back

DCOM ako vzorové riešenie pre samosprávu v Rumunsku

Aktualita
Publikované 3.11.2014

V závere októbra sa v Bukurešti, za účasti popredných predstaviteľov viacerých ministerstiev, samosprávy aj súkromného sektora Rumunska,  konala konferencia mapujúca Európske politiky v odvetví informačných a komunikačných technológií pre roky 2014-2020 (Digitálna agenda 2014-2020).

Konferencia vytvorila priestor pre diskusiu medzi inštitúciami, orgánmi štátnej správy a spoločnosťami poskytujúcimi riešenia. Cieľom bolo pozrieť sa z rôznych uhlov pohľadov (legislatívy, procesných zmien, technologických inovácií) na využitie IT technológií pri naštartovaní ekonomiky, zvyšovaní konkurencieschopnosti a zlepšovaní životnej úrovne obyvateľstva. Diskutujúci hovorili aj o možnostiach realizácie týchto projektov s pomocou európskych fondov v rámci programov Digitálnej agendy a prezentovali a vymieňali si skúsenosti z realizovaných projektov.

Zástupcovia PosAm predstavili riešenie Dátového centra obcí a miest (DCOM). Oblasti ktoré DCOM rieši: zvýšenie úrovne IT infraštruktúry obcí a miest, zlepšenie možností využívania informačných technológií pre pracovníkov úradov, občanov a pre celú verejnú správu a sprístupnenie elektronických  služieb pre občanov, sú témy aktuálne aj v Rumunsku a predstavené riešenie z dielne PosAm tak vyvolalo veľký záujem a získalo výbornú spätnú väzbu.

Viac o riešení: Dátové centrum obcí a miest

event foto - dcom_bucurest_01 event foto - dcom_bucurest_02

 

Ďalšie aktuality

Tridsiate výročie pobočky PosAm v Košiciach oslavujeme už na novej adrese!

Tridsiate výročie pobočky PosAm v Košiciach oslavujeme už na novej adrese!
Moderné riešenia na správu a ochranu dát

Moderné riešenia na správu a ochranu dát
30.10.2023
Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.