25 ROKOV POSAM

Už štvrťstoročie pretvárame informačné technológie na úžitok pre zákazníkov

Chcem vedieť viac >>
PROJEKT DÁTOVÉ CENTRUM OBCÍ A MIEST

Viac ako 1100 obcí a miest zapojených do projektu elektronizácie samosprávy

Chcem vedieť viac >>
POSAM PREVÁDZKOVÉ IT SLUŽBY

Outsourcing IT je príležitosť ako rozvinúť svoj biznis

Chcem vedieť viac >>
STORAGE RIEŠENIA A SLUŽBY

Dátové úložiská pre najnáročnejšie firemné aplikácie

Chcem vedieť viac >>
POSAM SERVIO

Zlepšite manažment IT služieb a získajte konkurenčnú výhodu

Chcem vedieť viac >>
POSAM BSIGN

Vlastnoručný digitalizovaný podpis s biometrickými charakteristikami

Chcem vedieť viac >>

Vybrané prípadové štúdie

PosAm bSign v Tatrabanke

Tatra banka výrazne zvýšila efektivitu vybavovania klientov zavedením digitalizovaného podpisu a overovania dokladov

Register účtovných závierok

Významné zlepšenie podnikateľského prostredia na Slovensku vďaka centralizovanému riešeniu pre ukladanie a sprístupňovanie účtovných závierok a súvisiacich dokumentov od PosAm.

Prevádzkové IT služby v ZUNO

PosAm priniesol ZUNO flexibilné riešenie IT, podporujúce rast banky

Storage v SSE

Nové storage riešenie v SSE skrátilo čas implementácie služieb, zabezpečilo trvalú dostupnosť dát a zjednodušilo ich manažment.

Hlas expertov

Hybridné využívanie IT a cloud computing

Rozmýšľanie o IT s „hlavou v oblakoch“ je dnes už pre mnohým manažérov IT štandardnou cestou pre rozvoj ich informačných systémov, alebo spôsobom ako zlepšiť a zlacniť existujúcu prevádzku. Preferujete privátny cloud, alebo sa spoľahnete na poskytovateľa verejného? Nemusíte ísť vždy na hranu, existuje aj „zlatá“ stredná cesta: hybridný cloud, resp. hybridné IT.


→ Viac článkov