back

Obhliadky poistných udalostí

Kľúč k rýchlej likvidácii poistných udalostí

Obhliadky poškodených predmetov hrajú kľúčovú úlohu pri likvidácií poistných udalostí, jednom z najkritickejších procesov poisťovne. Automatizácia a digitalizácia tohto procesu zabezpečí poisťovni dôkladnú kontrolu a zrýchlenie tohto procesu, a to až v desiatkach percent. Spolu so zjednodušením celého procesu táto zmena pozitívne vplýva na spokojnosť poistenca aj efektivitu poisťovne.

Výhody riešenia

Až 76 % klientov považuje rýchlosť likvidácie v prípade poistnej udalosti za kľúčový parameter pre výber poisťovne a až 72 % klientov považuje proces likvidácie poistnej udalosti za zložitý a stresujúci.

Počas obhliadky sú všetky dáta vložené do systému v digitálnej podobe. Podklady sú automaticky zaslané zmluvným partnerom, ktorí poškodenú vec opravujú.

Tí môžu do systému ukladať všetky zmeny a tie sú priebežne verifikované. Keď prichádza k likvidácii poistnej udalosti okrem faktúry sú k dispozícií aj všetky potrebné podklady a autorizácie. Plnenie a krycí list je tak možné pripraviť na počkanie.

Všetko úplne automaticky, bez nutnosti intervencie zo strany klienta.

Výška nákladov na opravu, sa stanovuje na základe cenníkov akceptovaných partnerov priamo pri obhliadke. Odpadá kontrola primeranosti nákladov a zákazník má túto dôležitú informáciu okamžite k dispozícii. Schváliť opravu je aj preto možné za menej ako 2 hodiny.

Rýchly, bezproblémový a transparentný proces prispieva k spokojnosti klienta, k skráteniu doby opravy a k rýchlemu vybaveniu celej poistnej udalosti.

PosAm riešenie automatizuje a digitalizuje všetky činnosti a zabezpečuje ich kontrolu. Riadené prideľovanie obhliadok umožňuje začať s obhliadkou takmer okamžite, často v deň nahlásenia poistnej udalosti.

Systém zavádza presné pravidlá v komunikácii s externými partnermi poisťovne a zrýchľuje aj tie časti procesu, na ktoré predtým poisťovňa nemala dosah – na opravu poškodeného predmetu.

Celý proces od obhliadky až po likvidáciu je úplne bezpapierový. Všetky dáta sa vkladajú iba v digitálnej podobe, vrátane podpisu klienta.

Rozsah dát a podkladov sa prispôsobuje podľa typu poistnej udalosti alebo typu partnera. Systém je schopný pracovať v online aj offline režime. Obhliadky je možné realizovať aj v oblastiach bez pripojenia na internet.

S PosAm systémom na obhliadky vám stačí jedno riešenie na obhliadky škôd na majetku aj automobilov. Rovnaký systém používajú interní špecialisti aj externí partneri. To všetko výrazne zjednodušuje vývoj, údržbu aj zaškolenie a redukuje náklady poisťovne. Riešenie je multiplatformové. Systém je prispôsobený rôznym technologickým zariadeniam, od počítača, cez tablet až po mobil.

PosAm systém pre obhliadky zabezpečí efektívne riadenie procesu obhliadok a opráv poškodených predmetov. Poisťovňa získa centrálny manažment obhliadok a externých partnerov a tiež účinné nástroje na meranie výkonnosti interných expertov.

Pod kontrolu sa dostane schvaľovací proces a podstatne sa zvýši transparentnosť kalkulácií. Zabezpečí sa unifikácia workflow nezávisle od kalkulačného systému externých partnerov.

Obhliadky poistných udalostí v číslach

15% zvýšenie efektivity likvidácie

vďaka algoritmu na prideľovanie likvidátorov

20% úspora času na likvidáciu

poistnej udalosti vďaka segmentácii udalostí

30% úspora času na obhliadku

a prenos dokumentácie

100% bezpapierová obhliadka

poškodeného predmetu

Zníženie výplat na zasklení

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.