back

DCOM ako vzorové riešenie pre samosprávu v Rumunsku

Aktualita
Publikované 3.11.2014

V závere októbra sa v Bukurešti, za účasti popredných predstaviteľov viacerých ministerstiev, samosprávy aj súkromného sektora Rumunska,  konala konferencia mapujúca Európske politiky v odvetví informačných a komunikačných technológií pre roky 2014-2020 (Digitálna agenda 2014-2020).

Konferencia vytvorila priestor pre diskusiu medzi inštitúciami, orgánmi štátnej správy a spoločnosťami poskytujúcimi riešenia. Cieľom bolo pozrieť sa z rôznych uhlov pohľadov (legislatívy, procesných zmien, technologických inovácií) na využitie IT technológií pri naštartovaní ekonomiky, zvyšovaní konkurencieschopnosti a zlepšovaní životnej úrovne obyvateľstva. Diskutujúci hovorili aj o možnostiach realizácie týchto projektov s pomocou európskych fondov v rámci programov Digitálnej agendy a prezentovali a vymieňali si skúsenosti z realizovaných projektov.

Zástupcovia PosAm predstavili riešenie Dátového centra obcí a miest (DCOM). Oblasti ktoré DCOM rieši: zvýšenie úrovne IT infraštruktúry obcí a miest, zlepšenie možností využívania informačných technológií pre pracovníkov úradov, občanov a pre celú verejnú správu a sprístupnenie elektronických  služieb pre občanov, sú témy aktuálne aj v Rumunsku a predstavené riešenie z dielne PosAm tak vyvolalo veľký záujem a získalo výbornú spätnú väzbu.

Viac o riešení: Dátové centrum obcí a miest

event foto - dcom_bucurest_01 event foto - dcom_bucurest_02

 

Ďalšie aktuality

30.10.2023
Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti
PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry

PosAm TechDays je odborná konferencia našej spoločnosti, ktorá našim súčasným aj potenciálnym zákazníkom zo sféry utility, telco, banky, poisťovne a priemysel prináša novinky z oblastí, ktorým sa PosAm venuje.

PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry
28.7.2016
Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Konferencia 8th Annual Insurance Distribution Strategies, ktorá sa uskutoční 13.-14. októbra v Amsterdame, sa zameria na aktuálne témy v poisťovníctve: Digitalizácia štandardného distribučného modelu, Nové distribučné kanály v digitálnom svete, Požiadavky zákazníkov v digitálnom prostredí a ako im vyhovieť, Budovanie značky vo väzbe na predajný proces v digitálnom prostredí, Budovanie pozitívnej zákazníckej skúsenosti v predajnom a post predajnom procese. Globálny poisťovnícky trh vstupuje do obdobia bezprecedentných zmien. Meniace sa zákaznícke správanie, tlak regulátorov a nové technológie v najbližších rokoch podstatne transformujú celý trh. Lepšie pochopenie požiadaviek a očakávaní zákazníkov v digitálnej ére pomôže poisťovateľom v príprave produktových inovácií, efektívnejšom manažmente predajných […]

Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.