back

Najnovšia generácia storage od Hitachi Vantara v Tatra banke

Charakteristika zákazníka

Tatra banka je prvou súkromnou bankou na Slovensku. Vznikla v roku 1990 a počas svojej existencie získala viac ako 130 ocenení od 30 vyhlasovateľov. Je súčasťou najsilnejšej rakúskej bankovej skupiny RBI Group a na Slovensku zaujíma vedúce postavenie v oblasti asset manažmentu, firemného a privátneho bankovníctva. Tatra banka je lídrom v inováciách a klientom pravidelne prináša užitočné novinky, ktoré im zjednodušujú život.

Východisková situácia

Zákazník prevádzkoval diskové polia HDS VSP G600, ktorým končila plánovaná životnosť. Výkonnosť pôvodných diskových polí bola počas celej doby používania na hraniciach možností uvedených zariadení, čo spôsobovalo nespokojnosť a problémy v prevádzke.

Ciele a požiadavky

Základnou požiadavkou bol technologický update storage infraštruktúry. Doplnkovou požiadavkou bola implementácia storage riešenia, ktoré poskytne  dostatočný výkon na uspokojenie náročných potrieb zákazníka.

Riešenie

Na základe požiadavky zákazníka sme implementovali dvojicu diskových polí Hitachi VSP G5500 v High Availability (HA – vysoká dostupnosť) konfigurácii. HA je postavená na technológii Global active device (GAD) a zákazníka chráni pred akoukoľvek HW poruchou, alebo výpadkom celého diskového poľa.

Okrem samotnej implementácie sme v Tatra banke zabezpečovali aj migráciu dát z existujúcich diskových polí. Vďaka profesionalite a dlhoročným skúsenostiam PosAm tímu sme migráciu dodali v požadovanom termíne.

Prínosy

Vďaka nasadeniu inovatívnej storage technológie si Tatra banka zabezpečila spoľahlivú prevádzku svojich aplikácií na obdobie minimálne 5 rokov. Implementáciou flash technológie všetky aplikácie získajú najrýchlejšiu možnú odozvu storage infraštruktúry, čo vedie k spracovaniu dát v maximálne možnej rýchlosti. Zákazníci Tatra banky toto pocítia vo forme rýchlej odozvy na akúkoľvek požiadavku. Vďaka implementácii diskových polí najvyššej rady má Tatra banka k dispozícii dostatočný výkon pre svoje aplikácie a udržanie si dlhodobej spokojnosti svojich zákazníkov a obchodných partnerov.

Vyjadrenie zákazníka

PosAm ako dlhoročný spoľahlivý partner v oblasti podpory diskových polí Hitachi Vantara aj touto aktivitou prispel k modernizácií IT infraštruktúry a zlepšeniu prostredia pre bankové aplikácie, ktoré neustále vyžadujú výkonnejšiu a modernejšiu infraštruktúru.

Marián Halamka Head of IT Infrastructure support, Tatra banka

O Hitachi Vantara

Hitachi Vantara, stopercentná dcérska spoločnosť spoločnosti Hitachi, Ltd., je spoľahlivým partnerom svojich zákazníkov pri riešení ich digitálnych výziev. Úzko spolupracujúc s každým zákazníkom aplikuje svoje neprekonateľné priemyselné a digitálne schopnosti na ich dáta a aplikácie tak, aby z nich mali úžitok podniky aj spoločnosť. Viac ako 80 % z rebríčka Fortune 100 dôveruje spoločnosti Hitachi Vantara a jej schopnosti rozvíjať nové zdroje výnosov, odomykať konkurenčné výhody, znižovať náklady, zlepšovať skúsenosti zákazníkov a poskytovať sociálnu a environmentálnu hodnotu. Pre viac informácií navštívte www.hitachivantara.com.

Ďalšie referencie

Digitalizovaný vlastnoručný podpis v Generali
Digitalizovaný vlastnoručný podpis v Generali
Hitachi diskové polia v Privatbanke
Hitachi diskové polia v Privatbanke

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.