä prácu s papierom, zabezpečiť vyššiu efektívnosť práce v teréne, dosiahnuť lepšie plánovanie.“ A ako PosAm naplnil očakávanie zákazníka? Slovami pána Kopčáka: „Systém poskytuje nekonečne veľa dát pre manažérov, jednak pre plánovanie práce, pre hodnotenie každého jedného pracovníka, ale aj pracovnej skupiny a systému ako celku. Tieto všetky údaje slúžia k tomu, aby procesy mohli byť optimalizované. Projekt nás stál veľa úsilia, ale musím povedať že stál za to. Priniesol zlom v riadení práce v oblasti pracovných príkazov.“

Na tento výsledok  sme vo VSD nadviazali ďalšími úspešnými dodávkami. Napríklad systém EWOR zjednodušil prácu v teréne odpočtárom.  A v tomto roku sme úspešne odovzdali projekt s pracovným názvom EWO2. Realizácia EWO2 zdokonalila naše pôvodné riešenie EWO, zlepšila a zrýchlila proces spracovania pracovných príkazov v teréne, vylepšila užívateľské rozhranie a hlavne podporila hladký prechod medzi mobilnými platformami. Uprednostnili sme prostredie Android pred „Windows-ami“, čím sme napríklad dali zákazníkovi priestor aj pre ďaleko väčší výber mobilných zariadení použiteľných s naším riešením

Aj tieto inovácie potvrdzujú  schopnosť PosAm-u prinášať našim zákazníkom neustále tú najvyššiu pridanú hodnotu a úžitok, čo potvrdil aj  Martin Kolesár, expert na inovácie a nové technológie VSD, „Pri tejto spolupráci by som chcel vyzdvihnúť tímového ducha a zanietenosť celého projektového tímu, čo prispelo k úspešnému implementovaniu EWO2 do praxe. Zvlášť by som chcel oceniť transparentnosť a dodávanie služieb v dohodnutých objemoch a termínoch . Tento projekt bol skvelým príkladom toho, ako môže spolupracovať dodávateľ so zadávateľom aj nad rámec očakávaného rozsahu a tak priniesť do života produkt, ktorý je jedným z dôležitých systémov v našej spoločnosti.“

Viac o riešeniach PosAm pre riadenie ľudí v teréne na https://www.servio.sk/field-service-management.html

Zdieľajte

späť hore