back

Hybridné úložisko dát v Okresnej nemocnici Kufstein v Rakúsku

Publikované 25.5.2020

Krajina: Rakúsko
Odvetvie: Zdravotníctvo
Riešenie: Dátové úložisko, správa dát
Hardvér: Hitachi Virtual Storage Platform
Softvér: Hitachi Storage Virtualization Operačný systém s funkciou global-active device, Hitachi Dynamic Tiering

Požiadavka:
Správa kritických nemocničných informácií, zabezpečenie najvyššej dostupnosti, dodržiavanie súladu s legislatívnymi nariadeniami, nákladová efektívnosť a komplexná digitálna starostlivosť o pacienta.

Riešenie:
Vytvorenie  IT prostredia postaveného na spoľahlivom a flexibilnom riešení, ktoré aj do budúcna bude schopné zvládať  neustále sa zvyšujúce nároky na bezpečnosť/výkon/kapacitu, s vynikajúcim pomerom ceny a výkonu.

Výsledok:
Riešenie od jedného poskytovateľa s najvyššou úrovňou dostupnosti a automatizácie, ktoré  skvalitňuje  služby pre pacientov a šetrí prevádzkové náklady.

Prípadová štúdia:
Okresná nemocnica v Kufsteine je zodpovedná za zdravie a kvalitný život pacientov v rámci regiónu Tirolsko aj mimo neho. Nemocnica v Kufsteine sa špecializuje na onkológiu a iné oblasti zdravotnej starostlivosti a je silne zameraná na neustále zlepšovanie vďaka inováciám a lekárskemu pokroku. Pracuje tam 1 000 zamestnancov, ktorých spoločnou úlohou je poskytovanie prvotriednej starostlivosti pri  minimalizácii rizík a využívaní nových služieb.

IT oddelenie nemocnice Kufstein je zodpovedné za riešenie pretrvávajúcich výziev súvisiacich so správou a uchovávaním nemocničných dát. Kritické zdravotnícke aplikácie musia byť vždy dostupné, aby mali zdravotnícki pracovníci a prevádzkový personál prístup k informáciám o pacientovi a o vyúčtovaní. Citlivé záznamy pacientov spolu s vysokými objemami obrazových dát zo systému pre archiváciu a komunikáciu obrazových údajov (PACS) musia spĺňať prísne nariadenia týkajúce sa dodržiavania predpisov a ochrany osobných údajov. Existujúca architektúra IT nebola schopná plne zvládať rapídny nárast dát, centrálny prístup k údajom ani vysokú úroveň automatizácie.

IT oddelenie s prísne vymedzeným rozpočtom a vyťaženým personálom, vyjadrilo požiadavku na vysoko spoľahlivý technologický ekosystém, ktorý zvládne aj budúce nároky a bude schopný poskytnúť vynikajúci pomer ceny a výkonu. „Cieľom bolo zaručiť bezporuchovosť a vysokú dostupnosť centralizovaného úložného systému. Očakávame, že moderné technológie znížia tlak na náklady, zlepšia výkon a poskytnú dostatočnú kapacitu na nasledujúcich päť rokov. Naše obrazové dáta z RTG snímok, počítačovej tomografie a endoskopie zaberajú väčšinu nášho úložného priestoru a každoročne rastú,“ vysvetľuje Roman Haselsberger, IT manažér okresnej nemocnice Kufstein.

