Full-Stack Academy

Full-Stack Academy je vzdelávací program pre študentov vysokých škôl technického zamerania. Ponúka ucelený pohľad na vývoj softvéru. Venuje sa vývoju moderných javascriptových front-endov napojených na cloud-scale java backendy a DevOps toolsetom.

Študenti sa na praktických príkladoch naučia, ako softvérové dielo vzniká od začiatku až po jeho odovzdanie zákazníkovi.

Zodpovedá súčasným štandardom a potrebám trhu práce. Študentom dáva príležitosť nadobudnúť teoretické vedomosti a praktické skúsenosti, ktoré následne využijú na reálnych projektoch v praxi.

Získajte perspektívnu kvalifikáciu a prax už počas štúdia!

Začnite svoju kariéru v tíme ľudí, ktorí majú skúsenosť s riešením „enterprise“ projektov. Počas 7 školiacich blokov sa naučíte, ako riešiť moderné javascriptové frontendy napojené na cloud-scale java backend vo veľkých tímoch na reálnych projektoch. DevOps blok objasní témy ako GitLab, Hashicorp stack či Azure Cloud.

Registrácia do Full-Stack Academy 2024 je ukončená. Do nového programu FSA 2025 bude možné sa registrovať v septembri 2024.

Full-Stack Academy ponúka vedomosti aj zárobky!

Full-Stack Academy okrem exkluzívnych vedomostí prináša aj finančnú odmenu. Na začiatok to bude štipendium vo výške 750 Eur po dobu troch mesiacov pre účastníkov Full-Stack Academy.

Výnimočný záverečný projekt navyše môže získať jednorazovú odmenu v hodnote až 1 000 Eur. Najúspešnejší absolventi následne dostanú možnosť pracovať na reálnych projektoch pod vedením skúsených kolegov. Zároveň si doplnia svoje vzdelanie prostredníctvom slovenských či zahraničných odborných podujatí.

Na tomto workshope sa na úvod s Omarom zopakujú základy HTML a CSS, pričom nosnou časťou obsahu, ktorú budete spoločne podrobne preberať je knižnica Bootstrap. Naučíte sa pomocou nej vytvárať responzívne designy obrazoviek, ktoré neskôr využijete pri vytváraní klienta pomocou webového frameworku Angular. Aby ste neriešili iba HelloWorld zadania, tak Omar Vám na príklade vybraných reálnym obrazoviek z PosAm projektov ukáže využitie tejto technológie v praxi. Na konci budete mať pripravené obrazovky vzorovej aplikácie pre využitie v nasledujúcich workshopoch.

Marek na úvod rýchlo zopakuje základy jazyka Java, ktoré poznáte zo školských projektov. Cieľom tohto workshopu je naučiť sa a porozumieť niektorým pokročilejším konceptom pri programovaní v Jave. Prejdete príkladmi ako napr.: problém immutable objektov, automatický resource management implementovaný cez try-with-resource, práca s veľkými číslami, funkcionálne programovanie a streamy a v neposlednom rade úvod do návrhových vzorov.

Cieľom tohto workshopu je vedieť postaviť doménový model Vašej aplikácie. Zdeno začne implementovať biznis logiku aplikácie na základe pripravených use casov, tak aby bola minimálne závislá od technologických frameworkov, t.j. využívala primárne plane Javu a popri tom sa naučíte ako pri návrhu implementovať prvú úroveň spätnej väzby od unit testov. Zdeno rieši designy našich najkomplexnejších projektov, tak ukážka spôsobu uvažovania pri tvorbe designu bude určite veľmi inšpiratívna 😊 Zároveň sa dozviete, kde a aké pravidlá dodržiavať, aby Váš kód bol použiteľný ešte veľmi dlho.

Tento workshop je ťažiskový pre vývoj backendovej časti Java aplikácie. Naučíte sa ako s pomocou Spring a Spring Boot frameworkov postaviť REST-ový backend napojený na SQL databázu. Miro Vám ukáže ako biznis logiku pripravenú počas predchádzajúceho workshopu „oživiť“ a vypublikovať vo forme REST api pomocou SpringBoot 3. V neposlednej rade sa dozviete ako biznis logiku pripojiť na databázu a najlepšie praktiky spolupráce s databázou. Budete vedieť riešiť aj autentifikáciu pomocou JWT tokenov. V neposlednom rade sa pozriete na prevádzkové aspekty Vašej aplikácie a spoločne si ukážete ako riešiť logovanie a monitoring.

Po predchádzajúcich workshopoch ste získali vedomosti ako ku definovanej doménovej logike postaviť backendovú časť aplikácie. Teraz prichádza na rad na angularový frontend. Na prvom workshope ste si pripravili design obrazoviek, ktorý teraz budete „oživovať“ a prepájať na služby publikované backendom. Aj na klientskej strane si ukážeme ako implementovať bezpečnosť na báze JWT. Aj architektúra klienta má svoje špecifické best practices a Ľuboš Vás naučí ako ich aplikovať.

