back

Dlhoročná úspešná spolupráca s VSD potvrdená hodnotným ocenením

Workforce management
Publikované 9.5.2019

Ak po skončení projektu vyjadrí zákazník spokojnosť, je to znakom dobre odvedenej práce. Ak po rokoch spolupráce nasleduje ocenenie za spoľahlivosť, kvalitu, prínos a inovatívnosť, je to potvrdenie schopnosti stabilne dodávať užitočné riešenia a služby.

Vo Východoslovenská energetika Holding a.s. (VSD) realizoval PosAm za ostatné roky viaceré dôležité infraštruktúrne aj softvérové projekty. V infraštruktúrnej oblasti to bolo niekoľko etáp konsolidácie storage systémov na báze systémov Hitachi Vantara, v implementácií ktorých je PosAm lídrom na Slovensku. Pri softvérovom developmente sme realizovali viaceré dodávky, avšak kľúčovými projektami boli EWO, EWOR a EWO2, ktoré boli zamerané na efektívnejšie plánovanie prác a riadenie ľudí v teréne. Zložitý papierový proces vybavovania pracovných príkazov sa zmenil na automatizovaný, elektronický postup. Nové systémy zabezpečujú prideľovanie správnych pracovníkov, s vhodnými nástrojmi a znalosťami na adekvátnu prácu, v správnom čase tak, aby podávali optimálny výkon. Tieto výsledky sú založené na kombinácii expertízy z oblasti IT a doménových znalostí z oblasti workforce managementu a procesov energetických distribučných spoločností.

„Ocenenie za spoľahlivosť a inovatívnosť, ktoré som mal tú česť prevziať, chápem ako vyjadrenie poďakovania celému kolektívu expertov a špecialistov v PosAm-e za dlhoročnú kvalitnú prácu. Zároveň je to výzva do budúcna, aby sme očakávania našich partnerov vo VSD stále napĺňali a prekonávali“, povedal k prevzatiu ocenenia Milan Štiblický, Biznis developer v PosAm-e.

IMG_9628_crop_small

Už prvú verziu EWO (Electronic Work Order), v roku 2012, hodnotil zákazník ako revolučnú zmenu, ktorá umožnila úplne zmeniť a zásadne zefektívniť dovtedajší systém práce. „Čo sa týka obsluhy pracovných príkazov pre elektromontérov, bol to skok. Treba poznamenať, že skok správnym smerom“, hodnotil zavedenie systému Ing. Peter Kopčák, v tom čase vedúci úseku merania elektriny vo VSD. A doplnil o čo im vlastne išlo: „V oblasti pracovných príkazov sme chceli dosiahnuť vyššiu výkonnosť, nižšie náklady, vyššiu kvalitu a zabudnúť na staré metódy prístupu k práci. Chceli sme odstrániť najmä prácu s papierom, zabezpečiť vyššiu efektívnosť práce v teréne, dosiahnuť lepšie plánovanie.“ A ako PosAm naplnil očakávanie zákazníka? Slovami pána Kopčáka: „Systém poskytuje nekonečne veľa dát pre manažérov, jednak pre plánovanie práce, pre hodnotenie každého jedného pracovníka, ale aj pracovnej skupiny a systému ako celku. Tieto všetky údaje slúžia k tomu, aby procesy mohli byť optimalizované. Projekt nás stál veľa úsilia, ale musím povedať že stál za to. Priniesol zlom v riadení práce v oblasti pracovných príkazov.“

Na tento výsledok  sme vo VSD nadviazali ďalšími úspešnými dodávkami. Napríklad systém EWOR zjednodušil prácu v teréne odpočtárom.  A v tomto roku sme úspešne odovzdali projekt s pracovným názvom EWO2. Realizácia EWO2 zdokonalila naše pôvodné riešenie EWO, zlepšila a zrýchlila proces spracovania pracovných príkazov v teréne, vylepšila užívateľské rozhranie a hlavne podporila hladký prechod medzi mobilnými platformami. Uprednostnili sme prostredie Android pred „Windows-ami“, čím sme napríklad dali zákazníkovi priestor aj pre ďaleko väčší výber mobilných zariadení použiteľných s naším riešením

