POSAM BSIGN

Vlastnoručný digitalizovaný podpis s biometrickými charakteristikami

Chcem vedieť viac >>

POSAM PREVÁDZKOVÉ IT SLUŽBY

Outsourcing IT je príležitosť
ako rozvinúť svoj biznis

Chcem vedieť viac >>

STORAGE RIEŠENIA A SLUŽBY

Dátové úložiská pre najnáročnejšie
firemné aplikácie

Chcem vedieť viac >>

POSAM SERVIO

Zlepšite manažment IT služieb
a získajte konkurenčnú výhodu

Chcem vedieť viac >>

Vybrané prípadové štúdie

PosAm bSign

Tatra banka výrazne zvýšila efektivitu vybavovania klientov zavedením digitalizovaného podpisu a overovania dokladov

PosAm Prevádzkové IT služby

Slovenské elektrárne profitujú z outsourcingu prevádzky a podpory koncových zariadení.

Storage riešenia

Kritické procesy výroby KIA Motors Slovakia s úložiskom dát na báze Hitachi Universal Storage Platform V.

PosAm Servio

Vyššia kvalita a efektivita ICT služieb v Slovenských elektrárňach s využitím riešenia PosAm Servio.

Hlas expertov

Cloud áno či nie

Cloud sa na Slovensku už považuje za reálnu možnosť ako outsourcovať IT ekonomicky efektívnym spôsobom. Existujú mnohé časti podnikovej infraštruktúry, ktoré má zmysel poskytovať, resp. odoberať z cloudu ako službu typu IaaS. Základnými rozhodovacími kritériami sú predovšetkým ekonomika, utilizácia, dostupnosť a bezpečnosť.

30. október 2013
→ Viac článkov