Každá aplikácia potrebuje nakoniec byť niekde fyzicky nasadená. Čoraz populárnejšou formou deployment sú cloudové služby ako Microsoft Azure a v nich kontajnerové platformy ako Kubernetes (v Azure je to služba AKS). Ukážeme si ako našu vzorovú aplikáciu, ktorú sme si vyvíjali počas celej akadémie nasadiť a prevádzkovať v AKS. S tým súvisí aj využívanie deployment pipeline postavených na báze Docker images, Terraform, Jenkins CI a mnohých ďalších nástrojov.

Priebeh Full-Stack Academy

Full-Stack Academy je organizovaná formou prednášok osobne v sídle spoločnosti PosAm v Bratislave. Stretávať sa budeme každú druhú sobotu medzi 9:00 až 16:30 hod. Celý program má 7 školiacich blokov. Počas vzdelávania sú študenti hodnotení za prácu na praktických úlohách. Po ukončení školiacich blokov študenti prezentujú svoje záverečné práce. Komunikačným jazykom akadémie je slovenčina.

Školitelia

Organizácia

HISTÓRIA Full-Stack Academy

2005 PosAm Inkubátor

Program zamestnával študentov technických VŠ ako programátorov s perspektívou ponuky na TPP.
2005 PosAm Inkubátor

Program zamestnával študentov technických VŠ ako programátorov s perspektívou ponuky na TPP.
2006 JAVA Akadémia

Bol spustený 5-mesačný vzdelávací program zameraný na programovanie a určený pre študentov technických VŠ.
2006 JAVA Akadémia

Bol spustený 5-mesačný vzdelávací program zameraný na programovanie a určený pre študentov technických VŠ.
2007 – 2008 JAVA Akadémia

Vzdelávanie študentov sa prebiehalo paralelne v Bratislave a v Žiline.
2007 – 2008 JAVA Akadémia

Vzdelávanie študentov sa prebiehalo paralelne v Bratislave a v Žiline.
2009 – 2016

Program Akadémie bol pozastavený.
2009 – 2016

Program Akadémie bol pozastavený.
od r. 2017 Full-Stack Academy

Priniesli sme nový koncept, rozšírenie Java Akadémie. Od roku 2017 sa študenti učia ako softvérové dielo vzniká od začiatku až po odovzdanie zákazníkovi.
od r. 2017 Full-Stack Academy

Priniesli sme nový koncept, rozšírenie Java Akadémie. Od roku 2017 sa študenti učia ako softvérové dielo vzniká od začiatku až po odovzdanie zákazníkovi.
od r. 2022

Full-Stack Academy bola doplnená o DevOps témy.
od r. 2022

Full-Stack Academy bola doplnená o DevOps témy.
2005 PosAm Inkubátor

Program zamestnával študentov technických VŠ ako programátorov s perspektívou ponuky na TPP.
2005 PosAm Inkubátor

Program zamestnával študentov technických VŠ ako programátorov s perspektívou ponuky na TPP.
2006 JAVA Akadémia

Bol spustený 5-mesačný vzdelávací program zameraný na programovanie a určený pre študentov technických VŠ.
2006 JAVA Akadémia

Bol spustený 5-mesačný vzdelávací program zameraný na programovanie a určený pre študentov technických VŠ.
2007 – 2008 JAVA Akadémia

Vzdelávanie študentov sa prebiehalo paralelne v Bratislave a v Žiline.
2007 – 2008 JAVA Akadémia

Vzdelávanie študentov sa prebiehalo paralelne v Bratislave a v Žiline.
2009 – 2016

Program Akadémie bol pozastavený.
2009 – 2016

Program Akadémie bol pozastavený.
od r. 2017 Full-Stack Academy

Priniesli sme nový koncept, rozšírenie Java Akadémie. Od roku 2017 sa študenti učia ako softvérové dielo vzniká od začiatku až po odovzdanie zákazníkovi.
od r. 2017 Full-Stack Academy

Priniesli sme nový koncept, rozšírenie Java Akadémie. Od roku 2017 sa študenti učia ako softvérové dielo vzniká od začiatku až po odovzdanie zákazníkovi.
od r. 2022

Full-Stack Academy bola doplnená o DevOps témy.
od r. 2022

Full-Stack Academy bola doplnená o DevOps témy.

Za jednu dekádu sa nám podarilo vyškoliť 72 šikovných študentov, všetci z nich po ukončení akadémie zostali pracovať v PosAm. Dodnes v PosAm pracuje 27 absolventov. Štyria z nich sú s nami viac ako 15 rokov. Dvaja sa akadémii aktívne venujú – sú školitelia.

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.