POSAM SRDEČNE POZÝVA NA PREZENTAČNÉ ŠKOLENIE

ROZPOČTOVÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM PRE SAMOSPRÁVU - MODUL VÝKAZY

Chcem vedieť viac >>
POSAM PREVÁDZKOVÉ IT SLUŽBY

Outsourcing IT je príležitosť ako rozvinúť svoj biznis

Chcem vedieť viac >>
STORAGE RIEŠENIA A SLUŽBY

Dátové úložiská pre najnáročnejšie firemné aplikácie

Chcem vedieť viac >>
POSAM SERVIO

Zlepšite manažment IT služieb a získajte konkurenčnú výhodu

Chcem vedieť viac >>
POSAM BSIGN

Vlastnoručný digitalizovaný podpis s biometrickými charakteristikami

Chcem vedieť viac >>

Vybrané prípadové štúdie

PosAm bSign v Tatrabanke

Tatra banka výrazne zvýšila efektivitu vybavovania klientov zavedením digitalizovaného podpisu a overovania dokladov

PosAm Prevádzkové IT služby v SE

Slovenské elektrárne profitujú z outsourcingu prevádzky a podpory koncových zariadení.

Storage v SSE

Nové storage riešenie v SSE skrátilo čas implementácie služieb, zabezpečilo trvalú dostupnosť dát a zjednodušilo ich manažment.

PosAm Servio v Energochemica

Energochemica trading. Efektívny manažment IT požiadaviek v skupine firiem vďaka automatizovanému PosAm riešeniu.

Hlas expertov

Cloud Computing – očakávania a realita

Cloud a mobilné modely používania IT spolu s fenoménom sociálnych sietí predstavujú súčasné hnacie sily pre adopciu najmodernejších technológií v podnikoch aj medzi radovými konzumentmi. Analytikmi predpokladaný rýchly rast trhu, t.j. zvýšenie zákazníckeho dopytu po cloudových službách a propaganda pumpovaná do zákazníkov marketingom kvôli vysokým objemom predaja a ziskom stavia proti sebe očakávania zákazníkov od „mraku“ voči realite poskytovaných služieb. Pozrime sa stručne, ako vyzerá tento protiklad na Slovensku.


→ Viac článkov