back

Zmena sídla spoločnosti

Aktualita
Publikované 30.10.2023

Vážení obchodní partneri, priatelia, priaznivci…

radi by sme vás informovali, že po osemročnom období na Bajkalskej 28 sme sa rozhodli zmeniť adresu. Rok 2023 pre nás predstavoval obdobie významných zmien a transformácií v živote našej spoločnosti. Zmena sídla je pre nás dôležitým míľnikom, ktorý symbolizuje nový začiatok a pozitívny krok v budovaní novej éry PosAm.

Od 6. novembra 2023 nás teda nájdete na novej adrese:
Pribinova 40, 811 09 Bratislava

Zároveň Vás prosíme o používanie tejto adresy ako korešpondenčnej adresy našej spoločnosti. Oficiálna zmena sídla (vrátane zmeny fakturačnej adresy) nastane až dňom zápisu zmeny do príslušného obchodného registra. O zmene vo fakturačných údajoch budeme našich obchodných partnerov bezodkladne informovať.

Tím PosAm

Ďalšie aktuality

PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry

PosAm TechDays je odborná konferencia našej spoločnosti, ktorá našim súčasným aj potenciálnym zákazníkom zo sféry utility, telco, banky, poisťovne a priemysel prináša novinky z oblastí, ktorým sa PosAm venuje.

PosAm TechDays – služby starostlivosti a prevádzky IT infraštruktúry
28.7.2016
Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve

Konferencia 8th Annual Insurance Distribution Strategies, ktorá sa uskutoční 13.-14. októbra v Amsterdame, sa zameria na aktuálne témy v poisťovníctve: Digitalizácia štandardného distribučného modelu, Nové distribučné kanály v digitálnom svete, Požiadavky zákazníkov v digitálnom prostredí a ako im vyhovieť, Budovanie značky vo väzbe na predajný proces v digitálnom prostredí, Budovanie pozitívnej zákazníckej skúsenosti v predajnom a post predajnom procese. Globálny poisťovnícky trh vstupuje do obdobia bezprecedentných zmien. Meniace sa zákaznícke správanie, tlak regulátorov a nové technológie v najbližších rokoch podstatne transformujú celý trh. Lepšie pochopenie požiadaviek a očakávaní zákazníkov v digitálnej ére pomôže poisťovateľom v príprave produktových inovácií, efektívnejšom manažmente predajných […]

Prelomová stratégia distribúcie v poisťovníctve
24.6.2016
IDC Digital Office: Digitálny životný cyklus dokumentov

Jednou z kľúčových tém konferencie bolo, ako digitalizáciu procesov a prechod na paperless, ovplyvní Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č.610/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu, známe pod skratkou eEIDAS, ktoré vstupuje do platnosti 1.7.2016. Deklarovaným cieľom eIDAS je posilniť dôveru a právnu istotu položením základných pravidiel pre elektronickú výmenu informácií a dokumentov medzi občanmi, podnikmi a orgánmi verejnej správy. Na jeho základe sa očakáva  zjednotenie pravidiel v oblasti elektronickej identifikácie osôb a zvýšenie dôveryhodnosti služieb pre elektronické transakcie na jednotnom európskom digitálnom trhu. […]

IDC Digital Office: Digitálny životný cyklus dokumentov

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.