back

Budgetspecialists.eu na GLOBSEC Tatra Summite

Verejná správa
Publikované 2.11.2016

Vysokú úroveň podujatia podčiarkla účasť popredných predstaviteľov z európskych krajín a orgánov Európskej únie. Na podujatie prišli ministri financií zo Slovenska, Nemecka, Francúzska, Talianska, Belgicka a Írska, päť eurokomisárov, sedem vysokých predstaviteľov zo západného Balkánu, ministri pre energetiku z Nórska, Bulharska a Rumunska či predstavitelia diplomacie viacerých štátov EÚ.

Účastníci diskutovali o pálčivých európskych témach a prezentovali názory na možnosti riešenia súčasnej migračnej, ekonomickej a bezpečnostnej krízy. V rámci týchto tém sa semináre venovali ekonomickej a monetárnej únii, energetickej únii, jednotnému digitálnemu trhu, transatlantickým vzťahom, migračnej kríze. Súčasťou podujatia bolo aj Investičné fórum, ktoré dalo vizionárom a popredným lídrom z biznisu priestor pre vytváranie nových investičných príležitostí.

PosAm, ako partner konferencie, pripravil špeciálne pre túto príležitosť novú prezentáciu svojich IT riešení pre verejný sektor, s dôrazom na kľúčovú kompetenciu spoločnosti – rozpočtovanie vo verejnej správe.

Jednoznačne najdôležitejším riešením v tejto oblasti je Rozpočtový informačný systém, ktorý slúži na správu štátneho rozpočtu. Systém podporuje procesy súvisiace s prípravou a úpravami rozpočtu, ovplyvňuje jeho čerpanie a zabezpečuje monitoring a hodnotenie jeho čerpania. Tieto procesy podporuje konzistentne na všetkých hierarchických úrovniach verejnej správy aj samosprávy.

Rozpočtový informačný systém za 20 rokov existencie prispel k transformácií verejných financií štátu. O 80% zrýchlil prípravu rozpočtu. Desaťnásobne zvýšil úroveň detailu dát, s ktorou je možné pracovať. Z týždňov na hodiny sa skrátil čas potrebný na rozpis rozpočtu. V reálnom čase sú dostupné informácie o čerpaní rozpočtu, ktorých získanie trvalo v minulosti mesiace.

Výsledkom tých zmien je zásadné zjednodušenie procesov a zvýšenie ich kvality, výrazné úspory verejných financií, ich efektívnejšie vynakladanie, zlepšenie kontroly čerpania prostriedkov a zmysluplnosti ich vynakladania, zvýšenie transparentnosti. Toto všetko vďaka jednému systému.

Viac o riešení sa mohli účastníci dozvedieť na stránke www.budgetspecialists.eu

Ďalšie aktuality

Predstavili sme novinky v Rozpočtovom informačnom systéme

Aj tento rok mal PosAm zastúpenie na 16. ročníku konferencie Slovenského inštitútu interných audítorov SKIIA, ktorého témou boli Aktuality v oblasti auditu a riadenia rizík. Spoločne s Odborom prevencie korupcie Úradu vlády SR sme prezentovali výsledky prieskumu korupčných rizík za rok 2021, ktoré boli zozbierané pomocou Rozpočtového informačného systému – modulu RIS.RKR. Spolu s partnerom sme predstavili dôležité novinky v procese riadenia korupčných rizík, ktoré vzišli zo spätnej väzby od používateľov zapojených rezortov štátnej správy. Súčasťou prezentácie bol aj  návrh modulárneho prístupu k riadeniu rizík aplikovaného na rôzne domény riadenia […]

Predstavili sme novinky v Rozpočtovom informačnom systéme
Mobile ID víťazom Ceny Rádia Slovensko na kongrese ITAPA 2020

Kongres ITAPA 2020 v spolupráci s RTVS aj tento rok ocenila najinovatívnejšie a najužitočnejšie projekty v oblasti IT a digitalizácie spoločnosti. Od roku 2014 je na tejto najväčšej slovenskej IT konferencii pravidelne vyhlasovaná aj Cena Rádia Slovensko, v ktorej môžu poslucháči určiť, ktorý z prihlásených projektov je podľa nich ten najlepší. O cenu súťažia IT projekty, ktoré sa zameriavajú na ľudí, uľahčujú im život, či sprístupňujú služby, ale aj projekty, ktoré s využitím technológií podporujú rozvoj komunít, spoločnosti a prostredia v širšom zmysle. Tento rok Cenu Rádia Slovensko získal projekt […]

Mobile ID víťazom Ceny Rádia Slovensko na kongrese ITAPA 2020
mID – Obecný úrad v mobile

V snahe zvýšiť využívanie elektronických služieb samospráv DEUS (DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy) spúšťa mobilnú aplikáciu mID, ktorá občanom umožňuje online komunikáciu s miestnou samosprávou. Aplikácia mID spolupracuje s informačným systémom DCOM, teda je prístupná pre viac ako 2 100 miest a obcí. Pre občanov, podnikateľov a obce, ktoré sú zapojené do projektu DCOM, je aplikácia bezplatná. Cieľom projektu bolo vytvoriť mobilné ID, umožniť vybavenie úradných záležitostí cez inteligentný mobilný telefón fungujúci na platforme Apple iOS ako aj Google Android kedykoľvek a odkiaľkoľvek.  Aplikácia mID vznikla ako alternatíva, ktorá pri určitom type elektronických služieb umožňuje […]

mID – Obecný úrad v mobile

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.