Nemocnica si vybrala systém Hitachi Virtual Storage Platform (VSP) série G, VSP G200, ktorý jej pomôže splniť obsiahly zoznam požiadaviek. Systémy VSP série G poskytujú viac za menej: zjednodušenú a jednotnú správu infraštruktúry s maximálnou návratnosťou investícií. Haselsberger uvádza, že tím IT si vybral model VSP G200 pre jeho technicky pokročilé funkcie a mimoriadne atraktívnu cenu. Navyše má nemocnica v Kufsteine pozitívne skúsenosti so spoločnosťou Hitachi Data Systems ako technologickým partnerom. Systémy VSP série G ponúkajú univerzálnu architektúru bez kompromisov s najlepšou škálovateľnosťou hybridnej flash technológie vo svojej triede, zjednodušenou automatizáciou a automatizovaným „tierovaním[1]“. Poskytujú 100-percentnú záruku dostupnosti údajov, bezvýpadkovú migráciu dát a klastrovanie v režime aktív-aktív pre bezkonkurenčnú odolnosť. Hitachi Storage Virtualization Operačný systém (SVOS) v týchto systémoch profesionálne virtualizuje, poskytuje a centrálne spravuje združené úložiská medzi viacerými úložnými platformami. Funkcia global-active device ako súčasť SVOS poskytuje nepretržitú prevádzku a podporu uložených dát v režime aktív-aktív medzi lokálnymi aj vzdialenými fyzickými úložiskami. Aktív-aktív zrkadlenie zaručuje nulový čas výpadku, nulový čas obnovy a nulovú stratu údajov.

Teraz je nemocnica Kufstein pripravená na plnenie vysokej úrovne poskytovaných služieb a rôznorodých požiadaviek. „Veľmi na nás zapôsobila profesionálna implementácia a vysoko kvalitné technológie, ktoré nám dodali naši partneri Kapsch BusinessCom a Hitachi Data Systems. Prostredníctvom VSP G200 môžeme virtualizovať naše existujúce úložné platformy Hitachi a uskutočniť bezvýpadkovú migráciu dát, čo by inak mohlo byť veľmi nákladné. Platformu nie je potrebné mikromanažovať: Automatizácia a architektúra predchádzajúca zlyhaniu zabezpečujú bezvýpadkový chod našich najdôležitejších aplikácií,“ hovorí Haselsberger.

Od implementácie VSP G200 dosiahla Okresná nemocnica Kufstein nákladovú úsporu a zlepšenie výkonu. Zjednotenie úložného priestoru v nemocničných systémoch a databázach zvýšilo využívanie kapacít a umožnilo väčšiu konsolidáciu úložných zdrojov. Automatizáciou procesov a navýšením virtualizovaného úložiska z 11 TB na 16 TB oddelenie IT zjednodušilo prístup k dátam a správu úložiska. Nemocnica Kufstein takmer zdvojnásobila úložnú kapacitu pre archív PACS z 34 TB na 60 TB, čo je zásadné pri zlepšovaní zobrazovacích technológií a zväčšovaní veľkosti súborov. V súvislosti s predpokladom rastúcich nárokov na kapacitu úložísk a neustále sa meniacich požiadaviek sa oddelenie IT plne spolieha na svoju vysoko virtualizovanú, odolnú a nákladovo efektívnu architektúru VSP G200.
Nemocnica považuje nasadenie tohto technologického riešenia za najúspešnejšie v oblasti digitálnej starostlivosti o pacientov. Schopnosť rýchleho načítania údajov uložených v systéme je rozhodujúca pre špičkovú diagnostiku a poskytovanie tej najkvalitnejšej liečby pre pacientov. Lekári a zdravotnícky personál majú nepretržité pripojenie k životne dôležitým informáciám a k federálne spravovanému systému údajov o pacientoch známemu ako ELGA.

„Získali sme riešenie podporujúce vynikajúcu digitálnu starostlivosť o pacientov a kritické nemocničné aplikácie, ktoré zvládne aj nároky budúcnosti. Lekári môžu rýchlo získať prístup k elektronickým zdravotným záznamom svojich pacientov, čo im umožňuje venovať viac času kvalitným konzultáciám, získať lepší prístup k výsledkom testov, zabezpečiť kvalitnejšiu diagnostiku a poskytnúť cielenú zdravotnú starostlivosť,“ uzatvára Haselsberger.


[1] Tiering: schopnosť aktívne ukladať dáta na vhodné typy / úrovne diskov (Tier) s cieľom optimalizovať odozvu dát v diskovom poli na základe požiadaviek na ich prácu.

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.