25 ROKOV POSAM

Už štvrťstoročie pretvárame informačné technológie na úžitok pre zákazníkov

Chcem vedieť viac >>
PROJEKT DÁTOVÉ CENTRUM OBCÍ A MIEST

Viac ako 1400 obcí a miest zapojených do projektu elektronizácie samosprávy

Chcem vedieť viac >>

Vybrané prípadové štúdie

Slovak Telekom Storage strategy

Výsledok konsolidácie: počet systémov -25, energie -85%, disková kapacita -36%, prevádzkové náklady -70%, jednotný manažment, vyššia bezpečnosť, súlad so štandardami.

Register účtovných závierok

Významné zlepšenie podnikateľského prostredia na Slovensku vďaka centralizovanému riešeniu pre ukladanie a sprístupňovanie účtovných závierok a súvisiacich dokumentov od PosAm.

PosAm Servio vo VSE

Efektívnejší manažment pracovníkov VSE v teréne vďaka automatizovanému PosAm riešeniu.

Bezpapierové procesy s digitálnym vlastnoručným podpisom

Efektívnejšia a rýchlejšia obsluha zákazníkov pri zachovaní ich komfortu a znížení nákladov.

Hlas expertov

Prečo Cloudové riešenie od PosAm

PosAm bol pri tom, keď Cloud na Slovensku začal. Dnes sme jedinou firmou, ktorá sa môže pochváliť dvomi významnými referenciami na vybudované riešenia. Naším dielom je prvý verejný cloud typu IaaS pre Slovak Telekom, aj privátny cloud pre DEUS, ktorý poskytuje služby viac ako tisícovke obcí.


→ Viac článkov