25 ROKOV POSAM

Už štvrťstoročie pretvárame informačné technológie na úžitok pre zákazníkov

Chcem vedieť viac >>
PROJEKT DÁTOVÉ CENTRUM OBCÍ A MIEST

Viac ako 1100 obcí a miest zapojených do projektu elektronizácie samosprávy

Chcem vedieť viac >>

Vybrané prípadové štúdie

Slovak Telekom Storage strategy

Výsledok konsolidácie: počet systémov -25, energie -85%, disková kapacita -36%, prevádzkové náklady -70%, jednotný manažment, vyššia bezpečnosť, súlad so štandardami.

Register účtovných závierok

Významné zlepšenie podnikateľského prostredia na Slovensku vďaka centralizovanému riešeniu pre ukladanie a sprístupňovanie účtovných závierok a súvisiacich dokumentov od PosAm.

PosAm Servio vo VSE

Efektívnejší manažment pracovníkov VSE v teréne vďaka automatizovanému PosAm riešeniu.

PosAm Servio v Energochemica

Energochemica trading. Efektívny manažment IT požiadaviek v skupine firiem vďaka automatizovanému PosAm riešeniu.

Hlas expertov

Hybridné využívanie IT a cloud computing

Rozmýšľanie o IT s „hlavou v oblakoch“ je dnes už pre mnohým manažérov IT štandardnou cestou pre rozvoj ich informačných systémov, alebo spôsobom ako zlepšiť a zlacniť existujúcu prevádzku. Preferujete privátny cloud, alebo sa spoľahnete na poskytovateľa verejného? Nemusíte ísť vždy na hranu, existuje aj „zlatá“ stredná cesta: hybridný cloud, resp. hybridné IT.


→ Viac článkov