back

Dobré výsledky v roku 2012 a optimistické vyhliadky do budúcnosti

Aktualita
Publikované 27.3.2013

Z hľadiska kľúčového ukazovateľa, zisku pred zdanením, sme dosiahli historicky druhý najlepší výsledok – 3 054 tisíc eur. Znamená to zvýšenie voči predchádzajúcemu roku o 2 %. Pozitívne je, že sme dokázali zvýšiť celkovú tvorbu pridanej hodnoty. Vzhľadom na celkovú ekonomickú situáciu na trhu a prebytok kapacít v segmente informačných technológií vnímam tieto výsledky ako uspokojivé.

Pri celkovom pohľade na rok 2012 považujem tiež za dôležité, že popri udržaní veľmi solídnej ekonomickej výkonnosti sme dokázali investovať do zvládnutia perspektívnych technológií, zaujímavých obchodných príležitostí a zvýšenia efektívnosti nášho fungovania. To nám vytvára veľmi dobrú pozíciu pre rast v nasledujúcich rokoch.

Marián Marek, Generálny riaditeľ

Ekonomickou výkonnosťou sa rok 2012 zaradil v histórii firmy, z hľadiska finančných výsledkov, hneď za rekordný rok 2010. Zásadným úspechom bol rast ziskovosti v pretrvávajúcom veľmi náročnom makroekonomickom a trhovom prostredí.

Celkové výnosy dosiahli výšku 31 426 tisíc EUR, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom zníženie o 7 %. Pridaná hodnota 17 623 tisíc EUR naopak vzrástla o 2 % a EBITDA, teda prevádzkový zisk pred započítaním odpisov, vo výške 4 043 tisíc EUR, sa zvýšila o 5 %. Pod pokles výnosov sa podpísali nižšie výnosy z predaja tovaru, ich pridaná hodnota však významne vzrástla. Napriek poklesu výnosov rast pridanej hodnoty dobre odráža reálnu ekonomickú výkonnosť firmy. Takisto rast EBITDA môžeme v ekonomickom prostredí, v ktorom firma pôsobí a pri zvyšujúcom sa konkurenčnom tlaku označiť za úspech.

Miroslav Bielčik, Finančný riaditeľ

Rok 2012 bol pre PosAm a celé odvetvie IT veľmi náročný. Zákazníci opatrnejšie investovali do nových technológií a preferovali investície s rýchlou návratnosťou. Celkový objem investícií na trhu naďalej klesal a väčšie rozvojové projekty sa vyskytovali zriedkavejšie než v minulosti. Ak vezmem do úvahy tento kontext, pokladám výsledky uplynulého roka za veľmi dobré.

Základom dobrých výsledkov bolo udržanie pozície a rozvíjanie nových projektov u našich dlhoročných zákazníkov. Dobrou správou je získanie viacerých nových zákazníkov naprieč všetkými obchodnými skupinami. Optimistické vyhliadky do budúcnosti tiež dávajú referencie získané v nových, perspektívnych oblastiach.

René Kubiš, Obchodný riaditeľ

PosAm je spoločnosť, ktorá vždy bola postavená na ľuďoch a ich schopnostiach. Fakt, že sa našim ľuďom venujeme a vytvárame im motivačné podmienky na prácu, dokladujú viaceré ocenenia. Po roku 2011 (ocenenie spoločnosti Hewit, ktorá zaradila PosAm medzi výnimočné IT firmy v Čechách a na Slovensku) sme aj v minulom roku dostali ocenenie za HR prístup. Konkrétne v prieskume spoločnosti PWC HR Controlling 2012 sme získali cenu Leading HR Organisation, udeľovanú spoločnosti s najefektívnejším riadením ľudského kapitálu v sektore informačných technológií.

Milan Drobný, Riaditeľ organizácie a riadenia

Viac informácií: Výročná správa za rok 2012

Ďalšie aktuality

Tridsiate výročie pobočky PosAm v Košiciach oslavujeme už na novej adrese!

Tridsiate výročie pobočky PosAm v Košiciach oslavujeme už na novej adrese!
Moderné riešenia na správu a ochranu dát

Moderné riešenia na správu a ochranu dát
30.10.2023
Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla spoločnosti

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.