Dovoľujeme si Vás informovať,

že centrálu PosAm nájdete na novej adrese.


Chcem vedieť viac >>
POSAM PREVÁDZKOVÉ IT SLUŽBY

Outsourcing IT je príležitosť

ako rozvinúť svoj biznis


Chcem vedieť viac >>
STORAGE RIEŠENIA A SLUŽBY

Dátové úložiská

pre najnáročnejšie firemné aplikácie


Chcem vedieť viac >>
POSAM SERVIO

Zlepšite manažment IT služieb

a získajte konkurenčnú výhodu


Chcem vedieť viac >>
POSAM BSIGN

Vlastnoručný digitalizovaný podpis

s biometrickými charakteristikami


Chcem vedieť viac >>

Vybrané prípadové štúdie

Slovak Telekom Storage strategy

Výsledok konsolidácie: počet systémov -25, energie -85%, disková kapacita -36%, prevádzkové náklady -70%, jednotný manažment, vyššia bezpečnosť, súlad so štandardami.

Register účtovných závierok

Významné zlepšenie podnikateľského prostredia na Slovensku vďaka centralizovanému riešeniu pre ukladanie a sprístupňovanie účtovných závierok a súvisiacich dokumentov od PosAm.

PosAm Servio vo VSE

Efektívnejší manažment pracovníkov VSE v teréne vďaka automatizovanému PosAm riešeniu.

Bezpapierové procesy s digitálnym vlastnoručným podpisom

Efektívnejšia a rýchlejšia obsluha zákazníkov pri zachovaní ich komfortu a znížení nákladov.

Hlas expertov

Prečo Cloudové riešenie od PosAm

PosAm bol pri tom, keď Cloud na Slovensku začal. Dnes sme jedinou firmou, ktorá sa môže pochváliť dvomi významnými referenciami na vybudované riešenia. Naším dielom je prvý verejný cloud typu IaaS pre Slovak Telekom, aj privátny cloud pre DEUS, ktorý poskytuje služby viac ako tisícovke obcí.


→ Viac článkov