back

Cena Dionýza Ilkoviča spúšťa druhý ročník

Vzdelávanie
Publikované 20.2.2018

„Mnohí učitelia, vychovávatelia a nepedagogickí dobrovoľníci vnímajú svoju prácu ako životné poslanie. Robia ju často vo voľnom čase, s radosťou a nadšením. Ich práca je pritom spoločensky nedocenená“,  hovorí odborný garant Ceny Dionýza Ilkoviča a predseda poroty Doc. RNDr. Martin Plesch, PhD., ktorý je takisto prezidentom Medzinárodného turnaja mladých fyzikov (IYPT) a vedeckým pracovníkom Fyzikálneho ústavu SAV. „Verím, že táto cena pomôže zlepšiť výučbu prírodných vied, že inšpiruje aj ďalších učiteľov, kolegov, ktorí sa venujú iným predmetom,” uviedol víťaz prvého ročníka ocenenia Jozef Smrek z Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach.

Podľa minuloročných výsledkov v testovaní PISA sa slovenskí 15-roční žiaci minulý rok prepadli pod priemer krajín OECD aj v matematike a prírodných vedách. Kvalita vzdelávania v tejto oblasti však bola podľa M. Plescha v minulosti na špičkovej úrovni. Dôkazom prepadu v súčasnosti je aj klesajúci počet zlatých a strieborných medailí z medzinárodných súťaží. „Kedysi to bola bežná, dnes je to výnimočná trofej. Napriek tomu sú tu dobrovoľníci, ktorí v rámci mimoškolskej činnosti formujú budúcich vedcov.”

Kritériá a priebeh ocenenia

Nominovaný môže byť jednotlivec – pedagóg aj nepedagogický dobrovoľník, ktorý sa aktívne podieľa na rozvoji mimoškolskej činnosti pre žiakov základných a stredných škôl v predmetoch matematika, fyzika, chémia a informatika. Porota bude hodnotiť nominované osobnosti na základe štyroch kritérií, ktorými sú dĺžka trvania a udržateľnosť mimoškolskej činnosti, výsledky mimoškolskej činnosti, rozsah mimoškolskej činnosti a inovatívny prístup. Členmi poroty, ktorej bude predsedať Martin Plesch, budú:

prof. Ing. Ivo Čáp, CSc., Žilinská Univerzita

doc. RNDr. František Kundracik, CSc., Univerzita Komenského v Bratislave

prof. RNDr. Tomáš Opatrný, DrSc., Univerzita Palackého, Olomouc

Mgr. Milena Partelová, Základná škola s materskou školou Sibírska, Bratislava

prof. Mgr. Radovan Šebesta, DrSc., Univerzita Komenského v Bratislave

 

Harmonogram ocenenia pre rok 2018

Vyhlásenie ocenenia 20. február 2018
Termín na zaslanie nominácií 31. júl 2018
Hodnotenie nominácií porotou August – september 2018
Vyhlásenie víťaza ocenenia 7. november 2018

 

Kto stojí za ocenením

Podpora talentov a osobností v oblasti prírodných vied je súčasťou misie spoločnosti PosAm, ktorá je vyhlasovateľom ocenenia. „Cena vznikla ako poďakovanie, pocta aj povzbudenie ľuďom, ktorí pracujú v školstve v oblasti prírodných vied,“ vysvetľuje Marián Marek, generálny riaditeľ spoločnosti. „Veríme, že obchodné pôsobenie v oblasti informačných technológií má mať aj širší spoločenský rozmer.“ Po úspešnom prvom ročníku, do ktorého bolo nominovaných 43 pedagógov aj nepedagogických zamestnancov škôl z celého Slovenska,  prevzalo nad ocenením záštitu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Kto bol Dionýz Ilkovič

Učiteľská legenda a zapálený vedec, fyzik a fyzikálny chemik sa narodil v roku 1907. Profesor Ilkovič mal výnimočný talent približovať zložitú vedu aj mladým žiakom. Založil a viedol Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave. V roku 1934 odvodil, ako člen tímu držiteľa Nobelovej ceny Jaroslava Heyrovského, vzťah medzi polarografickým difúznym prúdom, koncentráciou roztoku a charakteristikami kvapkovej ortuťovej elektródy. Tento vedecký objav je dodnes známy ako Ilkovičova rovnica. Viac informácií o živote a odkaze profesora Dionýza Ilkoviča nájdete na webe www.cenadi.sk.

Ďalšie aktuality

9.11.2022
Nadácia Dionýza Ilkoviča už šiestykrát udelila Cenu Dionýza Ilkoviča

Spoza monitorov sa učitelia z dištančnej výuky vrátili za katedry a po pandémii ožil aj kontakt so žiakmi v triedach. V tých často zostávajú, aj keď ruch školských chodieb stíchne a v učebni pracuje iba malá skupina študentov. Pani učiteľky ich v rámci krúžkov pripravujú na predmetové olympiády, z ktorých často prinášajú najcennejšie kovy, a to z najvyšších kôl slovenských súťaží, ako aj zo zahraničia. Práve na takéto obetavé učiteľky a učiteľov sa zameriava Cena Dionýza Ilkoviča, ktorých oceňuje za rozvoj mimoškolskej činnosti v prírodovedných predmetoch. Porota každoročne vyberá z […]

Nadácia Dionýza Ilkoviča už šiestykrát udelila Cenu Dionýza Ilkoviča
29.4.2020
DDD v zdrojovom kóde

Vzhľadom na protipandemické opatrenia, presťahovali sme pravidelné stretnutie našej komunity do online priestoru. A všetko nasvedčuje tomu, že vo virtuálnom svete sa aj chvíľu zdržíme… Sme z IT, takýto presun hravo zvládame! A aj sme zvládli. Panelová online debata mala veľký úspech. S panelistami Richardom Richterom vývojárom zo spoločnosti Evolvuem a Vladimírom Hlaváčkom, technologickým architektom z Accenture Advanced Technology Center sme debatoval o programátorských postupoch, ktoré pomáhajú využitiu Domain-Driven Designu na úrovni zdrojového kódu. Diskusiu moderoval Zdeno Jašek od nás z PosAm. Zaujíma vás viac? Vypočujte si záznam.

DDD v zdrojovom kóde
8.11.2019
Cenu Dionýza Ilkoviča 2019 získala učiteľka fyziky a astronómie z Trenčína

Zvonením to pre nich nekončí Nielen finalisti CDI, ale aj všetci nominovaní učitelia majú jednu spoločnú charakteristiku: vyučovanie pre nich rozhodne nekončí zvonením. Berú svoje povolanie ako poslanie a deti vzdelávajú a pripravujú na domáce aj medzinárodné súťaže mimo bežného vyučovania. „Všetci títo učitelia si zaslúžia obrovské uznanie. Na troch finalistoch sme sa zhodli tento rok rýchlo, avšak vybrať spomedzi nich jedného bolo náročné. Ktorýkoľvek by mohol byť absolútnym víťazom,“ hovorí predseda poroty Martin Plesch. Porota nakoniec vybrala Zdenku Baxovú, ktorá vyučuje fyziku na Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne. Nevenuje sa však […]

Cenu Dionýza Ilkoviča 2019 získala učiteľka fyziky a astronómie z Trenčína

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.