back

Budgetspecialists.eu na GLOBSEC Tatra Summite

Verejná správa
Publikované 2.11.2016

Vysokú úroveň podujatia podčiarkla účasť popredných predstaviteľov z európskych krajín a orgánov Európskej únie. Na podujatie prišli ministri financií zo Slovenska, Nemecka, Francúzska, Talianska, Belgicka a Írska, päť eurokomisárov, sedem vysokých predstaviteľov zo západného Balkánu, ministri pre energetiku z Nórska, Bulharska a Rumunska či predstavitelia diplomacie viacerých štátov EÚ.

Účastníci diskutovali o pálčivých európskych témach a prezentovali názory na možnosti riešenia súčasnej migračnej, ekonomickej a bezpečnostnej krízy. V rámci týchto tém sa semináre venovali ekonomickej a monetárnej únii, energetickej únii, jednotnému digitálnemu trhu, transatlantickým vzťahom, migračnej kríze. Súčasťou podujatia bolo aj Investičné fórum, ktoré dalo vizionárom a popredným lídrom z biznisu priestor pre vytváranie nových investičných príležitostí.

PosAm, ako partner konferencie, pripravil špeciálne pre túto príležitosť novú prezentáciu svojich IT riešení pre verejný sektor, s dôrazom na kľúčovú kompetenciu spoločnosti – rozpočtovanie vo verejnej správe.

Jednoznačne najdôležitejším riešením v tejto oblasti je Rozpočtový informačný systém, ktorý slúži na správu štátneho rozpočtu. Systém podporuje procesy súvisiace s prípravou a úpravami rozpočtu, ovplyvňuje jeho čerpanie a zabezpečuje monitoring a hodnotenie jeho čerpania. Tieto procesy podporuje konzistentne na všetkých hierarchických úrovniach verejnej správy aj samosprávy.

Rozpočtový informačný systém za 20 rokov existencie prispel k transformácií verejných financií štátu. O 80% zrýchlil prípravu rozpočtu. Desaťnásobne zvýšil úroveň detailu dát, s ktorou je možné pracovať. Z týždňov na hodiny sa skrátil čas potrebný na rozpis rozpočtu. V reálnom čase sú dostupné informácie o čerpaní rozpočtu, ktorých získanie trvalo v minulosti mesiace.

Výsledkom tých zmien je zásadné zjednodušenie procesov a zvýšenie ich kvality, výrazné úspory verejných financií, ich efektívnejšie vynakladanie, zlepšenie kontroly čerpania prostriedkov a zmysluplnosti ich vynakladania, zvýšenie transparentnosti. Toto všetko vďaka jednému systému.

Viac o riešení sa mohli účastníci dozvedieť na stránke www.budgetspecialists.eu

Ďalšie aktuality

mID – Obecný úrad v mobile

V snahe zvýšiť využívanie elektronických služieb samospráv DEUS (DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy) spúšťa mobilnú aplikáciu mID, ktorá občanom umožňuje online komunikáciu s miestnou samosprávou. Aplikácia mID spolupracuje s informačným systémom DCOM, teda je prístupná pre viac ako 2 100 miest a obcí. Pre občanov, podnikateľov a obce, ktoré sú zapojené do projektu DCOM, je aplikácia bezplatná. Cieľom projektu bolo vytvoriť mobilné ID, umožniť vybavenie úradných záležitostí cez inteligentný mobilný telefón fungujúci na platforme Apple iOS ako aj Google Android kedykoľvek a odkiaľkoľvek.  Aplikácia mID vznikla ako alternatíva, ktorá pri určitom type elektronických služieb umožňuje […]

mID – Obecný úrad v mobile
PosAm, Microsoft a ZMOS spojili sily a zabezpečili obciam technológiu pre vzdialenú tímovú prácu

PosAm a Microsoft zareagovali na výzvu ZMOS a podali pomocnú ruku slovenským obciam a mestám v neľahkej situácii súvisiacej so šírením nového vírusu. Táto spolupráca prispela k odstráneniu bariér, ktoré vznikli po tom, čo ľudia museli zameniť priestory pracoviska za svoj domov. Veríme, že moderné technológie dokážu naštartovať nový spôsob tímovej spolupráce, ktorá umožní slovenským obciam a mestám naďalej efektívne pracovať. Pre tisícky pracovníkov v 2930 obciach na Slovensku je od 1. apríla k dispozícii kolaboračný nástroj Microsoft Teams. Microsoft Teams je súčasťou Office 365 a poskytuje moderné pracovné prostredie pre tímovú spoluprácu. Je platformou pre rozhovory, […]

PosAm, Microsoft a ZMOS spojili sily a zabezpečili obciam technológiu pre vzdialenú tímovú prácu
V rámci projektu TOOP pomáhame vytvoriť IT architektúru pre európsku iniciatívu Jednotnej digitálnej brány

Nariadenie EÚ o Jednotnej digitálnej bráne (SDGR), ktoré je celoeurópskym právnym aktom, ukladá členským štátom a krajinám európskeho spoločenstva povinnosť, zabezpečiť občanom a firmám do roku 2023 prístup k 21 digitalizovaným administratívnym postupom bezpečným a pohodlným spôsobom. Jedná sa napr. o žiadosti o vydanie rodného listu, registráciu vozidla, začatie podnikania, alebo podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Tieto služby musia byť plne online a musia spĺňať princíp „Jeden krát a dosť“ a to v rámci všetkých krajín EÚ. Takže nebude potrebné informácie, ktoré už boli predložené správnym orgánom v krajine pôvodu, alebo […]

V rámci projektu TOOP pomáhame vytvoriť IT architektúru pre európsku iniciatívu Jednotnej digitálnej brány

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.