back

Riešenia pre poisťovne

Vyššie príjmy z poistného, lacnejšie vybavenie poistných udalostí, nižšie výdaje na plnenia.

Automatizáciou a digitalizáciou predaja produktov prinášame vyššie príjmy z poistného. Efektívnejším manažmentom poistných udalostí zrýchľujeme a zlacňujeme celý proces. Úspešnou detekciou podvodov zvyšujeme uchránenú hodnotu poisťovne. Každé riešenie jednotlivo, ale aj v súčte, prispievajú k vyššej profitabilite a konkurencieschopnosti poisťovne.

Zlepšujeme základnú poistnú matematiku

PosAm riešenia pre poisťovne optimalizujú kľúčové biznis procesy: predaj produktov, manažment poistných udalostí a detekciu podvodov.

Unikátne riešenia zabezpečujú konkurenčnú výhodu

PosAm riešenia pre poisťovne optimalizujú kľúčové biznis procesy: predaj produktov, manažment poistných udalostí a detekciu podvodov.

Automatizácia predaja poistných produktov

Multikanálový predajný systém zjednocuje biznis procesy pre všetky predajné kanály a všetky typy zariadení. Odstráňuje fragmentácie a duplicty čo prináša nielen vyššiu efektivitu predaja, ale znižuje náklady na podporu. Aplikácia pre asistovaný zážitkový predaj prináša nový rozmer interakcie pre používateľov aj zákazníkov.

Manažment poistných udalostí

Pri vybavovaní poistných udalostí zabezpečí automatizovaný a digitalizovaný systém kvalitnú službu pre zákazníka a minimalizuje náklady pre poisťovňu. Riadený workflow zefektívňuje proces obhliadky, skracuje čas nástupu na obhliadku a zvyšuje spokojnosť klientov. To všetko úplne bez papierov.

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.