Aj tieto inovácie potvrdzujú  schopnosť PosAm-u prinášať našim zákazníkom neustále tú najvyššiu pridanú hodnotu a úžitok, čo potvrdil aj  Martin Kolesár, expert na inovácie a nové technológie VSD, „Pri tejto spolupráci by som chcel vyzdvihnúť tímového ducha a zanietenosť celého projektového tímu, čo prispelo k úspešnému implementovaniu EWO2 do praxe. Zvlášť by som chcel oceniť transparentnosť a dodávanie služieb v dohodnutých objemoch a termínoch . Tento projekt bol skvelým príkladom toho, ako môže spolupracovať dodávateľ so zadávateľom aj nad rámec očakávaného rozsahu a tak priniesť do života produkt, ktorý je jedným z dôležitých systémov v našej spoločnosti.“

Viac o riešeniach PosAm pre riadenie ľudí v teréne na https://www.servio.sk/field-service-management.html

Ďalšie aktuality

Outsouring IT služieb pre Kooperatívu zabezpečuje PosAm

Poisťovňa Kooperatíva, člen Vienna Insurance Group, sa rozhodla zveriť starostlivosť o koncové IT zariadenia, pre viac ako 1300 používateľov na všetkých pobočkách, externému špecializovanému partnerovi. Zámerom poisťovne bolo zabezpečiť vyššiu štandardizáciu procesov, súlad s odporúčaniami ITIL a dodržiavanie kvality poskytovaných služieb. To všetko za čo najnižších nákladov. PosAm uspel vo výberom konaní ešte v závere roka 2016. V medzinárodnej konkurencii potvrdil stále silnejšie postavenie na trhu outsourcingu IT na Slovensku. O úspechu PosAm rozhodli dlhoročné skúsenosti, referencie od najväčších slovenských spoločností z rôznych sektorov, preukázateľne vysoká kvalita služieb a konkurenčná cena. Príprava […]

Outsouring IT služieb pre Kooperatívu zabezpečuje PosAm
Manažovanie hlasových a dátových služieb v Allianz Group na platforme PosAm Servio

Prevádzka a podpora telekomunikačných služieb v Allianz Group prostredníctvom platformy Servio, je najväčší tohtoročný úspech PosAm v rámci ohlásenej medzinárodnej expanzie. Ten sa podarilo dosiahnuť aj vďaka úzkej spolupráci so Slovak Telekom, ktorý je v konzorciu poskytovateľov zodpovedný za služby Service desku, manažment služieb a ich monitoring. Pre aplikačnú podporu týchto služieb si Slovak Telekom vybral PosAm Servio. PosAm Servio je komplexné riešenie pre Service Desk a sofistikované riadenie ICT služieb v rámci celého ich životného cyklu. Zároveň je nástrojom pre správu celej ICT infraštruktúry. Poskytuje prehľad o aktuálnej situácií, ale aj dlhodobom vývoji v správe […]

Manažovanie hlasových a dátových služieb v Allianz Group na platforme PosAm Servio
Nový prístup k riadeniu predajných kanálov v energetike

V júni 2016 PosAm úspešne ukončil prvú etapu implementácie nového systému pre riadenie predaja v ZSE Energia. Do predaja produktov spoločnosti sme priniesli štyri významné zmeny: úplný prechod na bezpapierové procesy, prípravu kvalitných personalizovaných ponúk v reálnom čase, dôsledné riadenie a kontrolu celého predajného procesu a zjednotenie procesov na pobočke aj v teréne. Bezpapierové procesy zrýchlili aktiváciu zmlúv až o týždne Dôležitou otázkou pri prechode na bezpapierové procesy je vyriešenie spôsobu vyjadrenia vôle, t.j. podpisovanie zmlúv a iných dokumentov. PosAm na podpisovanie elektronických dokumentov implementuje technológiu digitálneho vlastnoručného podpisu. To […]

Nový prístup k riadeniu predajných kanálov v energetike

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.